PILNA AKCJA: Syryjski wolontariusz, ratownik Czerwonego Półksiężyca wolny! – Amnesty International

PILNA AKCJA: Syryjski wolontariusz, ratownik Czerwonego Półksiężyca wolny!


Według informacji pochodzących od świadków, 21-no letni student ekonomii Suhaib Swaidan został aresztowany w swoim rodzinnym mieście Homs, w zachodniej Syrii, kiedy karetka w której pracował została zatrzymana na punkcie kontrolnym armii syryjskiej. Współpracownikom Amnesty International nie udało się ustalić jakichkolwiek podstaw aresztowania Suhaiba Swaidana, a aresztujący go żołnierze nie sporządzili żadnego formalnego raportu.

Inny więzień, zwolniony krótko po tych wydarzeniach jest przekonany, że spotkał Suhaiba Swaidana w więzieniu, w jednostce wywiadu wojskowego w Homs. Ocenił jego stan psychiczny jako zły. Według niepotwierdzonych doniesień Suhaib Swaidan był przesłuchiwany w sprawie przemytu broni z wykorzystaniem karetki. Jednocześnie jednak według raportu współpracowników Amnesty International, kiedy krewny Suhaiba Swaidana udał się do jednostki, powiedziano mu że zarówno Suhaib Swaidan jak i jego brat Abdullah Swaidan, który 9 maja zaginął w drodze do Damaszku, zostali zatrzymani i oskarżeni o udział w demonstracjach i demolowanie sygnalizacji ulicznej. Krewny nie mógł skontaktować się z żadnym z zatrzymanych.

Amnesty International ustaliła, że rodzina nie miała innych możliwości kontaktu z żadnym z zatrzymanych, nie jest też jasne gdzie się obecnie znajdują. Zdaniem lokalnych źródeł wysunięte przeciw nim oskarżenia nie są wiarygodne, nie potwierdzono też udziału braci w demonstracjach ani w niszczeniu sygnalizacji świetlnej.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim lub własnym:

  • Wzywających władze syryjskie do ujawnienia miejsca pobytu obydwu mężczyzn, niezwłocznego umożliwienia im kontaktu z rodziną i adwokatem oraz zapewnienia dostępu do opieki medycznej;
  • Wzywających władze syryjskie do zapewnienia zatrzymanym ochrony przed torturami i innymi formami okrutnego traktowania;
  • Wzywających do wyjaśnienia status prawnego, jaki mają zatrzymani Suhaib oraz Abdullah Swaidan, oraz do ich niezwłocznego uwolnienia, chyba że zostaną oskarżeni o uznane przestępstwa i postawieni przed sądem spełniającym międzynarodowe standardy uczciwego procesu.
Przykładowy apel do pobrania  dołu strony.
APELE PROSIMY WYSYŁAĆ DO DNIA 2 SIERPNIA 2013 NA ADRES:
Prezydent
Bashar al-Assad  
Fax: +963 11 332 3410 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o "Faks". Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/ Your Excellency
(Stosowanie innych określeń nie przyczynia się do poprawy sytuacji zatrzymanych)

Minister Obrony
Imad al-Fraij
Fax: +963 11 223 7842 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o "Faks". Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Your Excellency

Minister Spraw Zagranicznych
Walid al-Muallim 
Ministry of Foreign Affairs
al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic      
Fax: +963 11 214 6253 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o "Faks". Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Your Excellency

Z kopią na adres przedstawicielstw dyplomatycznych Syrii oraz Federacji Rosyjskiej:
Ambasada Arabskiej Republiki Syrii w Polsce
Ul. Goszczyńskiego 9, 02-610 Warszawa
Fax: 22 848 91 78
E-mail: embsyria@palmyra.neostrada.pl
Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce
ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa
Fax: 22 625 30 16
E-mail: embassy@rusemb.pl

Prosimy też o przesłanie kopii na adres Stałego Przedstawiciela Arabskiej Republiki Syrii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych:

His Excellency Bashar Jaafari, Ph.D.,

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary,
820 Second Avenue,
15th Floor, New York,
NY 10017, USA
Fax: +1212 983 4439;
E-mail: syrianmission@verizonmail.com

INFORMACJE DODATKOWE

Suhaib Swaidan jest wolontariuszem Syryjskiego Arabskiego Czerwonego Półksiężyca, należącego do Międzynarodowej Federacji  Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Od 2011 roku kieruje zespołem ratowników. Współpracuje również z biurem zasobów ludzkich komitetu w Homs. Podczas wykonywanych zadań był już dwukrotnie ranny: po raz pierwszy w 2011 roku, kiedy w czasie bombardowania prowadzonego przez siły rządowe odłamek pocisku zranił go w szyję i ponownie na początku 2012 roku, kiedy opatrując rannego otrzymał postrzał w udo.

Jego brat, 27-mio letni Abdullah Swaidan, student piątego roku architektury, zaginął w drodze do Damaszku, gdzie miał wydrukować i złożyć pracę magisterską. Współpracownicy Amnesty International działający na miejscu nie byli w stanie ustalić jego losu do chwili nawiązania kontaktu z personelem firmy obsługującej połączenia autobusowe. Pracownik firmy przekazał krewnym Abdullaha Swaidana, że do jego aresztowania doszło w czasie podróży, na punkcie kontrolnym.

Amnesty International dokumentowała obszernie ciężkie naruszenia praw człowieka dokonywane przez wojska rządowe oraz współpracujące z nimi grupy wobec rannych i opiekującego się nimi personelu medycznego. Wiele ofiar naruszeń opatrywało rannych nie informując władz, aby w ten sposób chronić swoich pacjentów przed aresztowaniem i torturami. Więcej informacji na ten temat  Amnesty International zamieszcza w raporcie: Syrian government targets the wounded and health workers, Index number: MDE 24/059/2011, 10. 2011 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/059/2011/en).

Informacje o torturach i innych formach okrutnego traktowania stosowanych powszechnie w syryjskich więzieniach opisuje raport z marca 2012 I wanted to die: Syria?s torture survivors speak out (Chciałem umrzeć: Głosy ofiar tortur w Syrii), Index: MDE 24/016/2012, March 2012. Raport dostępny jest w języku polskim u dołu strony.

Amnesty International posiada dane ponad 1000 udokumentowanych przypadków osób, które zmarły w więzieniach syryjskich służb bezpieczeństwa, z czego ponad 500 osób w samym 2012 roku. Amnesty International opisuje związane z tym praktyki w raporcie z sierpnia 2011: Deadly detention: Deaths in custody amid popular protest in Syria, Index: MDE 24/035/2011, (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/en).

Chociaż znakomitą większość ciężkich naruszeń praw człowieka udokumentowanych przez Amnesty International popełniły siły rządowe oraz pro-rządowe bojówki zwane shabiha, naruszeń praw człowieka dopuściły się również grupy opozycyjne. Należą do nich tortury i zabójstwa schwytanych członków służb bezpieczeństwa, członków bojówek shabiha oraz ich znanych lub domniemanych współpracowników, jak również porywanie cywilów w celu negocjowania wymiany więźniów. Amnesty International potępia bez wyjątku wszelkie naruszenia i wielokrotnie wzywała dowództwo wszystkich opozycyjnych formacji zbrojnych w Syrii do publicznego piętnowania takich działań jako zakazanych, oraz do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu powstrzymania takich czynów wśród bojowników opozycyjnych. Patrz również: Summary killings and other abuses by armed opposition groups (MDE 24/008/2013), 14 marca 2013. http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/008/2013/en/8d527c4e-2aff-4311-bad8-d63dbc97c96a/mde240082013en.html. 

Wcześniejsza Pilna Akcja w obronie więzionych syryjskich lekarzy: https://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7829.html

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1627