Pilna Akcja – Tybet – Uwolnić mnichów – Amnesty International

Pilna Akcja – Tybet – Uwolnić mnichów

Samten (m), lat 17, z klasztoru Lungkar, prowincja QinghaiTrulku
Tenpa Rigsang (m), lat 26, z klasztoru Lungkar, prowincja QinghaiGelek
Pel (m), lat 32, z klasztoru Lungkar, prowincja QinghaiLobsang (m), lat 15, z klasztoru Onpo, prowincja SichuanLobsang Thukjey (m), lat 19, z klasztoru Onpo, prowincja SichuanTsultrim
Palden (m), lat 20, z klasztoru Onpo, prowincja
SichuanLobsher (m), lat 20, z klasztoru Onpo, prowincja
SichuanPhurden (m), lat 22, z klasztoru Onpo, prowincja SichuanThupdon (m), lat 24, z klasztoru Onpo, prowincja SichuanLobsang Ngodup (m), lat 29, z klasztoru Onpo, prowincja SichuanLodoe (m), lat 30, z klasztoru Onpo, prowincja SichuanThupwang (m), lat 30, z klasztoru DarthangPema Garwang (m), lat 30, z klasztoru DarthangTsegyam (m), lat 22, z klasztoru KashiSoepa (m), lat 30, z klasztoru Mangye
Tybetańskie Centrum Praw Człowieka i Demokracji (TCHRD) opublikowało informację, że 10. marca 15 tybetańskich mnichów zostało zatrzymanych za udział w pokojowej manifestacji w dzielnicy Barkhor w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Nie jest znane ich aktualne miejsce pobytu ani treść zarzutów. Istnieje duże ryzyko, że zostaną poddani torturom lub innym formom znęcania się.
W poniedziałek 10. marca setki mnichów rozpoczęło marsz z klasztoru Drepung do Barkhoru. Inna grupa, do której należeli zatrzymani, rozpoczęła marsz z klasztoru Sera. Mnisi domagali się od rządu złagodzenia kampanii -patriotycznej reedukacji-, w ramach której zmuszano ich do wyrzeczenia się Dalaj Lamy i poddawano rządowej propagandzie.
Na znak solidarności z zatrzymanymi zorganizowano protesty w innych klasztorach. Wkrótce fala demonstracji z udziałem nie tylko mnichów, ale i osób świeckich, ogarnęła Lhasę, inne części Tybetu i sąsiadujące z nim prowincje Qinghai, Gansu i Sichuan (Syczuan), w których żyje wielu Tybetańczyków. W piątek w protestach pojawił się element przemocy. Niektórzy z manifestantów napadali i podpalali chińskie sklepy oraz atakowali ludzi z innych grup etnicznych.
Chińskie władze wezwały uczestników protestów do dobrowolnego zgłaszania się na policję do północy 17 marca (czasu pekińskiego), obiecując im łagodniejsze potraktowanie. Na dzień dzisiejszy ulice Lhasy są w większości spokojne i puste.
Według doniesień policja i wojsko przeszukują w Lhasie dom po domu. Naoczni świadkowie opowiadają o ludziach wyciąganych siłą z domów. Nie ustają sygnały o niepokojach w sąsiednich prowincjach Sichuan i Gansu. Są też doniesienia, że chińska policja i wojsko stosowały nadmierną przemoc (w tym również środki potencjalnie śmiercionośne) wobec demonstrantów w Lhasie i w innych miejscach. W sytuacji rozmieszczenia w regionie znacznych oddziałów nie da się wykluczyć dalszych naruszeń praw człowieka.
Chińskie władze nałożyły prawie całkowitą blokadę na informacje wychodzące z Tybetu. Pozwolenia dla dziennikarzy na wjazd do Tybetu zostały wstrzymane 12 marca. Zagranicznych dziennikarzy nie wpuszcza się lub usuwa z prowincji Gansu, Sichuan i Qinghai, do których rozprzestrzeniły się niepokoje.
Rząd Chin ma prawo i obowiązek bronić przed przemocą każdego człowieka i jego dobytek. Jednocześnie jednak prawo międzynarodowe wymaga, by władze radziły sobie z takimi kryzysami w sposób respektujący fundamentalne prawa człowieka oraz zasady konieczności i proporcjonalności w użyciu siły. Na przykład broń palna powinna być używana tylko w ostateczności, gdy zagrożone jest życie ludzkie.
TCHRD zdobyło zdjęcia 14 spośród zatrzymanych. Można je obejrzeć na stronie http://www.tchrd.org/press/2008/p001.html.
Prosimy niezwłocznie wysyłanie apele po angielsku, chińsku lub w języku ojczystym wzywające władze do:
– uwolnienia 15 wyżej wymienionych mnichów, jak również wszystkich zatrzymanych za pokojowe korzystanie z wolności słowa, zgromadzeń lub stowarzyszania się;
– ujawnienia informacji o wszystkich zatrzymanych w związku z demonstracjami, zagwarantowania, że nie będą oni poddani torturom ani innym formom znęcania się oraz, że będą mieli dostęp do prawników i opieki medycznej, a także, że zostaną niezwłocznie postawieni przed niezawisłym sądem, przed którym będą mogli zakwestionować podstawy swojego zatrzymania;
– zapewnienia, że postawieni przed sądem będą sądzeni za przestępstwa powszechnie na świecie uznawane, a postępowanie będzie spełniało międzynarodowe standardy uczciwego procesu;
– zapewnienia dziennikarzom i innym niezależnym obserwatorom pełnego i swobodnego dostępu do Tybetu i innych regionów zamieszkanych przez Tybetańczyków;
– wydania zgody na niezależne śledztwo pod auspicjami ONZ w sprawie wydarzeń minionego tygodnia, w szczególności zaś dopuszczenia śledczych do miejsc konfrontacji, naocznych świadków i zatrzymanych, a także do zapewnienia podobnego dostępu niezależnym obserwatorom, w tym dziennikarzom i aktywistom pozarządowych organizacji praw człowieka.
Apele prosimy wysyłać do:
Prezydent ChRL
HU Jintao Guojia Zhuxi
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu
Beijingshi 100017,
Chińska Republika Ludowa
Zwrot grzecznościowy: Ekscelencjo / Your Excellency
Przewodniczący Ludowego Rządu Tybetańskiego Regionu Autonomicznego
Qiangba PUNCOG Zhuren
Xizang Zizhiqu Renmin Zhengfu
1 Kang’angdonglu
Lasashi 850000, Xizang Zizhiqu, Chińska Republika Ludowa
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Przewodniczący / Dear Chairman
Minister Bezpieczeństwa Publicznego ChRL
MENG Jianzhu Buzhang
Gong-anbu
14 Dongchang-anjie
Dongchengqu, Beijingshi 100741, Chińska Republika Ludowa
Fax: +86 10 63099216 (ciężko się przebić, proszę próbować kilkukrotnie)
Zwrot grzecznościowy: Ekscelencjo / Your Excellency
Kopie do:
Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Lhasie (Burmistrz)
LOBSANG Gyaincain Shizhang
Lasashi Zizhiqu Renmin Zhengfu
16 Jinjulu, Lasashi 850000, Xizang Zizhiqu, Chińska Republika Ludowa
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Burmistrzu / Dear Mayor
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawawww.chinaembassy.org.pltel.: 022 831 38 36,
faks: 022 635 42 11
Tłumaczył Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

18 marca 2008
UA 76/08    Zagrożenie torturami i innymi formami znęcania się.
        
CHINY/ TYBET
Samten (m), lat 17, z klasztoru Lungkar, prowincja QinghaiTrulku
Tenpa Rigsang (m), lat 26, z klasztoru Lungkar, prowincja QinghaiGelek
Pel (m), lat 32, z klasztoru Lungkar, prowincja QinghaiLobsang (m), lat 15, z klasztoru Onpo, prowincja SichuanLobsang Thukjey (m), lat 19, z klasztoru Onpo, prowincja SichuanTsultrim
Palden (m), lat 20, z klasztoru Onpo, prowincja
SichuanLobsher (m), lat 20, z klasztoru Onpo, prowincja
SichuanPhurden (m), lat 22, z klasztoru Onpo, prowincja SichuanThupdon (m), lat 24, z klasztoru Onpo, prowincja SichuanLobsang Ngodup (m), lat 29, z klasztoru Onpo, prowincja SichuanLodoe (m), lat 30, z klasztoru Onpo, prowincja SichuanThupwang (m), lat 30, z klasztoru DarthangPema Garwang (m), lat 30, z klasztoru DarthangTsegyam (m), lat 22, z klasztoru KashiSoepa (m), lat 30, z klasztoru Mangye
Tybetańskie Centrum Praw Człowieka i Demokracji (TCHRD) opublikowało informację, że 10. marca 15 tybetańskich mnichów zostało zatrzymanych za udział w pokojowej manifestacji w dzielnicy Barkhor w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Nie jest znane ich aktualne miejsce pobytu ani treść zarzutów. Istnieje duże ryzyko, że zostaną poddani torturom lub innym formom znęcania się.
W poniedziałek 10. marca setki mnichów rozpoczęło marsz z klasztoru Drepung do Barkhoru. Inna grupa, do której należeli zatrzymani, rozpoczęła marsz z klasztoru Sera. Mnisi domagali się od rządu złagodzenia kampanii -patriotycznej reedukacji-, w ramach której zmuszano ich do wyrzeczenia się Dalaj Lamy i poddawano rządowej propagandzie.
Na znak solidarności z zatrzymanymi zorganizowano protesty w innych klasztorach. Wkrótce fala demonstracji z udziałem nie tylko mnichów, ale i osób świeckich, ogarnęła Lhasę, inne części Tybetu i sąsiadujące z nim prowincje Qinghai, Gansu i Sichuan (Syczuan), w których żyje wielu Tybetańczyków. W piątek w protestach pojawił się element przemocy. Niektórzy z manifestantów napadali i podpalali chińskie sklepy oraz atakowali ludzi z innych grup etnicznych.
Chińskie władze wezwały uczestników protestów do dobrowolnego zgłaszania się na policję do północy 17 marca (czasu pekińskiego), obiecując im łagodniejsze potraktowanie. Na dzień dzisiejszy ulice Lhasy są w większości spokojne i puste.
Według doniesień policja i wojsko przeszukują w Lhasie dom po domu. Naoczni świadkowie opowiadają o ludziach wyciąganych siłą z domów. Nie ustają sygnały o niepokojach w sąsiednich prowincjach Sichuan i Gansu. Są też doniesienia, że chińska policja i wojsko stosowały nadmierną przemoc (w tym również środki potencjalnie śmiercionośne) wobec demonstrantów w Lhasie i w innych miejscach. W sytuacji rozmieszczenia w regionie znacznych oddziałów nie da się wykluczyć dalszych naruszeń praw człowieka.
Chińskie władze nałożyły prawie całkowitą blokadę na informacje wychodzące z Tybetu. Pozwolenia dla dziennikarzy na wjazd do Tybetu zostały wstrzymane 12 marca. Zagranicznych dziennikarzy nie wpuszcza się lub usuwa z prowincji Gansu, Sichuan i Qinghai, do których rozprzestrzeniły się niepokoje.
Rząd Chin ma prawo i obowiązek bronić przed przemocą każdego człowieka i jego dobytek. Jednocześnie jednak prawo międzynarodowe wymaga, by władze radziły sobie z takimi kryzysami w sposób respektujący fundamentalne prawa człowieka oraz zasady konieczności i proporcjonalności w użyciu siły. Na przykład broń palna powinna być używana tylko w ostateczności, gdy zagrożone jest życie ludzkie.
TCHRD zdobyło zdjęcia 14 spośród zatrzymanych. Można je obejrzeć na stronie http://www.tchrd.org/press/2008/p001.html.

Prosimy niezwłocznie wysyłanie apele po angielsku, chińsku lub w języku ojczystym wzywające władze do:

– uwolnienia 15 wyżej wymienionych mnichów, jak również wszystkich zatrzymanych za pokojowe korzystanie z wolności słowa, zgromadzeń lub stowarzyszania się;
– ujawnienia informacji o wszystkich zatrzymanych w związku z demonstracjami, zagwarantowania, że nie będą oni poddani torturom ani innym formom znęcania się oraz, że będą mieli dostęp do prawników i opieki medycznej, a także, że zostaną niezwłocznie postawieni przed niezawisłym sądem, przed którym będą mogli zakwestionować podstawy swojego zatrzymania;
– zapewnienia, że postawieni przed sądem będą sądzeni za przestępstwa powszechnie na świecie uznawane, a postępowanie będzie spełniało międzynarodowe standardy uczciwego procesu;
– zapewnienia dziennikarzom i innym niezależnym obserwatorom pełnego i swobodnego dostępu do Tybetu i innych regionów zamieszkanych przez Tybetańczyków;
– wydania zgody na niezależne śledztwo pod auspicjami ONZ w sprawie wydarzeń minionego tygodnia, w szczególności zaś dopuszczenia śledczych do miejsc konfrontacji, naocznych świadków i zatrzymanych, a także do zapewnienia podobnego dostępu niezależnym obserwatorom, w tym dziennikarzom i aktywistom pozarządowych organizacji praw człowieka.

Apele prosimy wysyłać do:

Prezydent ChRL
HU Jintao Guojia Zhuxi
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu
Beijingshi 100017,
Chińska Republika Ludowa
Zwrot grzecznościowy: Ekscelencjo / Your Excellency
Przewodniczący Ludowego Rządu Tybetańskiego Regionu Autonomicznego
Qiangba PUNCOG Zhuren
Xizang Zizhiqu Renmin Zhengfu
1 Kang’angdonglu
Lasashi 850000, Xizang Zizhiqu, Chińska Republika Ludowa
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Przewodniczący / Dear Chairman
Minister Bezpieczeństwa Publicznego ChRL
MENG Jianzhu Buzhang
Gong-anbu
14 Dongchang-anjie
Dongchengqu, Beijingshi 100741, Chińska Republika Ludowa
Fax: +86 10 63099216 (ciężko się przebić, proszę próbować kilkukrotnie)
Zwrot grzecznościowy:
Ekscelencjo / Your Excellency

Kopie do:

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Lhasie (Burmistrz)
LOBSANG Gyaincain
Shizhang
Lasashi Zizhiqu Renmin Zhengfu
16 Jinjulu, Lasashi 850000, Xizang Zizhiqu, Chińska Republika Ludowa
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Burmistrzu / Dear Mayor

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawawww.chinaembassy.org.pltel.: 022 831 38 36,
faks: 022 635 42 11

Tłumaczył Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3638