PILNA AKCJA: Turcja – brutalne ataki na demonstrantów – Amnesty International

PILNA AKCJA: Turcja – brutalne ataki na demonstrantów

Od 29 maja w całej Turcji rannych zostało ponad 2000 osób. Policja atakuje demonstrantów z użyciem armatek wodnych i gazu łzawiącego. Wyślij list lub wiadomość e-mail do władz Turcji.

Protesty rozpoczęły się 27 maja w popularnym Gezi Park, w dzielnicy Taksim, w samym centrum Stambułu. Kilkuset demonstrantów zajęło park w proteście przeciw jego planowanej likwidacji i budowie centrum handlowego. We wczesnych godzinach porannych 29 maja policja rozpoczęła próbę rozpędzenia demonstrantów przez brutalny atak z użyciem gazu łzawiącego. Nocą, w czwartek 30 maja do protestu dołączyło około 3000 nowych demonstrantów.

Następnego dnia rano zostali usunięci przez Policję, z użyciem armatek wodnych i gazu łzawiącego. Podczas ataku rannych zostało kilkudziesięciu demonstrantów.

W piątek 31 maja protesty rozszerzyły się na cały kraj. W niedzielę 2 czerwca odbyło się już kilkaset demonstracji w 67 prowincjach. Według informacji Tureckiego Towarzystwa Medycznego w samym Stambule rannych zostało około 1500 osób; kolejnych 400 w stolicy Turcji, Ankarze, oraz 420 w Izmirze, na zachodzie kraju. Tureckie Towarzystwo Medyczne informuje, że większość obrażeń wśród demonstrantów spowodowanych było użyciem armatek wodnych i gazów łzawiących. Amnesty International potępia masowe użycie gazu łzawiącego i armatek wodnych przeciwko pokojowym demonstracjom. Liczne nagrania wideo dokumentują policjantów celowo wystrzeliwujących pojemniki z gazem łzawiącym wprost w demonstrantów. W wyniku działania masowo wykorzystywanego gazu łzawiącego ucierpieli również liczni mieszkańcy nie biorący udziału w protestach. Gazu użyto w gęsto zabudowanym terenie, w tym również na stacji metra Taksim, oraz prawdopodobnie wewnątrz budynków, w których schronili się demonstranci  .

Władze tureckie informują o zatrzymaniu około 1000 osób. Dziesiątki amatorskich nagrań wideo z przebiegu manifestacji ukazuje policjantów, którzy kopią i biją pałkami demonstrantów, w tym również osoby bezwładne i oszołomione działaniem gazu łzawiącego.

Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku tureckim lub własnym wzywające władze do:

  • natychmiastowego ograniczenia siły stosowanej przeciw pokojowym demonstracjom;
  • ochrony prawa do wolności zgromadzeń i wolności słowa;
  • przeprowadzenia niezwłocznego, niezależnego i bezstronnego dochodzenia w sprawie nadmiernego użycia siły oraz do postawienia przed sądem funkcjonariuszy odpowiedzialnych za łamanie praw demonstrantów oraz osób postronnych.

APELE PROSIMY WYSYŁAĆ NA ADRES:

Premier
Recep Tayyip Erdogan,
Office of the Prime Minister,
Başbakanlik,
06573 Ankara, Turcja
Fax: +90 (312) 422 1899
Email: ozelkalem@basbakanlik.gov.tr

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Premierze

Minister Spraw Wewnętrznych
Muammer Güler
Içişleri Bakanligi
Bakanliklar
Ankara, Turcja
Fax: +90 312 418 1795Z
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze

Z kopią do:

Przewodniczący Parlamentarnej Komisji Praw Człowieka
Ayhan Sefer Üstün
TBMM Insan Haklari Inceleme Komisyonu
Bakanliklar, 06543 Ankara, Turcja
Fax: +90 312 420 53 94
Email: insanhaklarikom@tbmm.gov.tr Ambasada Republiki Turcji

Ambasador Yusuf Ziya Özcan
ul. Malczewskiego 32, 02-622 Warszawa
tel.: 22 646 43 21-22
fax: 22 646 37 57
e-mail: embassy.warsaw@mfa.gov.tr

INFORMACJE DODATKOWE
Zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka decyzja o każdorazowym rozproszeniu demonstracji podejmowana jest po wyczerpaniu innych środków oraz w myśl zasady konieczności i proporcjonalności. Standardy międzynarodowe wyrażone w Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Podstawowe zasady użycia siły oraz broni palnej przez funkcjonariuszy porządku prawnego (Patrz: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx) wymagają, aby podczas rozpraszania zgromadzeń policja unikała użycia siły, a jeśli będzie ono konieczne, ograniczyła je do niezbędnego minimum.

Artykuł 21 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich, którego Turcja jest stroną, gwarantuje prawo do wolności pokojowych zgromadzeń, stwierdzając że “nie mogą być nałożone żadne restrykcje ograniczające wykorzystanie tego prawa, za wyjątkiem ograniczeń nałożonych zgodnie z prawem i koniecznych w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, ochrony zdrowia lub moralności lub też ochrony praw i wolności innych osób.”
UA: 144/13 Index: EUR 44/014/2013 Issue Date: 3 June 2013

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uratujmy rosyjską artystkę uwięzioną za antywojenny protest

Powiązane tematy

Powiązany temat

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1823