Pilna Akcja: Więziony rosyjski działacz praw człowieka pobity – Amnesty International

Pilna Akcja: Więziony rosyjski działacz praw człowieka pobity

W maju 2010, Aleksiej Sokołow, przywódca rosyjskiej organizacji broniącej praw człowieka, został skazany na karę pięciu lat więzienia za kradzież i włamanie. Następnie wyrok został skrócony do 3 lat w wyniku apelacji. Według raportów, sposób przeprowadzenia procesu Sokołowa kilkakrotnie naruszył zasady sprawiedliwego postępowania karnego. Prawnicy działacza planują składanie dalszych apelacji.
Prawnicy Sokołowa twierdzą także, że miał on odbyć wyrok w Krasnojarsku, oddalonym o ponad 2 tysiące kilometrów od Jekaterynburga, w którym zamieszkiwał działacz i gdzie przetrzymywany był do 25 sierpnia. 26 sierpnia Sokołowa przeniesiono do izby zatrzymań FGU IZ-54/1 w Nowosybirsku, położonym między Jekaterynburgiem i Krasnojarskiem. Miejscowe źródła poinformowały Amnesty, iż wkrótce po przybyciu do Nowosybirska, Sokołow został pobity przez strażników więziennych i zamknięty na kilka godzin w izolatce.
Amnesty International obawia się, że że Sokołow może zostać poddany podobnemu traktowaniu w Krasnojarsku. Jego zatrzymanie może mieć także charakter ‘więźnia sumienia’.
Amnesty International żywi obawy, iż decyzja o ekspediowaniu Aleksieja Sokolova daleko od miejsca zamieszkania w celu odbycia kary stoi w konflikcie z międzynarodowymi prawami człowieka. Prawa te stanowią, aby więźniowie w miarę możliwości odbywali wyroki blisko miejsca zamieszkania w celu ułatwienia rodzinom kontaktu z odbywającymi . Przeniesienie Aleksieja Sokołowa do tak odległego więzienia utrudni mu również kontakt z prawnikami, co może naruszyć prawo skazanego do sprawiedliwego i bezstronnego przesłuchania przed wniesieniem drugiej apelacji.
Decyzja o wysłaniu Sokołowa do Krasnojarska miała zostać zawarta w specjalnych wytycznych otrzymanych przez władze więzienia w Jekaterynburgu od Rosyjskiej Służby Więziennej. Wytyczne otrzymano wkrótce po zredukowaniu wyroku Sokołowa w wyniku apelacji.
Prosimy o natychmiastowe wysyłanie apeli po rosyjsku, angielsku lub po polsku. Prosimy o wzywanie w nich do:

  • zagwarantowania, że Aleksiej Sokołow nie będzie poddawany torturom lub znęcaniu;
  • przeprowadzenia natychmiastowego, dogłębnego i bezstronnego śledztwa sprawie domniemanego pobicia Aleksieja Sokołowa przez funkcjonariuszy więzienia oraz aby zaprowadzenia winnych przed oblicze sprawiedliwości;
  • przeniesienia Aleksieja Sokołowa do więzienia położonego blisko jego miejsca zamieszkania – Jekaterynburga .
  • a także wyrażenia zaniepokojenie faktem, iż Aleksiej Sokołow może być przetrzymywany jako więzień sumienia.

PROSIMY O WYSYŁANIE LISTÓW DO 14 PAŹDZIERNIKA.
Dyrektora Departamentu Wykonywania Wyroków i Probacji
Director of the Department of Execution of Punishments
Aleksandr A. Reimer
ul. Zhitnaya 14, GSP-1
119991 Moskwa
Federacja Rosyjska
Fax: +7 495 982 19 50
Nagłówek: Szanowny Panie Dyrektorze\Dear Director
Prokurator Obwodu Nowosybirska
V.P.Ponomarev
Biuro Prokuratora Obwodu Nowosybirska
pr.Dezerzhinskogo,5
630015 Nowosybirsk
Federacja Rosyjska
Fax: +7 383 279 11 14
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze\ Dear Prosecutor
oraz kopie na adres:
Rzecznik Praw Obywatelskich Federacji Rosyjskiej
Vladimir P. Lukin
ul. Miasnitskaia, 47
Moskwa
107048 Federacja Rosyjska
Fax: +7 495 607 74 70
Prosimy również o wysyłanie kopii do ambasady rosyjskiej w Warszawie:
Ambasada Federacji Rosyjskiej
ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa
tel. (22) 621 34 53, 621 55 75, 621 59 54
fax (22) 625 30 16
e-mail: rusemb_poland@mail.ru
W razie wysyłania apeli po upływie 14 października prosimy o uprzednie skontaktowanie się z biurem Amnesty International.
Niniejszy tekst jest szóstym uzupełnieniem Pilnej Akcji 128/09 (EUR 46/011/2009). Sprawą Sokołowa zajmowaliśmy się również na Maratonie Pisania Listów 2009. Więcej informacji na stronie: www.amnesty.org/en/library/info/EUR46/011/2009/en Tło sprawy
Aleksiej Sokołow jest prezesem pozarządowej organizacji Podstawy prawne (Pravovaia Osnova – Legal Basis), która działa na rzecz zaprzestania tortur i złego traktowania osób przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach i aresztach. W roku 2006 Aleksiej Sokołow rozpowszechnił film o torturach i innych przypadkach złego traktowania w więzieniu IK-2 w Jekaterynburgu. Część tego więzienia wykorzystywana była jako tymczasowy ośrodek przetrzymywania aresztowanych, i według filmu to właśnie tu ludzie byli torturowani. Film był szeroko komentowany, zarówno w Rosji, jak i na arenie międzynarodowej, i doprowadził do zamknięcia ośrodka zatrzymań. Praca organizacji Postawy prawne spowodowała też kilka dochodzeń przeciwko policji i pracownikom więzienia, oskarżonych o stosowanie tortur w celu uzyskania odpowiednich zeznań.
13 maja 2009 Aleksiej Sokołow został zatrzymany jako podejrzany o udział w rabunku w roku 2004. Dochodzenie w sprawie tej kradzieży było kilkakrotnie zamykane z braku podejrzanych. 23 kwietnia 2009 sprawa została ponownie otwarta: według policji, jeden podejrzany, przebywający już w więzieniu w związku z innym przestępstwem, zeznał, że dopuścił się rabunku wspólnie z Aleksiejem Sokołowem.
13 maja 2010, sąd grodzki w Bogdanowiczu skazał Aleksieja Sokołowa na karę pięciu lat pozbawienia wolności w więzieniu o zaostrzonym rygorze za kradzież popełnioną rzekomo w 2001 i za rabunek dokonany jakoby w roku 2004. Sąd oczyścił Sokołowa z trzeciego zarzutu o rzekome popełnienie kradzieży w 2004.
Prawnicy Sokołowa oświadczyli, że sąd wydał wyrok wyłącznie na podstawie zeznań współoskarżonych w procesie. Współoskarżeni odbywali w tym czasie kary za to samo przestępstwo, jak również za inne. Prawnicy donieśli także o licznych naruszeniach zasad postępowania karnego zarówno w fazie przedprocesowej jak i w samym toku postępowania.
tłum. Agnieszka Kwiecień Fot. (c) A.Sokołow

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

2593