PILNA AKCJA SRI LANKA: Obawa o bezpieczeństwo trzech lekarzy. – Amnesty International

PILNA AKCJA SRI LANKA: Obawa o bezpieczeństwo trzech lekarzy.

Dr T. Sathiyamoorthy, Dr T. Varatharajah i Dr. Shanmugarajah leczyli chorych i rannych dopóki, według doniesień, nie opuścili strefy bezpieczeństwa (ang. No Fire Zone) wraz z około 5 tysiącami innych cywilów.
Według informacji uzyskanych przez AI, Dr. Shanmugarajah i Dr. Sathiyamoorthy, dyrektor regionalny służby zdrowia w Kilinochchi, mogą być obecnie przetrzymywani przez wydział do walki z terroryzmem (ang. Terrorist Investigation Division, TID) w stolicy kraju, Kolombo. Oficjalne nakazy zatrzymania nie zostały jednak jeszcze wydane, więc ich krewni nie są pewni miejsca pobytu swoich bliskich, a oni sami nie mają dostępu do adwokata. Dr T. Varatharajah, dyrektor regionalny służby zdrowia w Mullaitivu, został natomiast poważnie ranny i podobno przetransportowany drogą lotniczą z punktu kontrolnego Omanthai w nieznanym kierunku przez lotnictwo wojskowe Sri Lanki (ang. Sri Lanka Air Forces, SLAF).
Amnesty International obawia się, że lekarze mogą być przetrzymywani w odwecie za dostarczanie mediom i społeczności międzynarodowej szczegółowych informacji o sytuacji cywilów w strefie konfliktu. Pracując w szpitalach i polowych ośrodkach medycznych w strefie konfliktu byli bowiem naocznymi świadkami stałego ostrzału stref o dużym nagromadzeniu osób nie biorących udziału w konflikcie i efektów tych ostrzałów – cierpień i śmierci wielu cywilów.
TŁO SPRAWY
Zbrojny konflikt między władzami Sri Lanki a Tygrysami Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE, -Tamilskie Tygrysy-) trwa od dziesięcioleci. Walki nasiliły się w północno-wschodniej części Sri Lanki od lipca 2008 roku i rozwinęły się w intensywny konflikt naznaczony poważnymi naruszeniami prawa człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.
Na początku 2009 roku blisko ćwierć miliona ludzi zostało uwięzionych pomiędzy rządowymi siłami bezpieczeństwa a siłami LTTE. Władze Sri Lanki ograniczyły dostęp niezależnych dziennikarzy i obserwatorów do strefy konfliktu. Niemal całkowity zakaz publikacji informacji miał uniemożliwić mieszkańcom Sri Lanki i światu poznanie skali kryzysu humanitarnego w Wanni, północno-wschodnim regionie kraju. W wrześniu 2008 roku władze wyrzuciły z Wanni wszystkie organizacje humanitarne z wyjątkiem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK).
W kwietniu 2009 roku wskutek międzynarodowej presji strony konfliktu zgodziły się na krótkotrwałe zawieszenie broni, aby umożliwić dziesiątkom tysięcy cywilów ucieczkę ze strefy konfliktu na tereny zajmowane przez siły rządowe. W okręgu Vavuniya przebywa obecnie ponad 200.000 uchodźców i istnieje ponad 20 różnych obozów przejściowych.
W 2007 roku po wizycie na Sri Lance Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Tortur, Manfred Nowak stwierdził, że (na Sri Lance) -prawne zabezpieczenia przeciwko torturom albo nie mają zastosowania (do konfliktu – przyp. MN), albo nie są po prostu respektowane (…), co prowadzi do sytuacji, w której tortury stają się rutynową praktyką w operacjach antyterrorystycznych.-
Na punktach kontrolnych i w obszarach przejściowych dla nowych uchodźców rząd zapowiedział prześwietlanie cywilów pod kątem przynależności do LTTE. Obecnie nie istnieją żadne standardy co do rejestracji uchodźców przybywających z Wanni.
W pozostałej części wyspy, z dala od linii frontu, wolność wypowiedzi jest mocno ograniczona. W rezultacie konflikt nie jest szczegółowo relacjonowany na Sri Lance, a ci, którzy próbują poinformować społeczeństwo, często znajdują się na celowniku organów rządowych.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku angielskim, syngaleskim, tamilskim bądź swoim ojczystym, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo troskę o bezpieczeństwo Dr T. Sathiyamoorthy, Dr Varatharajah i Dr Shanmugarajah, którzy są izolowani po zatrzymaniu przez służby bezpieczeństwa 15 maja 2009 roku;
– będą Państwo nawoływać do umożliwienia lekarzom natychmiastowego i nieograniczonego dostępu do prawników, których sami wybiorą oraz do niezwłocznego procesu przed niezależnym sądem, gdzie będą mogli zakwestionować decyzje o aresztowaniu;
– będą Państwo wzywać o zapewnienie zatrzymanym niezbędnej pomocy medycznej oraz o wydanie zgody na wizyty ich rodzin;
– wezwą Państwo władze do natychmiastowego uwolnienia lekarzy, o ile nie zostaną oni oskarżeni o czyny bezsprzecznie kryminalne i postawieni przed niezależnym sądem;
– wezwą Państwo władze do dopuszczenia niezależnych obserwatorów do miejsc kontroli i rejestracji cywilów uciekających ze strefy konfliktu, takich jak Omanthai, w celu zapewnienia im ochrony przed naruszeniami praw człowieka.
ADRESACI APELI
Prezydent
His Excellency the President Mahinda Rajapaksa
Presidential Secretariat
Colombo 1
Sri Lanka
Fax: + 94 11 2446657
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Przewodniczący Sądu Najwyższego
Hon. Sarath N. Silva
Chief Justice
Supreme Court of Sri Lanka
Superior Courts Complex
Colombo 12
Sri Lanka
Fax: + 94 11 243 5446
Nagłówek: Szanowny Panie Przewodniczący / Dear Chief Justice
Minister Obrony
Gotabhaya Rajapaksa
Ministry of Defence
Ministry of Defence, Public Security, Law and Order
15/5, Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 03,
Sri Lanka
Fax: + 94 11 254 1529
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
Inspektor Generalny Policji
Jayantha Wickramaratne
Inspector General of Police
Sri Lanka Police
Headquarters
101/1 Kew Road
Colombo 2
Sri Lanka
Fax: + 94 11 244 6174
Nagłówek: Szanowny Panie Inspektorze Generalny / Dear Inspector General
Prosimy o wysyłanie apeli nie później niż do 29 czerwca.
Pilna Akcja Nr 129/09
AI Index: ASA 37/011/2009
Tłumaczenie: Mirona Maria Klorek
Korekta i redakcja: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3089