PILNA AKCJA: Syryjscy aktywiści nadal w więzieniach – Amnesty International

PILNA AKCJA: Syryjscy aktywiści nadal w więzieniach

Pięcioro pracowników Syryjskiego Centrum na rzecz Mediów i Wolności Słowa (SCM) pozostaje uwięzionych w całkowitej izolacji, w różnych punktach Syrii. Grożą im ciężkie tortury oraz inne formy okrutnego traktowania. Ośmioro innych pracowników oraz gość ośrodka SCM stanie przed sądem wojskowym. Wszyscy zostali uznani za więźniów sumienia, przetrzymywanych wyłącznie z powodu pokojowego korzystania z wolności słowa i zrzeszania się.

Dyrektor SCM, Mazen Darwish, został aresztowany wraz z 13 współpracownikami i 2 gości podczas nalotu na ośrodek dnia 16 lutego 2012. Z osób aresztowanych Mazen Darwish, Hani al-Zitani, Abd al-Rahman Hamada, Hussein Gharir oraz Mansour al-Omari przetrzymywani są w całkowitej izolacji, a Amnesty International nie posiada jasnych informacji co do ich statusu prawnego. Mazen Darwish i  Hussein Gharir są prawdopodobnie więzieni w ośrodku służb bezpieczeństwa sil powietrznych w Damaszku, gdzie zostali przewiezieni wprost po aresztowaniu. Inna osoba więziona w tym samym miejscu informuje o szybko pogarszającym się stanie zdrowia Mazena Darwish-a. Mansour al-Omari, Hani al-Zitani oraz Abd al-Rahman Hamada ostatni raz widziani byli w jednostce w miejscowości al-Mo-damiya niedaleko stolicy. Jednostka należy do czwartej dywizji pancernej, dowodzonej de facto przez brata prezydenta, Mahera al-Assada. Trzech mężczyzn, którzy byli więzieni w tej samej jednostce między 19 marca a 22 kwietnia 2012 informuje, że wraz z pracownikami ośrodka SCM byli bici i poddawani torturom. Od 22 kwietnia brak jest jakichkolwiek informacji o sytuacji Mansoura al-Omari, Hani al-Zitani oraz Abd al-Rahmana Hamada, w związku z czym istnieją poważne obawy o ich bezpieczeństwo i stan zdrowia.

Osiem innych osób, Sanaa Mohsen, Mayada Khalil, Razan Ghazzawi, Yara Badr, Bassam Al-Ahmad, Joan Fersso, Ayham Ghazoul oraz gość ośrodka Hanadi Zahlout oczekują na wolności rozpoczęcia procesu przed sądem wojskowym, wyznaczonego na 29 maja 2012. Postawiono im zarzuty -posiadania nielegalnych nagrań z zamiarem odtwarzania i dystrybucji zakazanych publikacji-. W przypadku ich skazania i uwięzienia, Amnesty International uzna ich za więźniów sumienia. Pracownice ośrodka Rita Dayoub i Maha Assabalani, oraz gośc ośrodka Shadi Yazbek, zostali uwolnieni i na dzień dzisiejszy prawdopodobnie nie są im stawiane dalsze zarzuty.

Prosimy o pisanie apeli w języku arabskim, angielskim lub własnym:

– Wzywających do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia zatrzymanych: Mazen Darwish, Hani al-Zitani, Abd al-Rahman Hamada, Hussein Gharir, Mansour al-Omari, przetrzymywanych w izolacji od 16 lutego 2012;

– Wzywających władze syryjskie do zapewnienia zatrzymanym: Mazen Darwish, Hani al-Zitani, Abd al-Rahman Hamada, Hussein Gharir, Mansour al-Omari ochrony przed torturami i okrutnym traktowaniem, możliwości kontaktu z rodziną i wybranym przez nich adwokatem, oraz niezbędnej opieki medycznej;

– Wzywających do wycofania oskarzżeń przeciw pozostałym ośmiu osobom, związanych wyłącznie z pokojowymi działaniami na rzecz Syryjskiego Centrum na rzecz Mediów i Wolności Słowa (SCM).

Prezydent
Bashar al-Assad
Presidential Palace
Al-Rashid Street
Damaszek, Arabska Republika Syrii
Fax: +963 11 332 3410
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/  Your Excellency

Minister Spraw Wewnętrznych
Generał Major Mohamad Ibrahim al-Shaar,
Ministry of Interior,
Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damaszek, Arabska Republika Syrii
Fax: +963 11 211 9578
(prosimy wysyłać cierpliwie, numer jest prawidłowy)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Generale/ Your Excellency

Minister Spraw Zagranicznych
Walid al-Mu-allim
Ministry of Foreign Affairs and Expatriates
Al-Rashid Street
Damaszek, Arabska Republika Syrii
Fax: +963 11 214 625 12 / 13
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/  Your Excellency

Prosimy również o kierowanie apeli do przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w waszym kraju:

Ambasada Arabskiej Republiki Syrii w Polsce
Ul. Goszczyńskiego 30
02-610  Warszawa
Fax.: 022 – 848 91 78

Informacje dodatkowe

Mazen Darwish jest dyrektorem Syryjskiego Centrum na rzecz Mediów i Wolności Słowa (SCM). Centrum zostało zamknięte przez władze w roku 2009, po czym podjęło dalszą działalność bez oficjalnej zgody. Od tego czasu publikuje raporty o łamaniu prawa w stosunku do dziennikarzy i prasy oraz o wprowadzanych ograniczeniach wolności słowa. Amnesty International udokumentowała wzrost liczby ataków władz syryjskich przeciwko obrońcom praw człowieka  od początku protestów w marcu 2011.

Demonstracje zwolenników reform rozpoczęły się w Syrii w lutym 2011, a do połowy marca przerodziły się w protesty masowe. Chociaż miały one charakter pokojowy, władze syryjskie przystąpiły do ich tłumienia z niezwykłą brutalnością. Na przestrzeni kolejnego roku, choć pokojowe demonstracje trwają nadal, narasta fala przemocy, a uzbrojone grupy opozycjonistów, luźno zorganizowane pod nazwą Wolnej Armii Syryjskiej (FSA), przeprowadzają ataki przeciw siłom bezpieczeństwa. Amnesty International posiada listy nazwisk ponad 9 200 osób, które zginęły lub zostały zabite w trakcie lub w związku z demonstracjami od połowy marca 2011. Zginęli również funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, część z rąk zbuntowanych żołnierzy występujących zbrojnie przeciwko rządowi.

Od momentu rozpoczęcia protestów aresztowanych zostało tysiące przeciwników władz, z których większość jest najprawdopodobniej poddawana torturom i innym formom okrutnego traktowania. Amnesty International zna nazwiska 360 osób, które w tym okresie zmarły w więzieniach, oraz udokumentowała liczne przypadki innych form okrutnego traktowania zatrzymanych. Więcej informacji o torturach i sytuacji zatrzymanych w Syrii przedstawiono w filmie “I wanted to die”: Syria-s torture survivors speak out (“Chciałem umrzeć”: syryjskie ofiary tortur mówią)  http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en. 

Amnesty International otrzymuje też liczne doniesienia o zaginięciach, przy braku reakcji władz lub odmowach informowania rodzin zaginionych osób, z których większość została najprawdopodobniej uwięziona przez służby bezpieczeństwa.
Pomimo przyjęcia przez władze syryjskie 27 marca 2012 sześciopunktowego planu pokojowego sporządzonego przez Wspólnego wysłannika Narodów Zjednoczonych oraz Ligi Arabskiej w Syrii, Kofiego Annana, oraz porozumienia o zawieszeniu broni z 12 kwietnia, Amnesty International nadal otrzymuje doniesienia o aresztowaniach i przetrzymywaniu osób w warunkach wskazujących na wymuszone zaginięcia. Amnesty International udokumentowała również wcześniejsze naruszenia praw człowieka wobec pacjentów i personelu części szpitali syryjskich. Więcej informacji znajduje się w raporcie Amnesty International Health crisis: Syrian government targets the wounded and health workers http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/059/2011/en

Od kwietnia 2011 Amnesty International dokumentuje systematyczne pogwałcenia praw człowieka na ogromna skalę, stanowiące zbrodnie przeciwko ludzkości. Wzywamy również do skierowania sytuacji w Syrii do Międzynarodowego trybunału Karnego, nałożenia na Syrię embarga na dostawy broni oraz do zamrożenia kont prezydenta Bashara al-Assada i jego współpracowników. 
Za pomocą interaktywnej mapy www.eyesonsyria.org można dowiedzieć się, gdzie w Syrii gwałcone są prawa człowieka.

Wcześniejsze Pilne Akcje w tej sprawie: “Syryjski kardiolog ofiarą tortur”

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymaj bezprawne przesiedlenia ukraińskiej ludności cywilnej

Powiązane tematy

Powiązany temat

Ukraina: przerwy w dostawie prądu destrukcyjnie wpływają na życie ludności cywilnej tuż przed Bożym Narodzeniem

Powiązany temat

Зміни до Закону про допомогу ускладнять ситуацію біженців з України

Powiązany temat

Nowelizacja ustawy pomocowej utrudni sytuację uchodźców_czyń z Ukrainy

2083