Pilna Akcja USA: Więzień Guantánamo boleśnie krępowany, objawy choroby lekceważone – Amnesty International

Pilna Akcja USA: Więzień Guantánamo boleśnie krępowany, objawy choroby lekceważone

Więzień Guantánamo Ahmed Zuhair, 44-letni obywatel Arabii Saudyjskiej, rozpoczął strajk głodowy w połowie roku 2005, a od sierpnia 2005 r. jest karmiony przymusowo. Według jego prawnika, stan zdrowia Zuhaira znacznie się pogorszył od sierpnia 2008 r. i stanowi obecnie powód do poważnego niepokoju.
Prawnik Ahmeda Zuhaira spotkał się ze swoim klientem w Guantánamo 14 i 15 listopada, a 27 listopada złożył skargę (ang. emergency motion) w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych (ang. US District Court), w której opisał, jak jego klient wielokrotnie wymiotował w czasie pierwszych dwóch godzin spotkania. Stwierdził też, że Zuhair stracił około jednej czwartej masy ciała w ciągu zaledwie trzech miesięcy: z 62 kilogramów w sierpniu do nieco powyżej 45 kilogramów w listopadzie. Oznacza to, że jego waga jest o około 30% niższa od optymalnej pod względem zdrowotnym. Zdaniem adwokata -klatka piersiowa Zuhaira była niczym szkielet, a jego nogi wyglądały jak kości obciągnięte skórą.-
W skardze stwierdzono, że w czasie przeprowadzanego dwa razy dziennie przymusowego karmienia trwającego nieraz dwie godziny lub dłużej Zuhair, choć nie stawia oporu, jest przywiązywany do krzesła aż sześcioma pasami, co powoduje u niego ból niczym, używając słów więźnia, -piła wrzynająca się w kręgosłup.- Na początku strajku głodowego Zuhaira karmiono w łóżku, bez przywiązywania. Zdaniem obrońcy stosowanie pasów nie jest uzasadnione ani ze względów medycznych, ani ze względu na zachowanie jego klienta. Do tego w połowie 2008 r. Zuhair zaczął informować o ostrych (cytując więźnia: -niczym ogień w żołądku-) bólach brzucha podczas karmienia.
Do skargi dołączono opinię lekarza, który interpretując obserwacje adwokata uznał, że stan zdrowia Ahmeda Zuhaira może stanowić powód do poważnych obaw. W szczególności zaś, że znaczna utrata wagi, związaną z ciągłym wymiotowaniem, jest poważnym problemem, potencjalnie zagrażającym życiu, na który personel medyczny Guantánamo nie zareagował w sposób dostateczny.
 
W skardze adwokat Zuhaira wnosił o nakazanie przez sąd władzom zajęcia się tym problemem, zdiagnozowania i wyleczenia przyczyny chronicznych wymiotów swojego klienta, a także zajęcia się skutkami wynikłego z nich chronicznego niedożywienia. W szczególności adwokat wnosił o nakazanie władzom podawania Zuhairowi pokarmu nie zawierającego kukurydzy, na którą ten może być uczulony i która może być przyczyną wymiotów, a także o nakazanie zaprzestania stosowania krzesła z pasami przy przymusowym karmieniu, ujawnienia dokumentów z historią choroby Zuhaira oraz poddania go niezależnemu badaniu lekarskiemu.
W odpowiedzi na skargę strona rządowa podważyła jurysdykcję Sądu Okręgowego w sprawie i stwierdziła, że terapia Zuhaira charakteryzuje się empatią, wysoką jakością i jest prowadzona bez nieuzasadnionej zwłoki, zaś utrata wagi jest spowodowana -umyślnym wymiotowaniem.-  Wyjaśniała też, że krzesło z pasami stosuje się od czasu, gdy w latach 2005-2006 niektórzy głodujący więźniowie atakowali personel medyczny w trakcie przymusowego karmienia. Jednakże sam Zuhair nigdy nie dopuszczał się takich ataków. Zdaniem strony rządowej stosowanie takiego krzesła ułatwia proces karmienia i chroni przeprowadzających je pracowników, a rezygnacja z niego w przypadku Zuhaira oznaczałaby stawianie jego wygody ponad troską o jego zdrowie i bezpieczeństwo personelu medycznego.
Ahmed Zuhair powiedział swojemu prawnikowi, że krzesło z pasami zostało wprowadzone jako forma kary zbiorowej (strona rządowa zaprzecza, żeby było ono karą zbiorową lub indywidualną). W skardze oskarża się władze Guantánamo również o próby zmuszenia Zuhaira do zakończenia protestu głodowego zarówno poprzez stosowanie siły, jak i poprzez szantaż, polegający na uzależnieniu otrzymania odpowiedniego leczenia od zakończenia głodówki. Pojawia się w niej również zarzut, że czasami to strażnicy wojskowi, a nie personel medyczny, przeprowadza przymusowe karmienie i robi to w sposób brutalny. Wg Zuhaira karmienie przez personel medyczny zostało przywrócone dopiero wtedy, gdy on i inni głodujący na znak protestu zaczęli smarować swoje ciała własnym kałem.
18 grudnia sędzia Emmett Sullivan nakazał zbadanie Zuhaira przez niezależnego lekarza (strony mają zaproponować kandydatów, wyboru zaś dokona sąd) i udostępnienie dokumentacji medycznej Zuhaira jego prawnikowi.
Ahmed Zuhair został zatrzymany pod koniec grudnia 2001 r. na targu w Lahore w Pakistanie przez dwunastu mężczyzn w cywilnych ubraniach. Zawiązano mu oczy i zabrano do domu w dzielnicy mieszkaniowej Lahore, gdzie, jak twierdzi, był torturowany. Na początku stycznia 2002 r. przeniesiono go do ośrodka wojskowego w stolicy kraju – Islamabadzie, gdzie był przetrzymywany w odosobnieniu przez około 10 tygodni. W połowie marca 2002 r. został przekazany do amerykańskiego więzienia w bazie sił powietrznych w Bagram w Afganistanie. Trzy miesiące później przeniesiono go do więzienia w Kandaharze, gdzie przebywał dwa tygodnie. Zuhair twierdzi, że w Afganistanie znęcano się nad nim poprzez zmuszanie do długiego klęczenia i rozbierania się podczas przesłuchań. Zuhair trafił do Guantánamo w połowie lub pod koniec czerwca 2002 r. W połowie 2005 r. zaczął strajk głodowy protestując przeciwko temu, że był więziony bez postawienia zarzutów i przeciwko warunkom panującym w więzieniu. W 2008 r. złożył wniosek o sądową rewizję legalności jego uwięzienia (ang. petition for habeas corpus).
TŁO SPRAWY
Około 250 więźniów 30 narodowości jest nadal przetrzymywanych w Guantánamo, większość bez postawionych zarzutów i bez rozpoczętych procesów. Prezydent elekt Barack Obama stwierdził, że jedną z miar sukcesu jego pierwszych dwóch lat urzędowania będzie to, czy więzienie Guantánamo zostanie zamknięte -w sposób odpowiedzialny-.
ZALECANE DZIALANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po polsku lub po angielsku, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo niepokój o zdrowie więźnia Guantánamo Ahmeda Zuhaira;
– przyjmą Państwo z zadowoleniem zarządzenie Sędziego Emmetta Sullivana o przeprowadzenie niezależnego badania medycznego Ahmeda Zuhaira, oraz wezwą Państwo władze do zapewnienia, by odbyło się to tak szybko, jak to możliwe;
– wezwą Państwo do natychmiastowego przestania stosowania krzeseł z pasami na Ahmedzie Zuhairze podczas przymusowego karmienia;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia, by Ahmed Zuhair otrzymał wszelkie niezbędne leczenie;
– wezwą Państwo do wypuszczenia Ahmeda Zuhaira, jeśli nie zostaną mu natychmiast postawione zarzuty o charakterze bezsprzecznie kryminalnym, a jego proces nie zostanie wyznaczony w zwykłym amerykańskim sądzie federalnym.
ADRESACI APELI
Sekretarz Obrony
The Honorable Robert M. Gates
US Secretary of Defense
1000 Defense Pentagon
Washington, DC 20301
USA
Faks:   +1 703 571 8951
Nagłówek:  Szanowny Panie Sekretarzu / Dear Secretary of Defense
Z-ca Prokuratora Generalnego Gregory G. Katsas (urzęduje tylko do 20 stycznia, w związku z czym apele wyłącznie faksem lub e-mailem, adres podany jedynie do umieszczenia w nagłówku)
The Honorable Gregory G. Katsas, Assistant Attorney General
US Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue NW, Room 3141
Washington, DC 20530-0001
USA
Faks:   +1 202 307 6777; lub +1 202 616 8470
E-mail:   Gregory.Katsas@usdoj.orgNagłówek:  Szanowny Panie Prokuratorze Generalny
Prezydent (urzęduje tylko do 20 stycznia, w związku z czym apele wyłącznie faksem lub e-mailem, adres podany jedynie do umieszczenia w nagłówku)
President George W. Bush
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
USA
Faks: +1 202 456 2461
E-mail: president@whitehouse.govNagłówek: Szanowny Panie Prezydencie
KOPIE DO
Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki
al. Ujazdowskie 29/31
00-540 Warszawa
Faks: 022 504 26 88
Apele należy wysyłać najpóźniej do 2 lutego 2009 r. Apele wysyłane pocztą oraz apele wysyłane faksem lub e-mailem po 20 stycznia prosimy kierować wyłącznie do Sekretarza Obrony.
Oryginał: Pilna Akcja Nr 350/08 (Indeks AI: AMR 51/156/2008) z 23.12.2008
Tłumaczenie z angielskiego: Bartosz Kumanek
Korekta, tytuł i akapit otwierający: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3235