PILNA AKCJA PERU: Krytyczna sytuacja po zamieszkach w Amazonii. – Amnesty International

PILNA AKCJA PERU: Krytyczna sytuacja po zamieszkach w Amazonii.

Władze nie podają do wiadomości publicznej szczegółów nt. zatrzymanych i rannych.
Członkowie rdzennej społeczności w połowie kwietnia zaczęli demonstrować w proteście przeciwko serii dekretów dotyczących użytkowania gruntów i zasobów naturalnych w amazońskiej dżungli. Nowych przepisów nie skonsultowano z rdzenną ludnością, choć wymaga tego ratyfikowana przez Peru Konwencja Nr 169 Międzynarodowej Organizacji Pracy. W wyniku protestów 9 maja rząd ogłosił na tym obszarze 60-dniowy stan wyjątkowy.
5 czerwca, po 50 dniach protestów, policja siłą usunęła demonstrantów blokujących drogę dojazdową do Bagua. Źródła rządowe informują o śmierci 9 cywilów i 24 funkcjonariuszy policji, jednak zdaniem organizacji praw człowieka liczba ofiar śmiertelnych wśród demonstrantów może być znacznie wyższa. Źródła na miejscu donoszą ponadto, że niektórzy z rannych manifestantów nie otrzymują odpowiedniej pomocy medycznej, gdyż lokalne ośrodki zdrowia nie są zbyt dobrze wyposażone.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich potwierdziło, że 79 demonstrantów jest w policyjnych i wojskowych aresztach. Nie wiadomo jednak w jaki sposób są traktowani, o co są oskarżeni i czy mają dostęp do opieki medycznej i pomocy prawnej.
TŁO WYDARZEŃ  
 
Amnesty International otrzymało doniesienia zarówno o nadużywaniu siły przez policję, jak i o porywaniu i mordowaniu funkcjonariuszy policji przez członków rdzennej społeczności.
Kilku przywódcom rdzennej ludności postawiono zarzuty nawoływania do walki z rządem i spiskowania przeciwko porządkowi publicznemu. Jednym z nich jest Alberto Pizango Chota, prezes Międzyetnicznego Stowarzyszenia Rozwoju Dżungli Amazońskiej (hiszp. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana). 6 czerwca władze wydały nakaz jego aresztowania, dodając nowe zarzuty, w tym zabójstwo, ataki na siły zbrojne i nielegalne posiadanie broni palnej. Obecnie ubiega się on o azyl w ambasadzie Nikaragui w Limie.
Przemawiając 8 czerwca prezydent Peru Alan García oskarżył protestujących o powiązania z maoistowską partyzantką Świetlisty Szlak (hiszp. Sendero Luminoso) i zarzucił im terroryzm.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku hiszpańskim, angielskim bądź swoim ojczystym, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo zaniepokojenie z powodu doniesień o poważnych naruszeniach praw człowieka podczas operacji w Bagua (departament Amazonas), wskutek których zginęły co najmniej 33 osoby, a 200 (w tym 169 demonstrantów z ludności rdzennej) zostało rannych;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia, że wszyscy ranni mają dostęp do odpowiedniej opieki medycznej;
– zaapelują Państwo do władz o podanie do publicznej wiadomości nazwisk zatrzymanych i ujawnienie miejsc ich przetrzymywania;
– wyrażą Państwo zaniepokojenie z powodu wypowiedzi Prezydenta Alana Garcii oskarżających demonstrującą ludność rdzenną o terroryzm i powiązania ze Świetlistym Szlakiem;
– wezwą Państwo władze aby albo postawiły zatrzymanym zarzuty bezsprzecznie kryminalne, albo zwolniły ich;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia zatrzymanym dostępu do obrońców i do zagwarantowania, że żaden z zatrzymanych nie będzie poddany torturom ani innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu;
– zaapelują Państwo o wpuszczenie na teren zamieszek organizacji praw człowieka i organizacji humanitarnych;
– wezwą Państwo władze do konsultowania z przedstawicielami rdzennej ludności wszelkich działań legislacyjnych bądź administracyjnych, które mają na nią wpływ oraz do współpracy z nimi w dobrej wierze.
ADRESACI APELI
Prezydent Republiki / Presidente de la Republica / President of the Republic:
Sr. Alan García Pérez               
Palacio de Gobierno
Plaza Mayor S/N.
Lima 1, PERÚ
Fax: + 51 1 311 3940
Nagłówek: Szanowny Panie Prezydencie / Sr. Presidente / Dear President
Premier / Primer Ministro / Prime Minister:
Sr. Yehude Simón Munaro
Av. 28 de Julio  878
Miraflores 
Lima 18, PERÚ
Fax: + 51 1 716 8680
Nagłówek: Szanowny Panie Premierze / Sr. Primer Ministro / Dear Prime Minister
Minister Spraw Wewnętrznych / Ministra del Interior / Minister of the Interior:
Sra. Mercedes Cabanillas Bustamante              
Plaza 30 de Agosto s/n
Urb. Corpac – San Isidro
Lima 27, PERÚ
Fax: + 51 1 225 7234 
Nagłówek: Szanowna Pani Minister / Sra. Ministra / Dear Minister
KOPIE DO
Lokalna organizacja praw człowieka:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Calle Pezet y Monel 2467
Lima 14
Perú
Faks: + 51 1 419 1112
Tel: + 51 1 419 1111
Ambasada Republiki Peru
ul. Starościńska 1/3
02-516 Warszawa
Faks: 022 646 86 17
Email: embperpl@atomnet.pl Prosimy o wysyłanie apeli najpóźniej do 21 lipca.
Pilna Akcja Nr 143/09
AI Index: AMR 46/009/2009
Tłumaczenie: Mirona Maria Klorek
Korekta i redakcja: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3055