Pilna Akcja, Rosja: Proces Julii Priwiedionnej musi być sprawiedliwy – Amnesty International

Pilna Akcja, Rosja: Proces Julii Priwiedionnej musi być sprawiedliwy

Julia Priwiedionna spędziła 21 dni w moskiewskim Instytucie Psychiatrii Sądowej im. prof. W. P. Serbskiego. Hospitalizowano ją 19 lutego na wniosek Moskiewskiego Sądu Rejonowego, który zalecił zbadanie jej zdrowia psychicznego w tym szpitalu. Wniosek sądowy oparto o zalecenie państwowej komisji ekspertów powołanej do oceny zdrowia psychicznego Priwiedionnej, która nie przedstawiła wiążącej opinii odnośnie tego, czy oskarżona jest chora psychicznie, a jedynie stwierdziła, że ocena jej zdrowia psychicznego nie była możliwa w badaniach pozaszpitalnych. Sąd skierował więc Julię Priwiedionną na 4-tygodniową hospitalizację w moskiewskim Instytucie Psychiatrii Sądowej im. prof. W. P. Serbskiego, którą to decyzję w styczniu utrzymał w mocy rosyjski Sąd Najwyższy. Podczas swojego pobytu w szpitali Julia Priwiedionna była pod ciągłą obserwacją. Z zeznań jej przyjaciół wynika, że nie pozwalano jej telefonować, a odwiedzających mogła przyjmować jedynie raz w tygodniu.
Niezależny psychiatra, który na zlecenie Amnesty International oceniał raport komisji, uznał zalecenie obowiązkowego okresu hospitalizacji za -nieproporcjonalne- i zaprzeczył istnieniu jakichkolwiek podstaw do tego, aby podejrzewać poważną chorobę lub -niebezpieczeństwo- związane ze stanem zdrowia psychicznego Priwiedionnej. Amnesty International uważa, że przymusowa hospitalizacja działaczki jest równoznaczna z arbitralnym zatrzymaniem.
Proces Julii Priwiedionnej toczy się przed Moskiewskim Sądem Rejonowym. Jest ona oskarżona o udział w pobiciu w 200 r. nastoletnich członków organizacji FAKEL-PORTOS (Formacja Altruistycznych Kandydatów dla Ewolucji Ludzkości – Poetyzowane Stowarzyszenie na rzecz Opracowania Teorii Ogólnonarodowego Szczęścia), której jest członkiem. Chociaż Priwiedionna się nie ukrywała, aresztowano ją dopiero w maju 2008 po tym, jak uczestniczyła w demonstracjach domagających się wolności słowa, sprzeciwiających się brutalności policji oraz wyrażających poparcie dla politycznej opozycji. Zdaniem prawnika Priwiedionnej podczas aresztowania i zatrzymania działaczki w maju 2008 oraz poprzedniego procesu dopuszczono się szeregu naruszeń proceduralnych.
W ciągu następnych kilku tygodni Moskiewski Sąd Rejonowy wykorzysta raport z instytutu psychiatrycznego do decyzji odnośnie dalszego postępowania przeciw Julii Priwiedionnej.
PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI po rosyjsku, angielsku lub we własnym języku:

  • wyrażających zaniepokojenie tym, że przymusowa hospitalizacja Julii Priwiedionnej była równoznaczna z arbitralnym zatrzymaniem;
  • wzywających władze do zapewnienia, że proces Julii Priwiedionnej będzie zgodny z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu.

PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 04 MAJA 2010 DO:
Prokurator Rejonu Moskiewskiego
Aleksandr M. Mokhov
Malyi Kiselnyi per., 5
Moscow GSP-6
107996 Russian Federation
Faks: +7 495 623 68 69
Nagłówek: Dear Prosecutor / Szanowny Panie Prokuratorze
Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej
———— ———
———- ———
-.-. —–
—-3 125993 -.——,
–.——- ———, 15-.
———- ———
Jurij J. Czajke
ul. B. Dmitrowka, 15a
GSP-3 125993
MOSKWA, Federacja Rosyjska
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze / ——— ——– ———– ——– /Dear Prosecutor General

Kopie do:
Ambasada Federacji Rosyjskiej
ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa
tel. (22) 621 34 53, 621 55 75, 621 59 54
fax (22) 625 30 16
e-mail: rusemb_poland@mail.ru
Jest to pierwsza aktualizacja akcji PA 43/10 (EUR 46/003/2010).
Tłum. O. Szkudłapska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2775