PILNA AKCJA: SYRYJSKI WIĘZIEŃ UWOLNIONY, BRAT WCIĄŻ PRZETRZYMYWANY – Amnesty International

PILNA AKCJA: SYRYJSKI WIĘZIEŃ UWOLNIONY, BRAT WCIĄŻ PRZETRZYMYWANY

Abd al-Rahman Hammada został wypuszczony z aresztu za kaucją 27 czerwca 2011, po półtoramiesięcznym pobycie w więzieniu. Według wstępnych doniesień przez pierwsze dwa tygodnie po zatrzymaniu był torturowany. Jego brat, Wa?el Hammada, jest przetrzymywany w odosobnieniu od chwili aresztowania 12 maja. Amnesty International ma poważne obawy o jego bezpieczeństwo.
Abd al-Rahman Hammada
Abd al-Rahman Hammada

Abd al-Rahman Hammada został zaaresztowany 30 kwietnia. Przez pierwsze sześć tygodni był przetrzymywany w Damaszku przez Służby Bezpieczeństwa Sił Powietrznych, agencję wywiadu dysponującą prawem aresztowania i przetrzymywania obywateli. 14 czerwca został przeniesiony do więzienia Adra na przedmieściach Damaszku, gdzie przebywał do chwili uwolnienia. Obecnie mieszka ponownie z rodziną, ale czeka go proces na podstawie kilku zarzutów, w tym “osłabiania uczuć przynależności obywateli do narodu” (art. 285 Syryjskiego Kodeksu Karnego) oraz “głoszenie fałszywych wiadomości, które mogłyby osłabić morale narodu syryjskiego” (art. 286). Jak donoszą źródła syryjskie, podstawą zarzutów jest związek rodzinny z Wa-elem Hammada i jego żoną Razan Zaitouneh, którzy są zaangażowani w pokojowy ruch na rzecz reform.

Wa-el Hammada najprawdopodobniej jest przetrzymywany w Damaszku przez Służby Bezpieczeństwa Sił Powietrznych. Amnesty International przypuszcza, że może być więźniem sumienia przetrzymywanym za pokojowe korzystanie z wolności do wyrażania swoich poglądów i zrzeszania się, a także z powodu małżeństwa z Razan Zaitouneh. Najprawdopodobniej był torturowany.

Prosimy o bezzwłoczne pisanie w języku arabskim, angielskim, francuskim lub ojczystym:

– Wyraź zadowolenie z uwolnienia Abd al-Rahmana Hammada, lecz domagaj się oczyszczenia go z zarzutów. Według Amnesty International został oskarżony jedynie w związku z udziałem brata i jego żony w pokojowych protestach na rzecz reform;

– Wyraź zaniepokojenie informacjami o torturowaniu Abd al-Rahmana i Waela Hammada podczas uwięzienia przez Służby Bezpieczeństwa Sił Powietrznych. Nalegaj na zbadanie kwestii przez władze i ukaranie osób odpowiedzialnych;

– Zaapeluj do władz o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie Wa-ela Hammada, uznanego przez Amnesty International za więźnia sumienia;

– Wyraź zaniepokojenie faktem przetrzymywania Wa-ela Hammada w odosobnieniu i zaapeluj do władz o jego ochronę przed torturami i złym traktowaniem, a także natychmiastowe udzielenie mu prawa do kontaktu z rodziną, wybranymi przez niego prawnikami, oraz do pomocy medycznej, jeśli będzie konieczna.

PROSIMY O PRZESYŁANIE APELI DO 18 SIERPNIA 2011 DO:

Prezydent Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax: +963 11 332 3410
Zwrot grzecznościowy: Wasza Dostojność

Minister Spraw Zagranicznych
Walid al-Mu-allim
Ministry of Foreign Affairs
al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax: +963 11 214 6251
Zwrot grzecznościowy: Wasza Dostojność

Prosimy także o przesyłanie kopii do placówek dyplomatycznych akredytowanych w Twoim kraju.

Wysyłając apele po powyższej dacie skontaktuj się z lokalną sekcją AI.

INFORMACJE DODATKOWE

Wa-el Hammada, 35-letni działacz polityczny, oraz jego żona, Razan Zaitouneh, działaczka na rzecz praw człowieka, brali czynny udział w niedawnych pokojowych protestach mających na celu przeprowadzenie reform politycznych. Obawiając się aresztowania w związku z udziałem w protestach, oboje od kwietnia pozostawali w ukryciu.

30 kwietnia, na dwanaście dni przed aresztowaniem Wa-ela, jego brat, Abd al-Rahman Hammada, 20-letni student księgowości, został zaaresztowany, gdy odwiedził opuszczone mieszkanie ukrywającej się pary aby przygotować dla nich więcej ubrań. Według rodziny nie był zamieszany w protesty.

Miejsce przebywania obu mężczyzn było nieznane aż do początku czerwca, gdy Razan Zaitouneh dowiedziała się, z wiarygodnego źródła, że są przetrzymywani w Damaszku przez Służby Bezpieczeństwa Sił Powietrznych oraz że byli torturowani.

Amnesty International dowiedziało się później, że Abd al-Rahman Hammada w czasie uwięzienia nie spotkał brata.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

2280