PILNA AKCJA: Wymuszone zaginięcia w Syrii. – Amnesty International

PILNA AKCJA: Wymuszone zaginięcia w Syrii.

Artysta syryjski Youssef Abdelke oraz jego przyjaciel Adnan al-Dibs przetrzymywani są w całkowitej izolacji, w nieznanym miejscu od chwili aresztowania przez syryjskie służby bezpieczeństwa w mieście Tartus 18 lipca. Aktywista polityczny Ali Sayed al-Shihabi, mieszkający w Syrii uchodźca palestyński, został zatrzymany przez służby syryjskie 19 lub 20 grudnia 2012. Przez pewien czas przetrzymywany był w jednostce wywiadu wojskowego w Damaszku, jednak jego obecne miejsce pobytu jest nieznane. Wszyscy trzej są ofiarami wymuszonych zaginięć.

Youssef Abdelke i Adnan al-Dibs zostali zatrzymani wraz z innym mężczyzną na punkcie kontrolnym wywiadu wojskowego podczas wjazdu do miasta Tartus. Zatrzymanych przewieziono do lokalnej jednostki wywiadu wojskowego. Trzeci mężczyzna, Toufiq Umran, został uwolniony 3 sierpnia, jednak o Youssefie Abdelke oraz Adnanie al-Dibs brak jest jakichkolwiek informacji od chwili ich aresztowania.

Zwolnieni współwięźniowie donoszą, że dwaj zatrzymani zostali przewiezieni z jednostki wywiadu wojskowego w Tartus, Adnan al-Dibs prawdopodobnie do jednostki w Damaszku, natomiast Youssef Adbelke prawdopodobnie do jednostki służb bezpieczeństwa państwa w Tartus. Kiedy jednak krewni usiłowali zdobyć informacje o zatrzymanych w wymienionych jednostkach, funkcjonariusze służb bezpieczeństwa zaprzeczali przetrzymywaniu mężczyzn. Rodziny nie znają ich losu ani miejsca pobytu, przez co poważnie obawiają się o ich bezpieczeństwo, w szczególnie o zdrowie Adnana al-Dibs, który powinien regularnie przyjmować leki na nadciśnienie.

Nieznane pozostają oficjalne przyczyny aresztowania mężczyzn. Wszyscy trzej byli członkami Krajowego centrum koordynacyjnego na rzecz przemian demokratycznych, koalicji grup i aktywistów politycznych wspierających pokojowe przekazanie władzy w Syrii. Na krótko przed aresztowaniem złożyli podpisy pod deklaracją wzywającą do pokojowych przemian demokratycznych w Syrii, w tym również do odejścia prezydenta Bashara al-Assada. Youssef Abdelke krytykował również władze syryjskie w mediach. Wydaje się prawdopodobne, że Youssef Abdelke oraz Adnan al-Dibs zostali uwięzieni wyłącznie z powodu swoich przekonań politycznych oraz pokojowego korzystania z wolności słowa. W takim przypadku Amnesty International uważa ich za więźniów sumienia.

Ali Sayed al-Shihabi był w drodze do al-Zahira al-Jadida, dzielnicy Damaszku, około godz. 17.00 Rozstał się wtedy z krewnym, który po krótkim czasie otrzymał od niego wiadomość SMS z prośbą o pilny kontakt. Była to ostatnia informacja o Alim jaką otrzymała jego rodzina.

Obawiając się ewentualnego zatrzymania przez służby bezpieczeństwa rodzina skontaktowała się ze znajomym funkcjonariuszem pytając czy Ali Sayed al-Shihabi został aresztowany. W styczniu 2013 funkcjonariusz przekazał im wiadomość, że  Ali Sayed al-Shihabi był więziony w jednostce wywiadu wojskowego nr 235 (znanej jako “jednostka palestyńska”) jednak został uwolniony w pierwszych dniach stycznia. Ali Sayed al-Shihabi nigdy nie zjawił się w domu a rodzina nie otrzymała żadnych dokumentów potwierdzających jego uwolnienie. Informacje uzyskane z jednostki drogą nieoficjalną wskazują, że Ali Sayed al-Shihabi nadal znajduje się w jednostce, a jego rodzinie nie zostaną przekazane żadne informacje na jego temat.

Nieznane pozostają faktyczne przyczyny aresztowania Alego Sayed al-Shihabi. Był już w przeszłości aresztowany w maju 1982 roku, kiedy to spędził w więzieniu 10 lat w związku z członkostwem w Partii na rzecz Akcji Komunistycznej, oraz ponownie pomiędzy sierpniem 2006 a styczniem 2007, prawdopodobnie w związku z oskarżeniami o “świadome rozpowszechnianie poza granicami kraju informacji fałszywych godzących w reputację lub dochody państwa” oraz “udział w organizacj politycznej lub społecznej o charakterze międzynarodowym bez zgody władz”.

Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim lub polskim:

n     Wzywających władze syryjskie do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia zatrzymanych, jeśli jedyną przyczyną ich uwięzienia były ich poglądy polityczne oraz pokojowe korzystanie z prawa do wolności słowa;

n     Wzywających władze syryjskie do ujawnienia miejsca pobytu zatrzymanych, umożliwienia im niezwłocznie kontaktu z rodziną i adwokatem oraz dostępu do opieki medycznej;

n     Wzywających władze syryjskie do zapewnienia zatrzymanym ochrony przed torturami oraz innymi formami okrutnego traktowania.

Przykładowy apel do pobrania u dołu strony.

Apele prosimy wysyłać do 27 września 2013 na adres:

Prezydent

Bashar al-Assad

Fax: +963 11 332 3410 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o “Faks”. Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/ Your Excellency
(Stosowanie innych określeń nie przyczynia się do poprawy sytuacji zatrzymanych)
Minister Obrony

Imad al-Fraij

Fax: +963 11 223 7842 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o “Faks”. Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych

Walid al-Muallim

Fax: +963 11 214 6253 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o “Faks”. Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Your Excellency


Z kopią na adres przedstawicielstwa dyplomatycznego Syrii w Polsce:

Ambasada Arabskiej Republiki Syrii w Polsce
Ul. Goszczyńskiego 9, 02-610 Warszawa
Fax: 22 848 91 78
E-mail: embsyria(at)palmyra.neostrada.pl

Prosimy też o przesłanie kopii na adres Stałego Przedstawiciela Arabskiej Republiki Syrii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych:
His Excellency Bashar Jaafari, Ph.D.,
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary,
820 Second Avenue,
15th Floor, New York,
NY 10017, USA
Fax: +1212 983 4439;

E-mail: syrianmission(at)verizonmail.com

Informacje dodatkowe

Youssef Abdelke jest artystą o międzynarodowej renomie. Był już więziony w latach 1978-1980 w związku z członkostwem w Partii na rzecz Akcji Komunistycznej (znanej tez jako  Komunistyczna Partia Pracy). Po uwolnieniu mieszkał we Francji, a w 2005 roku powrócił do Syrii. Od roku 2010 był objęty  faktycznym zakazem podróżowania wskutek odmowy odnowienia paszportu. Na portalu facebook odwiedzić można poświęcony Youseffowi profil, prowadzony przez jego przyjaciół: https://www.facebook.com/youssef.abdelke.artist

We wrześniu 2012 trzej inni członkowie Krajowego centrum koordynacyjnego na rzecz przemian demokratycznych, Abd al-Aziz al-Khayyir, Iyas Ayash oraz Maher Tahan, zostali zatrzymani przez wywiad sił powietrznych krótko po ich wizycie w Chinach. Wszyscy trzej padli ofiarami wymuszonego zaginięcia. Więcej informacji na ich temat znajduje się w Pilnej Akcji wydanej w marcu 2013 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/010/2013/en).

Ali Sayed al-Shihabi jest nauczycielem angielskiego. Jest też autorem artykułów na tematy polityczne i społeczne oraz wydanej w Syrii książki związanej z problematyka społeczną. W przeszłości był wielokrotnie wzywany na przesłuchania. W roku 1982 oraz 1991 był tez więźniem sumienia, przetrzymywanym z powodu członkostwa w zdelegalizowanej Partii na rzecz Akcji Komunistycznej. Obecnie nie jest członkiem partii. Więcej informacji na jego temat znajduje się w dokumencie Incommunicado detention / fear of torture or ill-treatment: Ali Sayed al-Shihabi, Index: MDE 24/052/2006 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/052/2006/en),  oraz dokumencie Further information on incommunicado detention / fear of torture or ill-treatment new concern: possible prisoner of conscience: Ali Sayed al Shihabi, Index: MDE 24/003/2007 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/003/2007/en).

Wydany w marcu 2012 obszerny raport poświęcony warunkom w więzieniach syryjskich służb bezpieczeństwa oraz powszechnie stosowanych torturach i innych formach okrutnego traktowania, “Chciałem umrzeć: Głosy ofiar tortur w Syrii” (Syria’s torture survivors speak out) załączono u dołu strony.

Amnesty International posiada dokładne dane ponad 1,000 osób, które zmarły w wyniku tortur w więzieniach syryjskich służb bezpieczeństwa od początku trwających do dziś demonstracji i niepokojów – z czego ponad 500 zmarło w samym roku 2012. Amnesty International zaczęła dokumentować te praktyki w sierpniu  2011, w raporcie: Deadly detention: Deaths in custody amid popular protest in Syria (Index: MDE 24/035/2011), (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/en).

Chociaż znakomitą większość ciężkich naruszeń praw człowieka udokumentowanych przez Amnesty International popełniły siły rządowe oraz pro-rządowe bojówki zwane shabiha, naruszeń praw człowieka dopuściły się również grupy opozycyjne. Należą do nich tortury i zabójstwa schwytanych członków służb bezpieczeństwa, członków bojówek shabiha oraz ich znanych lub domniemanych współpracowników, jak również porywanie cywilów w celu negocjowania wymiany więźniów. Amnesty International potępia bez wyjątku wszelkie naruszenia i wielokrotnie wzywała dowództwo wszystkich opozycyjnych formacji zbrojnych w Syrii do publicznego piętnowania takich działań jako zakazanych, oraz do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu powstrzymania takich czynów w oddziałach sił opozycyjnych. Patrz również: Summary killings and other abuses by armed opposition groups (MDE 24/008/2013), 14 marca 2013. www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/008/2013/en/8d527c4e-2aff-4311-bad8-d63dbc97c96a/mde240082013en.html. 

 

Wcześniejsza Pilna Akcja związana z zatrzymaniami w Syrii:

https://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7919.html

Zobacz także:
Satelitarne zdjęcia Aleppo w Syrii ukazują skalę zniszczeń i masowych przesiedleń: https://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7963.html

Syria: Powstrzymać pozasądowe egzekucje cywilów:
https://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7948.html

Syria: nie ma wytchnienia dla milionów wysiedlonych w wyniku konfliktu:
https://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7920.html

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maroko/Hiszpania: Przeciągające się i niedostateczne postępowania po śmiertelnych wydarzeniach na granicy w Melilli pachną tzw. tuszowaniem sprawy – nowy raport Amnesty International

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

Powiązany temat

Katar: na miesiąc przed mundialem pracownicy-migranci wciąż są wyzyskiwani, ujawnia raport Amnesty International

1758