PILNA AKCJA: Stan wojenny i masowe aresztowania w Tajlandii. – Amnesty International

PILNA AKCJA: Stan wojenny i masowe aresztowania w Tajlandii.

Dziesiątki polityków, aktywistów, dziennikarzy, wykładowców akademickich i demonstrantów zostało uwięzionych bez nakazów sądowych, w wyniku wprowadzonego w Tajlandii stanu wojennego. Setkom innych grożą arbitralne aresztowania.<br /> <br />
20 maja dowództwo armii Tajlandii wprowadziło stan wojenny, a 22 maja ogłosiło, że przejmuje kierowanie państwem. Od tego czasu przed władze wojskowe wezwanych zostało blisko 250 osób. Wiele z tych, które się stawiły zostało uwięzione, podczas gdy niestawiennictwo również grozi aresztowaniem i sądem. Aresztowano także pokojowych demonstrantów domagających się przywrócenia rządów cywilnych.
Pojawiają się również doniesienia, że część aresztowanych przetrzymywana jest w całkowitej izolacji, bez dostępu do adwokata, sądu i rodziny, w nieznanej lokalizacji, z pogwałceniem międzynarodowego prawa praw człowieka. Wśród osób, które otrzymały wezwania znajdują się wykładowcy, dziennikarze oraz osoby, które publicznie kwestionowały próby prawnego ograniczenia wolności słowa w Tajlandii, w tym przepisy o obrazie majestatu.
Wprowadzony stan wojenny daje władzom wojskowym prawo aresztowania do siedmiu dni bez sądowego nakazu, bez stawiania zarzutów i bez procesu, jak również bez możliwości dochodzenia odszkodowań za bezprawne działania personelu wojskowego egzekwującego przepisy o stanie wojennym. Władze wojskowe poinstruowały również media, aby nie publikowały materiałów krytycznych wobec działań armii oraz nie przeprowadzały wywiadów z osobami wyrażającymi się krytycznie o armii lub obecnej sytuacji politycznej.
Prosimy o pisanie apeli w języku angielskim, tajskim lub własnym:

n  Wzywających władze do zaprzestania aresztowań których jedynym powodem było korzystanie z prawa do wolności słowa, wolności zgromadzeń i stowarzyszeń, w tym aresztowan związanych z poglądami politycznymi danej osoby;

n  Wzywających władze, aby wszystkie osoby aresztowane przez organy wojskowe zostały oskarżone o uznane przestępstwa lub niezwłocznie i bezwarunkowo uwolnione;

n  Wzywających do niezwłocznego zapewnienia wszystkim uwięzionym osobom dostępu do adwokata oraz niezawisłego sądu cywilnego, który zweryfikuje legalność ich zatrzymania, zapewnienia kontaktu z rodziną oraz niezbędnej opieki medycznej;

n  Wzywających władze do bezzwłocznego opublikowania listy nazwisk osób zatrzymanych wraz z ich miejscem pobytu.

Apele prosimy wysyłać do dnia 7 lipca 2014 na adres:

Przywódca Narodowej Rady Ładu  i Pokoju
Gen. Prayuth Chan-ocha
Royal Thai Army Headquarters
Rachadamnoen Nok Road,
Bangkok 10200, Thailand
Fax: (+66-2) 226 1838
E-mail: prforeign@gmail.com
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Generale /  Dear General

Zastępca Przywódcy Narodowej Rady Ładu  i Pokoju
Thanasak Patimaprakorn
Royal Thai Army Headquarters,
Ratchadamnoen Nok Road,
Bangkok 10200 Thailand
Fax: (+66-2) 226 1838
E-mail: prforeign@gmail.com
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Generale /  Dear General

 

Z kopią na adres:
Ambasada Królestwa Tajlandii
Jego Ekscelencja Ambasador Bensarn Bunnag
Ul. Willowa 7, 00-790 Warszawa
Fax. (22) 849-26-30
E-mail : thaiemb(at)thaiemb.internetdsl.pl

Przykładowy apel w języku angielskim do pobrania poniżej.

 

Informacje dodatkowe
Jako strona Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Tajlandia jest zobowiązana prawnie do powstrzymania arbitralnego ograniczania wolności poszczególnych osób oraz do poszanowania i ochrony wolności słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Katar: na miesiąc przed mundialem pracownicy-migranci wciąż są wyzyskiwani, ujawnia raport Amnesty International

Powiązany temat

Iran: Co najmniej 23 dzieci bezkarnie zabitych podczas brutalnego tłumienia młodzieżowych protestów

1497