Pilna Akcja numer: PA 07-01-08 / DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGO – Amnesty International

Pilna Akcja numer: PA 07-01-08 / DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGO

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGO

Marie-Thérese Nlandu Mpolo-Nene (k), prawniczka i przywódczyni polityczna
Bienvenu Tungu Mukumbu (m), kierowca (poprawione imię i nazwisko)
Charles Félix Kianza Bata (m) dziennikarz/rzecznik prasowy (poprawione imię i nazwisko)
José Lifumba Botumbele (-José Inonga-) (m) – przywódca kościelny
André (-Gauthier-) Lusiladio Mavambu (m) (ochroniarz) (poprawione imię i nazwisko)
Bona Kongbo Nzingaba (m) (ochroniarz)
Claude Gayo Tenvo (m) (ochroniarz)

Nowe osoby:
Gbala Kukambisa (m) (pomocnik domowy Nlandu)
Ruffin Edjanga Fataki (m), żołnierz
Basisa Iyondo (m), żołnierz

Prawniczka i przywódczyni polityczna Marie-Thérese Nlandu i jej współpracownicy zostali wraz z dwoma żołnierzami postawieni w stan oskarżenia przed sądem wojskowym w stolicy kraju, Kinszasie. Jeśli w ich sprawie zapadnie wyrok skazujący, mogą zostać skazani na śmierć.
Marie-Thérese Nlandu brała udział w wyborach prezydenckich, jednak przegrała w pierwszej turze. Wówczas udzieliła swojego poparcia kandydatowi innej partii, byłemu wiceprezydentowi Jeanowi-Pierrowi Bembie. Bemba poniósł porażkę w drugiej turze wyborów, których wyrok zakwestionował przed sądem, oskarżając władze o oszustwo wyborcze. Marie-Thérese Nlandu była jego obrońcą.
20 listopada policja aresztowała współpracowników Marie-Thérese Nlandu. Powodem było rzekomo znalezienie w używanym przez nich samochodzie trzech granatów ręcznych. Następnego dnia Marie-Thérese Nlandu przemówiła do tłumu zwolenników Bemby, którzy zebrali się przed Sądem Najwyższym. Według oskarżyciela zachęcała ona tłum do rozpoczęcia powstania. Po wystąpieniu doszło do starć między policją a zwolennikami Bemby, którzy rzekomo otworzyli ogień, zmuszając policję do odwrotu. Protestujący podpalili budynek Sądu Najwyższego, powodując znaczne zniszczenia. Marie-Thérese Nlandu i Gbala Kukambisa zostali aresztowani tego samego dnia, kiedy udali się na komisariat, aby uzyskać informacje na temat jej współpracowników oraz zanieść im jedzenie.
Marie-Thérese Nlandu postawiono zarzut zorganizowania, a jej współpracownicy przynależeniem do un mouvement insurrectionnel (-ruchu powstańczego-) oraz posiadania lub próby zdobycia broni lub amunicji na potrzeby tego ruchu. Obydwa zarzuty są zagrożone karą śmierci. Dwóch żołnierzy, których powiązanie z Marie-Thérese Nlandu nie jest jak dotąd znane (jeśli w ogóle istnieje), również zostali oskarżeni o przynależenie do ruchu powstańczego. Proces rozpoczął się przed sądem wojskowym w Kinszasie 22 grudnia i został odroczony 3 stycznia, aby dać Marie-Thérese Nlandu czas na leczenie zakażenia dróg oddechowych i wysokiego ciśnienia. Podczas pobytu w areszcie jej stan zdrowia uległ pogorszeniu, rzekomo z powodu panujących tam złych warunków. Proces wznowiono 24 stycznia.
Oskarżenie w procesie zdaje się być politycznie umotywowane, a Marie-Thérese Nlandu atakowana ze względu na jej zawód prawnika oraz pokojowe działania polityczne. Niektóre z dowodów, które oskarżenie może wykorzystać w procesie miały być uzyskane za pomocą tortur lub maltretowania, a tym samym nie mogą być zaakceptowane przez sąd, gdyż nie zezwala na to prawo międzynarodowe.
Sądzenie cywilów przed sądem wojskowym stanowi pogwałcenie międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu. Co więcej jest niezgodne z demokratyczną konstytucją DRK z 2006 roku, według której sądy wojskowe mogą rozpatrywać jedynie sprawy dotyczące wojskowych i funkcjonariuszy policji. Obrona sprzeciwiła się prowadzeniu procesu przed tym sądem, jednak sprzeciw został odrzucony na podstawie wojskowego kodeksu karnego, który poprzedza Konstytucję i zezwala na sądzenie cywilów za niektóre przewinienia i w niektórych sytuacjach.

TŁO WYDARZEŃ

Sądy wojskowe w DRK regularnie orzekają wyroki śmierci, chociaż nie ma informacji o tym, aby od stycznia 2003 roku ktokolwiek został stracony. W raporcie z 2003 roku pt. Zasady i wytyczne dotyczące prawa do sprawiedliwego procesu i pomocy prawnej w Afryce Afrykańska Komisja Praw Człowieka i Ludów wyraźnie stwierdza, że cywile nie mogą być sądzeni przez sądy wojskowe oraz zaznacza, że -Jedynym celem działania sądów wojskowych jest decydowanie w sprawie przestępstw natury czysto militarnej popełnionych przez personel wojskowy- oraz że -W gestii sądów wojskowych w żadnym wypadku nie leży rozpatrywanie spraw dotyczących cywilów- (Klauzula 5(L) Prawo cywilów do niepodlegania jurysdykcji wojskowej).

ZALECANE DZIAŁANIA:

Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku francuskim, angielskim lub polskim:

  • zaznaczając, że Marie-Thérese Nlandu jest więźniem sumienia aresztowanym jedynie za pokojowe korzystanie z prawa do wyrażania swojej opinii i powinna zostać natychmiast zwolniona;
  • wyrażając sprzeciw wobec kary śmierci oraz nakładania wyroków śmierci w wszystkich możliwych okolicznościach;
  • wzywając do bezzwłocznego zakończenia procesu cywilów przed sądem wojskowym jako działania niezgodnego z konstytucją i naruszającego międzynarodowe standardy sprawiedliwego procesu. Jeśli prokurator uzna, że zebrano wystarczającą ilość dopuszczalnych dowodów, sprawa powinna być kontynuowana przed odpowiednio utworzonym sądem cywilnym, który przestrzega międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu i nie dopuszcza możliwości wydania wyroku śmierci;
  • wyrażając obawę o zły stan zdrowia Marie-Thérese Nlandu, rzekomo spowodowany złymi warunkami panującymi w więzieniu oraz wzywając do zapewniania odpowiedniej opieki medycznej wszystkim aresztowanym w związku z tą sprawą;
  • wyrażając zaniepokojenie faktem, że niektóre z uzyskanych dowodów mogły być pozyskane za pomocą stosowania tortur lub innych form maltretowania oraz wzywając do wszczęcia niezależnego śledztwa w sprawie tych zarzutów.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

1. Prezydent
S.E. Joseph Kabila, Président~ de la République, Palais de la Nation, Kinshasa-Gombe, République Démocratique du Congo
Fax: +243 81 346 4116
Email: presipp@yahoo.fr
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/Dear President Kabila

2. Minister ds. Praw Człowieka
Marie-Madeleine Kalala, Ministre des Droits humains, Ministere des Droits humains, 33/C Boulevard du 30 juin, Kinshasa-Gombe, République Démocratique du Congo
Email: min_droitshumains@yahoo.fr
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/Dear Minister

W razie wysyłania apeli po 7 marca 2007 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4004