Pilna Akcja Wietnam: Bloger więźniem sumienia – Amnesty International

Pilna Akcja Wietnam: Bloger więźniem sumienia

Nguyen Hoang Hai, prowadzący blog pod pseudonimem Dieu Cay, ma 57 lat. W kwietniu 2008 r. został aresztowany i pięć miesięcy później skazany na dwa i pół roku więzienia za oszustwo podatkowe. Uważa się, że zarzuty przeciwko niemu mają podtekst polityczny. Przesłuchiwano go 15 razy, zanim został aresztowany przez funkcjonariuszy Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kontrwywiadu w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. W maju 2009 r. Grupa Robocza ONZ ds. Arbitralnych Uwięzień uznała jego przypadek za arbitralne (samowolne) uwięzienie, nie mające podstaw prawnych wg prawa międzynarodowego.
W 2007 r. Nguyen Hoang Hai został współzałożycielem niezależnego Klubu Wolnych Wietnamskich Dziennikarzy. Do czasu aresztowania publicznie krytykował politykę władz wietnamskich i dopominał się na swoim blogu o przestrzeganie praw człowieka. Pisywał też artykuły krytykujące chińską politykę zagraniczną. Gdy w kwietniu 2008 r. sztafeta niosąca ogień olimpijski przebiegała przez Miasto Ho Chi Minha (dawny Sajgonu), wziął udział w pokojowej demonstracji.
W kwietniu b.r. Nguyen Hoang Hai został przeniesiony do więzienia Cai Tau w najbardziej wysuniętej na południe części Wietnamu, dziewięć godzin jazdy od rodzinnego domu w Mieście Ho Chi Minha. Według wietnamskich źródeł od czerwca odmawia mu się widzeń z rodziną. Ostatnio nikt nie miał o nim żadnych wiadomości.
Warunki więzienne w Wietnamie ogólnie są bardzo ciężkie, a dostęp do opieki zdrowotnej jest ograniczony. Niektórzy więźniowie polityczni są przetrzymywani bez kontaktu ze światem zewnętrznym i przez to narażeni na tortury i inne formy złego traktowania.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie listów po angielsku, wietnamsku lub polsku, w których zaapelują Państwo do władz wietnamskich o to, by Nguyen Hoang Hai:
– został natychmiast i bezwarunkowo uwolniony;
– nie był torturowany, ani w żaden inny sposób źle traktowany w trakcie przetrzymywania;
– mógł regularnie widywać się z rodziną i wybranym przez siebie adwokatem;
– w razie potrzeby miał zapewnioną odpowiednią opiekę medyczną.
ADRESACI APELI
Minister Bezpieczeństwa Narodowego
Le Hong Anh 
Ministry of Public Security
44 Yet Kieu Street 
Ha Noi 
VIET NAM 
Fax: + 844 3942 0223
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze
Minister Spraw Zagranicznych
Pham Gia Khiem 
Ministry of Foreig Affairs
1 Ton That Dam Street 
Ba Dinh District
Ha Noi 
VIET NAM 
Fax: + 844 3823 1872
Email:  bc.mfa@mofa.gov.vn 
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze
KOPIE DO:
Ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu
ul. Resorowa 36, 02-956 Warszawa
faks: (0-22) 651 60 95
e-mail: vnemb.pl@mofa.gov.vn Informacje dodatkowe
Wolność słowa i zgromadzeń jest w Wietnamie ściśle kontrolowana. Dysydentów krytykujących rząd i mówiących otwarcie o prawach człowieka próbuje się uciszyć różnorodnymi sankcjami, do wachlarza których zalicza się policyjna inwigilacja, ograniczanie swobody podróżowania, ingerowanie w działanie linii telefonicznych i Internetu, arbitralne przesłuchania, aresztowania i uwięzienia oraz arbitralne umieszczanie w szpitalach psychiatrycznych.
W 2006 r., po krótkim okresie tolerancji dla krytyki rządu w Internecie, rozpoczęły się represje wobec dysydentów, w wyniku których na długoletnie więzienie skazano 30 osób. Kolejna fala represji miała miejsce w maju b.r. – aresztowano co najmniej 12 osób. Do dławienia pokojowego sprzeciwu wobec polityki rządu policja i służby bezpieczeństwa wykorzystują arbitralną interpretację tych przepisów kodeksu karnego, które dotyczą bezpieczeństwa narodowego. Łamią w ten sposób postanowienia międzynarodowych traktatów z dziedziny praw człowieka, które Wietnam ratyfikował. Wietnamskie regulacje prawne dotyczące korzystania z Internetu penalizują wolność słowa w dziedzinach uznanych za -wrażliwe-, takich jak prawa człowieka czy propagowanie demokracji. Uchwalone w grudniu 2008 r. przepisy dot. blogów nakazują ograniczać ich zawartość do spraw osobistych i zakazują rozpowszechniania materiałów antyrządowych i -podkopywania bezpieczeństwa narodowego.-  
Pilna akcja nr 270/09Kliknij tu, żeby przeczytać oryginał po angielsku.
Tłumaczenie: Agata Basińska
Korekta i redakcja: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2934