PILNA AKCJA: Tragiczne warunki życia uchodźców na wyspach greckich. – Amnesty International

PILNA AKCJA: Tragiczne warunki życia uchodźców na wyspach greckich.

W szybko pogarszających się warunkach pogodowych tysiące uchodźców i migrantów ryzykując życie dobija do brzegów greckich wysp na morzu Egejskim, gdzie czekają na nich tragiczne warunki humanitarne. Grozi im również przemoc ze strony służb greckich oraz członków skrajnych grup prawicowych.

Tysiące uchodźców i migrantów, wśród nich duża liczba dzieci, oczekuje wiele dni na rejestrację przez grecką policję. Bez rejestracji nie mają dostępu do żywności, leków, sanitariatów czy jakiegokolwiek schronienia. Podróż na wyspy egejskie podejmują z narażeniem życia. Po dopłynięciu do brzegu spędzają wiele dni pod gołym niebem, w bardzo trudnych warunkach pogodowych, zanim będą mogli kontynuować podróż do centralnej Grecji i dalszych krajów.

Całkowicie przeciążone straż przybrzeżna, policja i władze lokalne nie są w stanie poradzić sobie z gwałtownie rosnącą liczbą osób napływających na wyspy (od początku roku 2015 co najmniej 619 101). Sytuację pogarsza brak koordynacji, a nawet czasowa odmowa współpracy ze strony władz lokalnych. Mieszkańcy wysp, organizacje pozarządowe oraz międzynarodowe agencje pomocowe z najwyższym trudem zapewniają najbardziej podstawowe potrzeby humanitarne przybyłych na wyspy uchodźców i migrantów.

Na greckiej wyspie Lesbos, która przyjęła największą liczbę migrantów (wg. danych z 4 listopada 353 145 osób), członkowie Amnesty International opisali grupę ponad 4,000 osób, w tym dzieci i kobiet ciężarnych, które w ciężkich warunkach pogodowych oczekiwały wiele dni pod gołym niebem na rejestrację przez policję grecką. Migranci i uchodźcy nocują na powietrzu, w improwizowanych obozach Moria oraz Kara Tepe, gdzie warunki bytowe są bardzo trudne. Na innych wyspach, takich jak Kos czy Chios, brak jest jakichkolwiek służb czy procedur, w związku z czym uchodźcy i migranci koczują w parkach i porcie bez dostępu do najbardziej podstawowych środków do życia.

“Wszyscy są przemoczeni, przerażeni i zziębnięci”, relacjonują wolontariusze grup pomocowych, usiłujący podołać zadaniom, jakie przerosły władze lokalne, krajowe i instytucje unijne. W kilku przypadkach w obozie Moria policja używała wobec migrantów i uchodźców gazów łzawiących, pałek i kopniaków. We wrześniu na wyspie Kos obserwatorzy Amnesty International byli świadkami ataku grupy około 20 osób na migrantów i uchodźców.

Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku greckim lub własnym:
– Wzywających władze greckie do pilnego i zdecydowanego zwiększenia zasobów służb rejestrujących migrantów i uchodźców, co pozwoli ograniczyć czas oczekiwania i zmniejszy ilość osób stłoczonych na Lesbos i innych wyspach;
– Wzywających władze lokalne i centralne do współpracy i przygotowania punktów oferujących tymczasowe schronienie, gdzie panować będą godne warunki a uchodźcy i migranci uzyskają dostęp do łóżka, żywności, czystej wody, sanitariatów i opieki medycznej, szczególnie na wyspach gdzie aktualnie nie ma żadnych tego rodzaju obiektów;
– Wzywających władze do zapewnienia uchodźcom, migrantom, pracownikom pomocowym i aktywistom ochrony przed aktami przemocy.

Apele należy wysyłać do 17 grudnia 2015 na adres:

Premier
Alexis Tsipras
Maximos Mansion
19 Irodou Attikou, Ateny
106 74
Grecja
Email: mail@primeminister.gr
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Premierze
Minister ds. Polityki Migracyjnej
Ioannis Mouzalas
2 Evangelistrias, Ateny
105 63
Grecja
Fax: +30 2131361239
Email: t.gypp@ypes.gr
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze

Informacje Dodatkowe
Od chwili zacieśnienia kontroli lądowej granicy grecko-tureckiej oraz budowy w 2012 roku ogrodzenia długości 10,5 km, coraz większa liczba migrantów i uchodźców podejmowała niebezpieczną podróż przez morze. Większość przybijających obecnie do brzegów to osoby z Syrii, Afganistanu i Iraku.
Od 1 stycznia do 3 listopada 2015 życie straciło co najmniej 477 uchodźców i migrantów, których łodzie przewróciły się na morzu Egejskim. Liczba ta obejmuje również dzieci, a nawet niemowlęta. Pomiędzy 28 października a 2 listopada, w siedmiu takich przypadkach u wybrzeży wysp Lesbos, Samos, Kalymnos i Rodos utonęło lub zaginęło 89 osób.

Sytuację na wyspach dodatkowo zaognia szereg czynników obejmujących niewydolny europejski system migracyjny, błędy w planowaniu, nieefektywne wykorzystanie funduszy unijnych przez władze centralne oraz głęboki kryzys ekonomiczny panujący w całej Grecji.

Jedynie niewielki odsetek nowoprzybyłych może nawiązać kontakt z właściwymi służbami odpowiedzialnymi za identyfikowanie grup szczególnie narażonych. W całej Grecji odpowiednie schroniska posiadają 1200 miejsc dla uchodźców i dzieci podróżujących bez opieki, co jest liczbą całkowicie niewystarczającą. Władze greckie zobowiązały się co najmniej podwoić tę liczbę do końca 2015 roku.

W połowie października władze greckie uruchomiły pilotażowy “hotspot”, w którym rejestrację i kontrolę nowoprzybyłych prowadzą łącznie policja grecka oraz europejska agencja Frontex. Punkt działa w obozie zamkniętym dla migrantów Moria na wyspie Lesbos. Warunki bytowe pozostają jednak bardzo złe.

 

 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1059