PILNA AKCJA: Pierwszy w tym roku wyrok śmierci na Białorusi. – Amnesty International

PILNA AKCJA: Pierwszy w tym roku wyrok śmierci na Białorusi.

Na śmierć skazany został 21-letni Białorusin, Siarhei Ivanou. Jest pierwszą osobą, jaka usłyszała wyrok śmierci w tym roku.

Siarhei Ivanou, lat 21, skazany został 18 marca przez sąd rejonowy w Homlu za zabójstwo 19-letniej kobiety w sierpniu 2013. Sąd uznał go winnym “zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem”, “chuligaństwa z użyciem przemocy”, włamania oraz kradzieży. W opinii komisji śledczej Siarhei Ivanou był pod wpływem alkoholu i środków psychotropowych gdy dopuścił się brutalnego pobicia i gwałtu na młodej kobiecie, która zmarła następnie wskutek odniesionych obrażeń. Siarhei Ivanou został również uznany winnym kradzieży jej rzeczy osobistych.

Proces odbywał się przy drzwiach zamkniętych a oskarżonego reprezentował obrońca z urzędu. Skazanemu przysługuje prawo do odwołania.

Białoruś jest ostatnim krajem europejskim gdzie nadal stosowana jest kara śmierci.

Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku białoruskim, rosyjskim lub własnym:
– Wzywających Prezydenta Łukaszenkę do wstrzymania planowanych egzekucji oraz zamiany wyroku śmierci wydanego na Siarheia Ivanou oraz innych skazanych na śmierć na Białorusi;

– Wzywających Prezydenta Łukaszenkę do niezwłocznego wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci z możliwością jej całkowitego zniesienia;

– Wzywających go do zapewnienia, że publikowane będą aktualne informacje o stosowaniu kary śmierci na Białorusi a rodziny i adwokaci skazanych otrzymają dostęp do skazanych oraz do informacji o ich sprawach.

Apele prosimy wysyłać do dnia 4 maja 2015 na adres:

Prezydent
Alyaksandr Lukashenka
Vul. Karla Marksa 38
220016
Minsk, Belarus
Fax: +375 17 226 06 10
+375 17 222 38 72
Email: contact@president.gov.by

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie / Dear President Lukashenka

Prokurator Generalny
Alyaksandr Kaniuk
Vul. Internatsianalnaya 22
220050
Minsk, Belarus
Fax: +375 17 226 42 52 (należy poprosić o faks)
Email: info@prokuratura.gov.by

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze / Dear Prosecutor General

Z kopią na adres:
Ambasada Republiki Białorusi w Polsce
ul. Wiertnicza 58
02-952 Warszawa
faks: (22) 742 0980
email: poland@mfa.gov.by

Informacje DODATKOWE

Na Białorusi wyroki śmierci są często wydawane na podstawie nieuczciwych procesów, w oparciu o wymuszone przyznanie się do winy. Egzekucje wykonywane są w ścisłej tajemnicy, bez wcześniejszego powiadomienia samych skazanych, ich rodzin i przedstawicieli sądowych. Władze nie przekazują krewnym ciał skazanych ani informacji o miejscu ich pochówku. Egzekucje wykonywane są pomimo wniosków Komisji Praw Człowieka ONZ o odstąpienie od ich wykonywania. Komisja Praw Człowieka wraz z szeregiem innych organizacji wskazuje na fakt, że kara śmierci na Białorusi wykonywana jest z pogwałceniem praw człowieka skazanych oraz ich rodzin.

Ponadto, nie publikując kompletnych danych na temat kary śmierci, obejmujących liczbę wydanych wyroków i wykonanych egzekucji władze uniemożliwiają debatę publiczną w tym zakresie oraz ewentualne działania w kierunku odstąpienia od tej formy kary. Odebranie ludzkiego życia przez władze państwa jest jednym z najbardziej okrutnych działań, jakich państwo może dokonać. Z tego względu jest szczególnie istotne, aby tak surowa kara mogła być poddana publicznej analizie i debacie.

Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci we wszystkich przypadkach, bez względu na okoliczności. Jest ona pogwałceniem prawa do życia, ujętego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Stanowi najbardziej okrutną, nieludzką i poniżającą formę kary.

Zachęcamy również do podpisywania petycji Wypisz Karę Śmierci z Białorusi: amnesty.org.pl/index.php

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uwolnijmy Białoruskiego opozycjonistę Pawła Sewiaryńca!

1200