PILNA AKCJA USA: 4 Ujgurów opuściło Guantánamo, 13 wciąż tam pozostaje – Amnesty International

PILNA AKCJA USA: 4 Ujgurów opuściło Guantánamo, 13 wciąż tam pozostaje

13 pozostałych Ujgurów jest nadal bezterminowo uwięzionych w Guantánamo pomimo tego, że ponad 9 miesięcy temu sąd federalny nakazał ich zwolnienie i wpuszczenie na terytorium USA. Amerykańska administracja odwołała się od wyroku. Apelacja jest rozpatrywana przez Sąd Najwyższy. Administracja uważa, że to jej, a nie sądom, przysługuje wyłączna kompetencja do określenia kto może zostać wpuszczony na terytorium USA.
W oświadczeniu wydanym z okazji przyjęcia 4 więźniów Guantánamo przez Bermudy, premier tego terytorium,  Dr. Ewart Brown, potwierdził, że mężczyźni otrzymają azyl i będą mieli możliwość ubiegania się o naturalizację. Powiedział też, że koszt transferu pokryje strona amerykańska, zaś rząd bermudzki ułatwi zwolnionym uzyskanie potrzebnych dokumentów oraz znalezienie mieszkania i pracy.
Jeden z uwolnionych powiedział dziennikarzom: -Gdy żadne państwo nie chciało nas przyjąć, gdy wszyscy się nas bali, rząd Bermudów miał odwagę by nas przyjąć.-
W reakcji na transfer opozycyjna Bermudzka Partia Jedności (United Bermuda Party UPB) złożyła wniosek o wotum nieufności wobec premiera. Choć lider UPB zastrzegł, iż w głosowaniu nie będzie chodziło jedynie o sprawę więźniów Guantánamo, Amnesty International obawia się, że Ujgurzy mogą stać się pionkami w politycznej rozgrywce, tak jak to stało się wcześniej w USA.
Rząd Wielkiej Brytanii skrytykował natomiast rząd bermudzki za brak konsultacji z Londynem w sprawie transferu więźniów (Bermudy są zamorskim terytorium Wielkiej Brytanii, administrowanym przez gubernatora mianowanego przez brytyjską królową spośród kandydatów rekomendowanych przez brytyjski rząd). Jak zrozumieliśmy decyzja Bermudów o przyjęciu więźniów jest obecnie poddawana ocenie ryzyka przez władze brytyjskie i dopiero od ich akceptacji zależy, czy Ujgurzy otrzymają prawo stałego pobytu.
TŁO SPRAWY
Uwolnienie tych 4 więźniów długo odkładano. Wszystkich 17 Ujgurów oczyszczono z wszelkich zarzutów pomiędzy 2003 i 2008 r., ale aż do teraz rząd USA nie mógł znaleźć państwa, do którego Ujgurzy mogliby się udać po uwolnieniu (do ojczyzny nie mogą powrócić z powodu grożących im w Chinach tortur – przyp. MN). Administracja USA nie dała Ujgurom szansy na powrót do normalnego życia na terytorium USA, choć nakazał jej to wyrok sądu federalnego z października 2008 r.
8 innych więźniów opuściło ostatnio Guantánamo. 12 czerwca trzej Saudyjczycy, jeden Irakijczyk i jeden obywatel Czadu powrócili do swoich ojczyzn. Trzy dni wcześniej obywatel Tanzanii Ahmed Khalfan Ghailani został przeniesiony do Nowego Jorku, gdzie ma stanąć przed sądem federalnym. W lutym amerykańską bazę na Kubie opuścił mieszkający w Wielkiej Brytanii Etiopczyk Binyam Mohammed (powrócił do Wielkiej Brytanii). Natomiast Lakhdar Boumediene został przeniesiony do Francji w połowie maja.
Choć Amnesty International uważa, że odpowiedzialność za rozwiązanie problemu Guantánamo obciążą przede wszystkim USA, organizacja nasza zachęca też inne rządy by poszły za przykładem Francji i Bermudów i zgodziły się przyjąć tych więźniów, którzy nie mogą wrócić do krajów ojczystych z powodu grożących im tam tortur lub innych naruszeń praw człowieka.
10 czerwca prezydent Palau (wyspiarskie państwo na Oceanie Spokojnym) wystąpił z propozycją przyjęcia niektórych Ujgurów. Rzecznik Departamentu Stanu USA wyraził wdzięczność Palau i innym państwom oferującym pomoc i potwierdził, że rozmowy z Palau są w toku.
Wg stanu na 16 czerwca br. w Guantánamo nadal przebywa 229 więźniów. Amnesty International jest zaniepokojone wolnym tempem rozpatrywania spraw osób tam osadzonych. Por. raport (po angielsku) USA: Detainees continue to bear costs of delay and lack of remedy, April 2009, dostępny na stronie: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/050/2009/en.
Zobacz też poprzednią część tej pilnej akcji: https://amnesty.org.pl/no_cache/archiwum/aktualnosci-strona-artykulu/article/6613/85/neste/2.html ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po angielsku lub w swoim ojczystym języku, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo zadowolenie z powodu decyzji władz bermudzkich o przyjęciu czterech Ujgurów zwolnionych z Guantánamo i jednocześnie żal z powodu nie wpuszczenia ich na terytorium USA;
– wyrażą Państwo zaniepokojenie faktem, że 13 pozostałych Ujgurów nadal przebywa w bezterminowym areszcie w Guantánamo po ponad 9 miesiącach od decyzji sądu federalnego o ich uwolnieniu i wpuszczeniu na terytorium USA;
– wezwą Państwo administrację amerykańską do uwolnienia pozostałych Ujgurów w sposób, który zagwarantuje im trwałe bezpieczeństwo i sprawiedliwe potraktowanie.
ADRESACI APELI
Prezydent / President
President Barack Obama, The White House, 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington DC 20500, USA
Email: president@whitehouse.govFax: + 1 202 456 2461
Nagłówek: Szanowny Panie Prezydencie / Dear Mr President
Prokurator Generalny / Attorney General
Attorney General Eric Holder, US Department of Justice, 950 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC
20530-0001, USA
Fax: +1 202 307 6777
Email: AskDOJ@usdoj.govNagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze Generalny / Dear Attorney General
Sekretarz Obrony / Secretary of Defense
Secretary of Defense Robert Gates, 1400 Defense Pentagon, Washington DC 20301, USA
Fax: + 1 703 571 8951
Email: Robert.gates@osd.milNagłówek: Szanowny Panie Sekretarzu Obrony / Dear Secretary of Defense
KOPIE DO
Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki
Al. Ujazdowskie 29/31
00-540 Warszawa
Faks: 022 504 26 88
Apele prosimy wysyłać najpóźniej do 28 lipca.
Pilna Akcja Nr 278/08, piąta kontynuacja
AI Index: AMR 51/077/2009
Tłumaczenie: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3015