PILNA AKCJA SUDAN: 82 Darfurczyków zagrożonych egzekucją. – Amnesty International

PILNA AKCJA SUDAN: 82 Darfurczyków zagrożonych egzekucją.

Sądy specjalne zostały utworzone bezpośrednio po atakach na Chartum na mocy Uchwały Przeciw Terroryzmowi z 2001 r., która wcześniej nie była stosowana. Ich istnienie narusza jednak Konstytucję Tymczasową z 2005 r. i obecne sudańskie prawo.
Pierwsze 50 wyroków wydano już w lipcu i sierpniu ub. roku. Zostały one niezwłocznie zaskarżone, ale sąd apelacyjny do dziś nie wydał ostatecznej decyzji. Kolejne 32 wyroki zapadły już w kwietniu br. (ostatnie 11 w dniu 26 kwietnia). W ich przypadku termin na złożenie apelacji upływał już po tygodniu.
Według miejscowych prawników i działaczy broniących praw człowieka procesy te były rażąco niesprawiedliwe. Wielu z oskarżonych nie miało dostępu do prawnika do momentu rozpoczęcia procesu. Wielu było torturowanych lub w inny sposób maltretowanych. Wielu przyznało się do winy w czasie tortur.
TŁO WYDARZEŃ
Atak JEM w maju 2008 r. został odparty przez siły rządowe już po kilku godzinach, po czym nastąpiła szeroko zakrojona akcja aresztowań cywilów pochodzących z Darfuru i mieszkających w Chartumie, przeprowadzona przez Narodowe Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa. Przez następne dwa miesiące Amnesty International otrzymywało doniesienia o egzekucjach przeprowadzonych bez wyroku sądu, setkach samowolnych aresztowań, setkach przetrzymywanych bez kontaktu ze światem zewnętrznym oraz szeroko rozpowszechnionym w aresztach stosowaniu tortur i innych form znęcania się. Aresztowania są kontynuowane, choć już w mniejszym zakresie. Wielu aresztowanych padło ofiarą wymuszonych zaginięć.
Sudańskie prawo dopuszcza dowody uzyskane z zastosowaniem tortur. Artykuł 10(i) Ustawy o Dowodach z 1993 r. stanowi: -dowód nie jest odrzucony jedynie ze względu na fakt, że został pozyskany w wyniku zastosowania nieprawidłowych procedur, jeśli sąd uzna, że jest on niezależny i dopuszczalny.-
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku angielskim, arabskim lub ojczystym:
– wzywających władze do uchylenia wyroków kary śmierci nałożonych na 82 mężczyzn przez Antyterrorystyczne Sądy Specjalne w związku z atakami JEM z maja 2008 na Chartum;
–  wyrażających sprzeciw wobec kary śmierci, która jest najbardziej okrutną, nieludzką i poniżającą karą i stanowi pogwałcenie prawa do życia;
–    wzywających władze do pilnego wyjaśnienia oskarżeń o torturowanie Darfurczyków i postawienia osób za to odpowiedzialnych przed sądem;
–  podkreślających, że władze mają prawo i powinność sądzić osoby, które są podejrzane o popełnienie przestępstwa, ale powinny robić to w zgodzie z międzynarodowymi standardami uczciwego procesu i bez uciekania się do kary śmierci;
–    wyrażających zaniepokojenie, że Artykuł 10(i) Ustawy o Dowodach z roku 1993 dopuszcza użycie tortur, przez co jest niezgodny z międzynarodowymi standardami, które zakazują tortur.
ADRESACI APELI
Minister Sprawiedliwości
Abdel Baset Saleh Sabderat
Minister of Justice
Ministry of Justice
PO Box 302 
Khartoum, Sudan
Faks:   +249 183 770883
Nagłówek: Dear Minister / Szanowny Panie Ministrze
Minister Spraw Wewnętrznych
Ibrahim Mohamed Hamed
Minister of the Interior
Ministry of the Interior          
PO Box 2793
Khartoum
Sudan
Faks:   +249 183 776554 (z dopiskiem -FAO Minister of Internal Affairs-)
Nagłówek: Dear Minister / Szanowny Panie Ministrze
KOPIE DO
Ambasada Republiki Sudanu w Niemczech (obsługuje także Polskę)
Botschaft der Republik Sudan
Kurfürstendamm 151, D-10709 Berlin, Niemcy
Faks: 00 49 30 894 09 693, 00 49 30 890 69 823
Email: post@sudan-embassy.de Apele prosimy wysyłać najpóźniej do 10 czerwca.
PILNA AKCJA NR 108/09
Indeks AI: AFR 54/012/2009 
Tłumaczenie: Agata Basińska
Korekta i redakcja: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3096