PILNA AKCJA WŁOCHY: Ponad 1600 osób zagrożonych deportacją. – Amnesty International

PILNA AKCJA WŁOCHY: Ponad 1600 osób zagrożonych deportacją.

Liczbę tą podał włoski minister spraw wewnętrznych w oświadczeniu z 23 stycznia. W tym samym oświadczeniu poinformował, że od początku roku deportowano z Lampedusy już 150 osób. Na kolejnej konferencji prasowej pięć dni później ujawnił, że na mocy umowy z Tunezją w ciągu dwóch miesięcy zostanie do niej odesłanych 500 osób (narodowości tunezyjskiej). 3 lutego zapowiedział natomiast, że 120 osób zostanie deportowanych niezwłocznie. Nie ma natomiast informacji dotyczących ewentualnego przeniesienia zatrzymanych do innych ośrodków we Włoszech.
Ośrodek zatrzymań na Lampedusie, w którym obecnie przetrzymuje się 1677 imigrantów, został wybudowany na 850 osób. 23 stycznia biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców wyraziło niepokój w związku z warunkami panującymi w ośrodku i wezwało władze Włoch aby podjęły wszelkie kroki niezbędne do poprawy trudnej sytuacji humanitarnej przebywających tam osób. W oświadczeniu nt. sytuacji w Lampedusie z 9 stycznia Komisarz stwierdził, że -osobom starającym się o azyl powinno się umożliwić zejście na ląd w bezpiecznym miejscu, udzielić informacji o przysługujących im prawach i zapewnić autentyczną możliwość złożenia wniosku o azyl, który powinien być rozpatrzony w sprawiedliwej procedurze; deportacja do krajów, w których imigrantom nie przysługuje efektywna ochrona, może stanowić złamanie międzynarodowych zobowiązań państwa członkowskiego (ONZ).-
TŁO SPRAWY
Od stycznia już ponad 1000 osób rozmaitych narodowości dopłynęło do sycylijskiej wyspy Lampedusa.
Według danych urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w zeszłym roku do Włoch przybyło drogą morską 36 tys. imigrantów, z czego ok. 75% poprosiło o azyl. Co drugi z ubiegających się o azyl uzyskał status uchodźcy lub był w inny sposób chroniony przed deportacją.
Jednakże na początku tego roku rząd wprowadził nową politykę, w ramach której proces identyfikacji i procedury związane z ubieganiem się o azyl wszystkich imigrantów przybywających do Lampedusy drogą morską przeprowadzane są w nowym ośrodku zatrzymań na wyspie. Ta zmiana wywołała poważne obawy co do dostępu do sprawiedliwych procedur i odpowiedniej reprezentacji prawnej.
Jako sygnatariusz Konwencji o statusie uchodźców z 1951 roku, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR), Konwencji przeciwko torturom (CAT) i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka (ECHR), Włochy zobowiązane są nie deportować nikogo do kraju, w którym mogą mu grozić tortury lub złe traktowanie. Międzynarodowa zasada prawna non-refoulement, która obowiązuje wszystkie państwa, zabrania deportacji kogokolwiek do kraju, w którym może być zagrożony łamaniem praw człowieka, w tym torturami.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku włoskim lub swoim własnym, w których własnymi słowami:
– poproszą Państwo władze, aby nie deportowały nikogo do kraju, w którym grozić mu może łamanie praw człowieka, zgodnie ze zobowiązaniami Włoch wynikającymi z Konwencji o statusie Uchodźców z 1951 roku oraz Konwencji przeciwko Torturom, których są sygnatariuszem;
– przypomną Państwo, że prawo międzynarodowe zobowiązuje do zagwarantowania wszystkim imigrantom prawa do ubiegania się o azyl w oparciu o sprawiedliwe procedury oraz do ochrony przed deportacją do państwa, w którym mogłoby im grozić łamanie praw człowieka.
ADRESACI APELI
Premier – Silvio Berlusconi
Onorevole SILVIO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio Ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Piazza Colonna, 375, I-00187 Roma, Italia
Faks:   +39 06 6794569
Email:  centromessaggi@governo.itNagłówek: Szanowny Panie Premierze
Minister Spraw Wewnętrznych – Roberto Maroni
Onorevole ROBERTO MARONI, Ministro dell-Interno
Ministero dell’Interno, Via Agostino Depretis, 7, I-00184 Roma, Italia
Faks:   +39 06 46549815
Email:   segreteriaparticolare.ministro@interno.itNagłówek:  Szanowny Panie Ministrze
KOPIE DO
Ambasada Włoch
pl. Dąbrowskiego 6
00-055 Warszawa
Faks: 022 827 85 07
e-mail: ambasciata.varsavia@esteri.it Apele należy wysyłać najpóźniej do 18 marca.
Pilna Akcja Nr 29/09
Indeks AI:  EUR 30/001/2009 
Tłumaczenie: Katarzyna Janitz-De La Rue
Korekta i redakcja: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

3196