Pilna Akcja Wietnam: Nauczyciel więźniem sumienia – Amnesty International

Pilna Akcja Wietnam: Nauczyciel więźniem sumienia

Został aresztowany 18 września 2008 r. po tym, jak nawoływał do demokracji i pokojowo protestował w sprawie sporu terytorialnego z Chinami. Vu Hung jest więźniem sumienia.
7 października b.r. sąd w stolicy Wietnamu, Hanoi, skazał Vu Hunga na trzy lata więzienia i dalsze trzy lata probacji lub domowego aresztu po opuszczeniu więzienia. Według doniesień Vu Hung powiedział po procesie: -Chcę tylko przyczynić się moim słabym głosem do uczynienia społeczeństwa lepszym.- W maju 2009 r. Grupa Robocza ONZ ds. Arbitralnych Aresztowań uznała jego zatrzymanie za nieuzasadnione.
Vu Hunga oskarżono z art. 88 kodeksu karnego o -uprawianie propagandy przeciw Socjalistycznej Republice Wietnamu-. W ciągu pierwszych miesięcy pobytu w areszcie Vu Hung był wielokrotnie bity podczas przesłuchań. W proteście przeciwko temu podjął strajk głodowy. Kilkakrotnie przenoszono go do szpitala Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gdy jego zdrowie się pogarszało. Obawy o jego zdrowie i bezpieczeństwo zwiększyły się, kiedy na przełomie 2008 i 2009 roku przez ponad dwa miesiące nie było wiadomo, gdzie jest przetrzymywany. Jego obecne miejsce uwięzienia i stan zdrowia pozostają nieznane.
Władze wietnamskie zwracały na Vu Hunga szczególną uwagę od 2006 roku z powodu jego prodemokratycznej działalności oraz protestów przeciwko polityce rządu. W kwietniu 2008 roku był pośród 14 osób aresztowanych podczas pokojowej demonstracji przeciwko polityce Chin, kiedy w drodze do Pekinu sztafeta niosąca ogień olimpijski odwiedziła Miasto Ho Chi Minha (d. Sajgon). Zwolniono go, ale wcześniej został pobity przez policję. Według doniesień trzy miesiące później zwolniono go z pracy w liceum, gdzie był nauczycielem fizyki.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie listów po angielsku, wietnamsku lub polsku, w których zaapelują Państwo do władz wietnamskich o to, by Vu Hung:
– został natychmiast i bezwarunkowo uwolniony;
– nie był torturowany ani w żaden inny sposób źle traktowany w trakcie przetrzymywania;
– mógł regularnie widywać się z rodziną i wybranym przez siebie adwokatem;
– miał zapewnioną odpowiednią opiekę medyczną.
Prosimy o wysyłanie apeli przed 19 listopada.
ADRESACI APELI:
Minister Spraw Zagranicznych
Pham Gia Khiem 
Ministry of Foreign Affairs
1 Ton That Dam Street 
Ba Dinh district, Ha Noi 
Wietnam 
Fax: + 8443 823 1872
E-mail:  bc.mfa@mofa.gov.vnNagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
Minister Bezpieczeństwa Publicznego
Le Hong Anh 
Ministry of Public Security
44 Yet Kieu Street 
Ha Noi
Wietnam 
Fax: + 8443 942 0223
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
KOPIE DO:
Ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu
ul. Resorowa 36, 02-956 Warszawa
faks: (0-22) 651 60 95
e-mail: vnemb.pl@mofa.gov.vn Informacje dodatkowe
Wolność wypowiedzi i zrzeszania się jest w Wietnamie surowo kontrolowana. Dysydenci krytyczni wobec polityki rządu i wypowiadający się na temat gwałcenia praw człowieka spotykają się z szeregiem sankcji mających ich uciszyć. Zaliczają się do nich: inwigilacja ze strony lokalnej policji, ograniczenie swobody przemieszczania się, zakłócanie pracy linii telefonicznej i łącza internetowego, nieuzasadnione przesłuchiwanie i zatrzymywanie przez lokalna policję, aresztowanie i uwięzienie. Znane są także przypadki nieuzasadnionego stosowania przez władzę wobec otwartych krytyków oraz działaczy przymusowej hospitalizacji w ośrodkach psychiatrycznych.
Co najmniej 30 dysydentów otrzymało długoletnie wyroki więzienia po serii aresztowań rozpoczętej w 2006 roku po krótkim okresie tolerancji dla internetowego aktywizmu przeciwstawiającego się rządowi. Kolejna fala aresztowań rozpoczęła się w maju 2009 roku. Co najmniej 12 dysydentów przebywa w areszcie w oczekiwaniu na proces.
Siły porządkowe arbitralnie stosują kodeks karny, żeby stłumić i uczynić przestępstwem pokojowy sprzeciw, naruszając międzynarodowe traktaty o prawach człowieka, które ratyfikował Wietnam. Ograniczenia i przepisy odnośnie użycia Internetu czynią karalną wolność wypowiedzi w tematach uznanych za drażliwe. Niedawne przepisy o blogowaniu wprowadzone w grudniu 2008 roku ograniczają zawartość do spraw osobistych i zabraniają rozpowszechniania treści antyrządowych oraz -podważania bezpieczeństwa narodowego-.
PILNA AKCJA NR 276/09
Oryginał po angielsku: ASA 41/008/2009 Tłumaczenie: Julia Eliza Zimmermann
Korekta i redakcja: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2936