PILNA AKCJA: Przymusowe wysiedlenia Romów w Rzymie – Amnesty International

PILNA AKCJA: Przymusowe wysiedlenia Romów w Rzymie

Mieszkańcy co najmniej trzech nielegalnych osiedli romskich zostali eksmitowani, co zdaje się być kontynuacją fali eksmisji w stolicy Włoch. Według lokalnych organizacji pozarządowych, od początku kwietnia wysiedlono ponad 30 osad. Istnieją obawy, że mieszkańcy pozostałych osiedli romskich w mieście są realnie zagrożeni eksmisją.

18 kwietnia romskie rodziny zamieszkujące osady przy Via Severini, zostały stamtąd wyrzucone przez państwowe organy ścigania. Jeszcze tego samego dnia dokonano eksmisji Romów z opuszczonej fabryki Mira Lanza. Rankiem 20 kwietnia na osiedlu przy Via del Flauto miało miejsce trzecie z kolei wysiedlenie. Wysiedlenia te są częścią fali wysiedleń z nielegalnych osiedli w stolicy Włoch, a tylko od początku kwietnia odnotowano ponad 30 takich eksmisji. 6 kwietnia burmistrz Rzymu, Gianni Alemanno, oświadczył odnosząc się do tych wydarzeń, że byli zmuszeni do podobnych działań, żeby zapobiec napływowi imigrantów niedawno przybyłych z Tunezji, którzy znajdowali schronienie w tych osiedlach.

Według doniesień lokalnych organizacji pozarządowych, eksmisje przeprowadzano bez powiadomienia i bez konsultacji ze społecznościami których eksmisje dotyczyły. Jedynie kobietom i dzieciom zostało przyznane tymczasowe zakwaterowanie w Centrum Pomocy dla Ubiegających się o Azyl (Centro di Accoglienza per richiedenti asilo – CARA) w Castelnuovo di Porto. Ta propozycja jednak została odrzucona w niemalże wszystkich przypadkach, ponieważ rodziny nie chciały zostać rozdzielone.

Początkowo wysiedlenia dotyczyły niedużych nielegalnych osiedli romskich, teraz falę eksmisji skierowano w stronę tych największych w mieście. Szacuję się, że w wyniku trzech eksmisji bez dachu nad głową zostało około 700 osób, w tym kobiet w ciąży oraz dzieci. Brak bezpieczeństwa i nieodpowiednie warunki życia w prowizorycznych obozach nie mogą być rozwiązane przez przymusowe wysiedlenia, to powoduje tylko pogorszenie sytuacji tych społeczności.

Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów w języku włoskim, angielskim lub ojczystym aby:

  • natychmiast przerwać wszystkie eksmisje osiedli romskich w Rzymie i zapewnić, że wysiedlenia są przeprowadzane jedynie w ostateczności i w pełnej zgodności z gwarancjami w ramach regionalnych i międzynarodowych standardów praw człowieka, włączając w to rzeczywiste konsultacje z dotkniętymi tą sytuacją społecznościami i zapewnienie ich o alternatywnym sposobie zakwaterowania, bez konieczności rozdzielania rodzin;
  • zaproponować alternatywne możliwości zakwaterowania tym społecznościom, które straciły miejsce do zamieszkania w wyniku przymusowych wysiedleń
  • natychmiast zawiesić “Nomad Plan” i a następnie dokonać jego szczegółowej analizy włączając w to konsultacje ze społecznościami, których on dotyczy, zapewnienie iż plan będzie przewidywał odpowiednie rozwiązania mieszkaniowe zgodnie z międzynarodowym systemem praw człowieka, rozwiązania, które nie będą utrwalać segregacji.

Prosimy o wysyłanie listów przed 6 maja:

Prefektura w Rzymie
Giuseppe PECORARO – Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma – ITALY
Fax. +39 06 6729 4555
Email: prefettura.roma@interno.it

Wraz z kopią do:

Ministra spraw wewnętrznych
Roberto Maroni
Palazzo Viminale
Via Agostino Depretis, 7
00184 Roma. Italy
Fax: +39 06 4654 9832
Email: mailto:caposegreteria.ministro@interno.it

Burmistrza Rzymu
Gianni Alemanno
Via del Campidoglio, 1
Telefono 06-0606
Fax06-67103590
Fax: +39 06 6710 3590
Email: mailto:sindaco@comune.roma.it

Prosimy o przesłanie kopii przedstawicielstw dyplomatycznych akredytowanych w twoim państwie.

DODATKOWE INFORMACJE

Amnesty International jest zaniepokojona faktem, iż przymusowe wysiedlenia mogą mieć miejsce z naruszeniem międzynarodowych standardów praw człowieka oraz prawa międzynarodowego. Przymusowe wysiedlenia mogą być stosowane jedynie w sytuacjach wyjątkowych i tylko i wyłącznie przy konsultacjach ze społecznościami, których dotyczą, po to by przeanalizować inne możliwe rozwiązania. Przed przystąpieniem do wysiedleń muszą zostać uruchomione prawne oraz proceduralne mechanizmy takie jak: wcześniejsze uprzedzenie o wysiedleniu, dostęp do odpowiednich form zadośćuczynienia, rekompensata, musi być również zapewnione alternatywne miejsce do zamieszkania dla wszystkich tych, którzy będą tego potrzebować, zgodnie z międzynarodowymi standardami.

“Nomad Plan” jest kontrowersyjnym planem zakwaterowania, który umożliwia stosowanie przymusowych wysiedleń tysięcy Romów oraz przesiedlenia większości z nich, jeśli nie wszystkich, do nowych osiedli na przedmieściach miast. Implementacja tego planu jedynie nakręci spiralę przymusowych wysiedleń zamykając społecznościom romskim jakiekolwiek szanse na poprawienie swojej sytuacji oraz integrację społeczną.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz: Italy: stop forced evictions and provide adequate alternative housing for Roma families in Rome, at

http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR30/004/2011/en

Niniejsza akcja jest częścią globalnej kampanii Amnesty International Żądamy Godności oraz Europejskiej Kampanii Antydyskryminacyjnej.

UA: 121/11 Index: EUR 30/009/2011 Issue Date: 21 April 2011

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

2364