PILNA AKCJA: Sudanka skazana na śmierć z powodu wyznania.

15 maja Sudanka, Meriam Yehya Ibrahim, została skazana na śmierć przez powieszenie za "apostazję", oraz na karę chłosty za "cudzołóstwo". Jest więźniarką sumienia skazaną z powodu przekonań religijnych oraz tożsamości.

Aktualizacja: Już ponad 720 000 osób z całego świata odpowiedziało na akcję Amnesty International dla Meriam. Adwokaci Sudanki wnieśli odwołanie od wyroku śmierci za „apostazję” i 100 batów za „cudzołóstwo”. Amnesty otrzymuje informacje, że Meriam w więzieniu narażona jest na złe, nieludzkie traktowanie, przez cały czas będąc skuta kajdankami.
Meriam Yehya Ibrahim właśnie urodziła córeczkę, a w areszcie przebywa z 20-miesięcznym synkiem. 15 maja wyrok śmierci wydał na nią sąd w Chartumie, stolicy Sudanu, gdy odmówiła wyrzeczenia się swojej religii. Kobieta otrzymała trzy dni czasu na zmianę decyzji i wyrzeczenie się religii po tym, jak 11 maja została uznana winną „cudzołóstwa” oraz „apostazji”. Meriam została skazana na śmierć przez powieszenie z artykułu 126 Kodeksu Karnego Sudanu za zbrodnię „apostazji”, oraz na karę stu batów z artykułu 146 za „cudzołóstwo”.
Nie wyznaczono jeszcze daty egzekucji. Zgodnie z Kodeksem Karnym Sudanu kobieta w zaawansowanej ciąży nie może zostać stracona, dopóki nie urodzi i nie przestanie karmić dziecka piersią – przez okres dwóch lat.  Rzecznik rządu miał jakoby stwierdzić, że Meriam Yehya Ibrahim przysługuje prawo odwołania do sądu wyższej instancji.
Amnesty International uznaje karę śmierci za najbardziej okrutną, nieludzką i poniżającą formę kary oraz naruszenie prawa do życia, z tego powodu przeciwstawia się jej w każdym przypadku bez wyjątku, niezależnie od charakteru przestępstwa. Kara chłosty stanowi również naruszenie absolutnego zakazu tortur zapisanego w międzynarodowym prawie praw człowieka.
Prosimy o pile pisanie apeli w języku arabskim, angielskim lub własnym:

  • Wzywających władze Sudanu do niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia Meriam Yehya Ibrahim, ponieważ jest ona więźniarką sumienia, skazaną wyłącznie z powodu przekonań religijnych i tożsamości;
  • Wzywających władze Sudanu do zniesienia artykułów 126 i 146 Kodeksu Karnego, kryminalizujących apostazję i cudzołóstwo, odpowiednio do zobowiązań Sudanu na mocy międzynarodowego prawa praw człowieka;
  • Wzywających władze Sudanu do wprowadzenia moratorium na wykonywanie wyroków śmierci, jako pierwszego kroku w kierunku jej całkowitego zniesienia, jak również to zniesienia kary chłosty.

Apele należy wysyłać do dnia 27 czerwca na adres:
Minister Sprawiedliwości
Mohamed Bushara Dousa
Ministry of Justice,
PO Box 302 Al Nil Avenue
Khartoum, Sudan
Email: moj@moj.gov.sd
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze / Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych
Ali Ahmed Karti
Ministry of Foreign Affairs
PO Box: 302, Republic Street
Khartoum, Sudan
Fax: + 249 183 772941
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze / Your Excellency
Z kopią na adres:
Minister Spraw Wewnętrznych
Ibrahim Mahmoud Hamed
Ministry of Interior, PO Box 873
Email: mut@isoc.sd
Sudan nie posiada placówki dyplomatycznej na terenie Polski.
Najbliższą placówką jest Ambasada w Berlinie:

Kurfürstendamm 151, D-10709 Berlin
Telefon: + 49 30 890 69822
Fax: + 49 30 894 09 693, 890 69 823
E-mail: sudan-embassy.bonn@t-online.de
Przykładowy apel do pobrania>>> Informacje Dodatkowe
Meriam Yehya Ibrahim została aresztowana i oskarżona o „cudzołóstwo” w sierpniu 2013, gdy jeden z członków jej rodziny oświadczył, że wychodząc za chrześcijanina z Sudanu Południowego popełnia cudzołóstwo  W myśl praw Szariatu praktykowanych w Sudanie, muzułmanka nie może poślubić mężczyzny innego wyznania a związek tego rodzaju uznawany jest za „cudzołóstwo”. Kiedy w lutym 2014 Meriam oświadczyła przed sądem, że nie jest muzułmanką, sąd rozszerzył akt oskarżenia o „apostazję”. Według słów Meriam, jest ona chrześcijanką wychowaną w obrządku wschodnim przez matkę, podczas gdy jej ojciec, muzułmanin, w okresie jej dzieciństwa był nieobecny w domu.
Sudański Kodeks Karny formalnie uznaje zasady Szariatu, w tym również w art. 126, który brzmi „(1) Ktokolwiek zachęca do odrzucenia islamu lub publicznie się go wyrzeka, słownie lub jednoznacznym gestem, popełnia zbrodnię Riddah (apostazji). (2) Ktokolwiek dopuści się apostazji, może wyrazić skruchę w czasie wyznaczonym przez sąd, jeśli jednak nie odwoła apostazji, a nie jest przy tym nowonawróconym zostanie ukarany śmiercią. (3) Kara za apostazję zostaje odwołana jeśli apostata przed egzekucją odwoła swoje twierdzenie„. Artykuł 146 określający „Karę za cudzołóstwo”, brzmi „(1) Ktokolwiek dopuści się cudzołóstwa: (a)zostanie ukarany śmiercią przez ukamienowanie, jeśli cudzołożnik jest poślubiony; (b) otrzyma karę stu batów, jeśli cudzołożnik nie jest poślubiony.”
Od chwili przyjęcia obecnego Kodeksu Karnego w roku 1991 nie było w Sudanie żadnego przypadku wykonania egzekucji za „apostazję”, jednak wiele osób zostało oczyszczonych z zarzutów lub ich wyroki były zmieniane z chwilą wyparcia się własnego wyznania.
W roku 2013 w Sudanie wykonanych zostało łącznie co najmniej 21 egzekucji. Potwierdzone doniesienia mówią o 29 wydanych wyrokach śmierci, jednak ich faktyczna liczba prawdopodobnie przekracza 100. Władze Sudanu korzystają z kary śmierci by nękać faktycznych lub domniemanych przeciwników politycznych i aktywistów. W czerwcu 2013 ustawa o siłach zbrojnych Sudanu została zmieniona w taki sposób, aby możliwe było stawianie cywilów przed trybunałem wojskowym za przestępstwa z wojskowego kodeksu karnego z 1991 roku, z których wiele zagrożonych jest karą śmierci.
Amnesty International udokumentowała liczne przypadki osób skazywanych w Sudanie na karę chłosty.
Zapoznaj się również z podobną Pilną Akcją z 04.06.2012 roku>>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
20 zł miesięcznie
Pomagaj organizować akcje i kampanie
30 zł miesięcznie
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
50 zł miesięcznie

Działaj teraz!

Stop karze śmierci na Białorusi!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Kara śmierci w 2018: znaczący spadek liczby egzekucji na świecie

Powiązany temat

Sudan: uchylenie wyroku śmierci wobec Noury Hussein musi doprowadzić do zmian w prawie

1505