Pilna Akcja Ukraina: Czeczen zagrożony torturami w razie deportacji do Rosji – Amnesty International

Pilna Akcja Ukraina: Czeczen zagrożony torturami w razie deportacji do Rosji

Chataev uzyskał status uchodźcy w Austrii. Stamtąd pojechał z wizytą na Ukrainę z ważną wizą. Ukraina jest stroną Konwencji ws. Uchodźców i Konwencji Przeciwko Torturom. Obie konwencje zakazują deportacji w przypadkach, gdy danej osobie grożą tortury.
Ahmed Chataev, który jest fizycznie upośledzony, został zatrzymany przez policję 3 stycznia w mieście Użhorod przy granicy ze Słowacją. Podstawą zatrzymania był międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przez Rosję. Chataev przebywa obecnie w areszcie śledczym w Użhorodzie.
Rosyjskie władze ścigają go pod zarzutem terroryzmu. W 2000 r. Chataev został ranny w ramię i brzuch podczas potyczki między siłami rosyjskimi i czeczeńskimi separatystami w pobliżu miasta Urus Martan w Czeczenii. Nie zdążył jednak trafić do szpitala, gdyż dostał się w ręce sił rosyjskich. Pomimo ran podobno torturowano go, w tym za pomocą prądu. Później amputowano mu ramię. W końcu jemu i jego rodzinie udało się uciec do Austrii przez Azerbejdżan. Uzyskał tam status uchodźcy 24 listopada 2003 r. i mieszkał tam aż do teraz z żoną i trójką dzieci.
Prosimy o niezwłoczne pisanie apeli po rosyjsku, ukraińsku lub we własnym języku, w których:

  • zaapelują Państwo do władz ukraińskich, aby nie deportowały Ahmeda Chataeva do Rosji, gdyż został on uznany za uchodźcę, uprawnionego do międzynarodowej ochrony;
  • przypomną Państwo władzom ukraińskim, że będąc stroną Konwencji ws. Uchodźców z 1951 r. i Konwencji ONZ Przeciwko Torturom i Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu, Ukraina nie może deportować uchodźców i osób ubiegających się o azyl do jakiegokolwiek kraju, w którym groziłaby im kara śmierci, tortury lub inne ciężkie naruszenia praw człowieka.

Prosimy wysyłać apele przed 22 lutym 2010 r. do następujących adresatów:
Prokurator Generalny Oleksandr Medvedko
vul. riznitska 13/15 01601 Kyiv, Ukraine
Fax: +380 44 280 2851
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze Generalny.
INFORMACJE DODATKOWE
Amnesty International i inne organizacje obrońców praw człowieka działające w regionie są zaniepokojone tym, że wielu Czeczenów postawiono w Rosji przed sądem pod zarzutami terroryzmu i udziału w nielegalnych grupach zbrojnych na podstawie -przyznania się do winy- wymuszonego torturami. Procesom sądowym Czeczenów zarzuca się ponadto nierzetelność i bazowanie na sfabrykowanych dowodach. Według doniesień czeczeński rzecznik praw człowieka, Nurdi Nukhazhiev, stwierdził w lutym 2006 r., że wielu Czeczenów odbywających karę w Rosji zostało fałszywie oskarżonych i większość ich spraw powinna być powtórzona. Jak do tej pory nie było prawie żadnych dochodzeń zakończonych postawieniem funkcjonariuszy państwowych przed sądem za tortury, co stworzyło w regionie klimat bezkarności. Ukraina wielokrotnie łamała prawa uchodźców i osób ubiegających się o azyl, co stanowiło pogwałcenie jej obowiązków wynikających z międzynarodowych konwencji. Władze ukraińskie kilkakrotnie próbowały deportować do Rosji Czeczena Lemę Susarova, choć został on uznany za uchodźcę przez Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, a w Rosji groziły mu tortury. Uwolniono go w lipcu 2008 r. i pozwolono skorzystać z oferty azylu w Finlandii (por. pilna akcja nr UA 207/07, indeks: EUR 50/003/2007 i kontynuacje). Dnia 4 i 5 marca 2008 r. ukraińskie władze deportowały 11 Tamili do Sri Lanki, choć groziły im tam tortury i inne złe traktowanie. Z tej grupy 6 osób było w trakcie ubiegania się o status uchodźcy na Ukrainie. Wydalono je bez prawa do odwołania.. Dnia 2 września 2009 r. sześciu obywateli Demokratycznej Republiki Konga, którzy przylecieli na lotnisko w Boryspilu 31 sierpnia, zostało deportowanych, choć jeden ponoć wyraził chęć ubiegania się o azyl na Ukrainie. Ostatnio (28 listopada 2010 r.) Ukraina deportowała ośmioro obywateli Afganistanu – trzy kobiety i pięcioro dzieci w wieku od 3 do 15 lat (por. pilna akcja nr 318/09, indeks EUR 50/004/2009 i kontynuacje). Próbowały dołączyć do członka rodziny, który wcześniej uzyskał status uchodźcy w Wielkiej Brytanii.
Pilna akcja nr 07/10.. Indeks: EUR 50/001/2010
Tłumaczenie: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

2846