Pilna Akcja Wietnam: Więzień sumienia ks. Nguyen Van Ly ciężko chory – Amnesty International

Pilna Akcja Wietnam: Więzień sumienia ks. Nguyen Van Ly ciężko chory

Obecnie 63-letni ks. Nguyen Van Ly za działalność na rzecz praw człowieka spędził dotąd w więzieniach 17 lat. Aktualnie odbywa 8-letni wyrok z marca 2007 r. za -prowadzenie propagandy przeciwko państwu-. Był przetrzymywany głównie w pojedynczej celi. Gdy 14 listopada doznał udaru, w wyniku którego prawa strona jego ciała została sparaliżowana, na krótko przeniesiono go do szpitala więziennego nr 198 w Hanoi, gdzie był pilnowany przez pięciu strażników. Już 11 grudnia przewieziono go jednak z powrotem do więzienia Ba Sao, pomimo tego, iż paraliż ustąpił jedynie częściowo. Ksiądz nadal nie jest w pełni samodzielny.
W ciągu siedmiu miesięcy poprzedzających udar ksiądz kilkakrotnie poważnie zapadał na zdrowiu, miał m. in. przez kilka tygodni sparaliżowaną prawą połowę ciała. Władze więzienia nie zdiagnozowały poprawnie tych problemów i nie zapewniły więźniowi odpowiedniej opieki medycznej.
W kwietniu 2006 r. ks. Nguyen Van Ly był jednym z założycieli prodemokratycznego Bloku 8406. Pomagał też w zakładaniu innych zakazanych ugrupowań politycznych. Potajemnie publikował dysydencki dziennik -Tu Do Ngon Luan- (-Wolność i Demokracja-).
Prosimy o niezwłoczne (najpóźniej do 29 stycznia) wysyłanie apeli w języku angielskim, wietnamskim lub swoim ojczystym, w których:
– wyrażą Państwo poważne zaniepokojenie faktem przewiezienia ks. Nguyena Van Ly z powrotem do więzienia pomimo tego, że nie doszedł jeszcze do siebie po udarze;
– wyrażą Państwo obawę, że w więzieniu ks. Nguyen Van Ly nie otrzyma odpowiedniej opieki medycznej i pomocy potrzebnej w rekonwalescencji po udarze;
– zaapelują Państwo o odesłanie ks. Nguyena Van Ly z powrotem do szpitala i o umożliwienie jego rodzinie częstych wizyt;
– zaapelują Państwo o niezwłoczne i bezwarunkowe uwolnienie ks. Nguyena Van Ly, jako że jest on więźniem sumienia przetrzymywanym wyłącznie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i stowarzyszania się.
ADRESACI APELI:
 
Minister Spraw Zagranicznych
Pham Gia Khiem 
Ministry of Foreig Affairs
1 Ton That Dam Street 
Ba Dinh District
Ha Noi 
VIET NAM 
Faks: + 844 3823 1872
Email: bc.mfa@mofa.gov.vnNagłówek: Szanowny Panie Ministrze
Minister Bezpieczeństwa Narodowego
Le Hong Anh 
Ministry of Public Security
44 Yet Kieu Street 
Ha Noi 
VIET NAM 
Faks: + 844 3942 0223
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze
KOPIE DO:
Ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu
ul. Resorowa 36, 02-956 Warszawa
faks: (0-22) 651 60 95
e-mail: vnemb.pl@mofa.gov.vn Informacje dodatkowe
Ks. Nguyen Van Ly jest jednym z ponad 40 dysydentów uwięzionych w Wietnamie w ramach akcji uciszania tych, którzy mówią o naruszeniach praw człowieka lub krytykują rząd. Władze wykorzystują mętnie sformułowane przepisy kodeksu karnego by kryminalizować wolność słowa, co stanowi pogwałcenie umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Wietnam.
W 2009 r. Wietnam odrzucił zalecenia sformułowane w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego (Universal Periodic Review) ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Dotyczyły one nowelizacji lub uchylenia tych przepisów kodeksu karnego, które są sprzeczne z prawem międzynarodowym, usunięcia innych restrykcji nałożonych na debatę publiczną, wolność słowa i stowarzyszania się oraz uwolnienia więźniów sumienia.
Pilna Akcja nr 313/09 z 24.11.2009 (indeks ASA 41/009/2009) + jej kontynuacja z 21.12.2009 (indeks ASA 41/011/2009).
Tłumaczenie: Bartosz Kumanek i Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2865