PILNA AKCJA: Powstrzymajmy przymusowe wysiedlenie w Kenii – Amnesty International

PILNA AKCJA: Powstrzymajmy przymusowe wysiedlenie w Kenii

400 rodzin zostało wysiedlonych 10 maja z nieformalnego osiedla w stolicy Kenii Nairobi. Tydzień później ich domy zburzono. Setki osób pozostały bez domu, wody i jedzenia. Dalsze przymusowe wysiedlenia są planowane w sąsiednim osiedlu Opendo. AI wzywa do wysyłania apeli do gubernatora prowincji, żeby zatrzymać dalsze wysiedlenia.
Przymusowe wysiedlenie w Carton City, dzielnicy Nairobi w Kenii. Fot. Amnesty International.
Przymusowe wysiedlenie w Carton City, dzielnicy Nairobi w Kenii. Fot. Amnesty International.

10 maja ok. 4-5. rano oddział policji liczący 170 funkcjonariuszy otoczył osiedle i rozpoczął wysiedlanie setek mieszkańców. Świadkowie mówią, że policja używała amunicji i gazu łzawiącego, by zmusić ludzi do opuszczenia domów. W Kenii trwa obecnie pora deszczowa, a deszcze są szczególnie obfite w nocy, kiedy temperatura spada do 10 stopni. 17 maja osiedle zostało ogrodzone siatką i zrównane z ziemią za pomocą buldożerów.

Mieszkańcy osiedla nie zostali poinformowani o wysiedleniu, władze nie przeprowadziły z nimi konsultacji. Byli nieprzygotowani na wysiedlenie.

Dochodziły ich plotki o planach miasta, ale nie otrzymali wezwania do opuszczenia domów. Tymczasem mieszkańcy sąsiedniego Opendo zaczęli przygotowywać się na kolejne kroki ze strony władz.

Żeby zaprotestować i powstrzymać kolejne wysiedlenie pilnie wzywamy do wysyłania apeli do gubernatora prowincji DO DNIA 31 MAJA:

Facebook: https://www.facebook.com/EvansKidero

Twitter: @kideroevans

Tekst apelu po angielsku:

Dear Governor Kidero,
I am shocked to learn that a forced eviction and the violent demolition of people’s homes have happened in City Carton and in Opendo. Forced evictions are illegal under international human rights law and I call on you to:

– Stop any further attempt to demolish either settlement,
– Ensure that all those forcibly evicted have immediate access to food, water, healthcare services and shelter,
– Ensure that all those forcibly evicted are provided with effective remedies, including adequate alternative housing and compensation for any loses.
– Put all necessary safeguards in place to prevent further forced evictions

Tłumaczenie:

Szanowny Guberantorze Kidero,
Jestem wstrząśnięty informacją o przymusowym wysiedleniu i zniszczeniu domów, które miało miejsce w City Carton i w Opendo. Przymusowe wysiedlenia są niezgodne z prawem międzynarodowym dotyczącym poszanowania praw człowieka. Wzywam Pana tym samym do:
– zatrzymania dalszych prób niszczenia osiedli;
– zapewnienia, że osoby przymusowo wysiedlone mają dostęp do jedzenia, wody, opieki zdrowotnej i schronienia;
– zapewnienia, że każda osoba przymusowo wysiedlona otrzyma zadośćuczynienie za straty oraz alternatywne lokum;
– wprowadzenie wszelkich zabezpieczeń prawnych, które zapobiegną przymusowym wysiedleniom w przyszłości.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

1828