PILNA AKCJA: Zaginiony syryjski pisarz prawdopodobnie aresztowany – Amnesty International

PILNA AKCJA: Zaginiony syryjski pisarz prawdopodobnie aresztowany

Pisarz syryjski Jihad Asad Mohamed pozostaje zaginiony od 10 sierpnia, kiedy prawdopodobnie został aresztowany w drodze do krewnych w Damaszku.

Według relacji znajomych pisarza Jihad Asad Mohamed ostatni raz widziany był 10 sierpnia 2013 podczas uroczystości rodzinnej w Barzeh, dzielnicy Damaszku. Dalej zamierzał również odwiedzić krewnych w dzielnicy Dummar, w północno zachodnim Damaszku. Jego telefon komórkowy został jednak wyłączony krótko po wyjeździe, a do Dummar pisarz nigdy nie dotarł. Od chwili wyjazdu z Barzeh nie ma o nim żadnych wiadomości. Ze względu na problemy zdrowotne zaginiony musi ściśle przestrzegać diety i zażywać leki, bez których ryzykuje silne reakcje alergiczne.

Istnieją obawy, że został on aresztowany w drodze do Dummar, ponieważ zarówno dom jego krewnych w Barzeh jak i okolica, którą musiał podróżować do Dummar były w tym czasie w rękach sił rządowych, a dojeżdżając do Dummar zaginiony musiał minąć jednostkę służb bezpieczeństwa sił powietrznych. Z nieoficjalnych źródeł uzyskano informację, że pisarz był widziany w jednostce służb bezpieczeństwa sił powietrznych, jednak później został z niej przewieziony do jednostki 285 służb bezpieczeństwa państwa.

Jihad Asad Mohamed jest pisarzem, który publicznie wzywał do reform w Syrii. Był przesłuchiwany przez służby bezpieczeństwa państwa po tym, jak udzielił wywiadu rosyjskiej stacji telewizyjnej. Od tego czasu skarżył się przyjaciołom, że jest śledzony i obawia się aresztowania.

Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim lub własnym:

n Wzywających władze syryjskie do niezwłocznego ujawnienia miejsca, w którym znajduje się Jihad Asad Mohamed, oraz do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia w przypadku, gdy zatrzymany został jedynie za pokojowe wykorzystanie prawa do wolności słowa, stowarzyszania i zgromadzeń;

n Wzywających władze do zapewnienia mu ochrony przed torturami i innymi formami okrutnego traktowania oraz do umożliwienia mu kontaktu z rodziną i wybranym przez niego adwokatem;

n Wzywających do zapewnienia mu wszelkiej koniecznej pomocy medycznej.

Apele prosimy wysyłać do dnia 9 grudnia 2013 na adres:

Prezydent
Bashar al-Assad
Fax: +963 11 332 3410 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o “Faks”. Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/ Your Excellency
(Stosowanie innych określeń nie przyczynia się do poprawy sytuacji zatrzymanych)

Minister Obrony
Imad al-Fraij
Fax: +963 11 223 7842 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o “Faks”. Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Your Excellency

Minister Spraw Zagranicznych
Walid al-Muallim
Fax: +963 11 214 6253 (należy próbować do skutku, następnie poprosić o “Faks”. Jest to jedyna skuteczna forma komunikacji, prosimy nie wysyłać listów pocztą)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Your Excellency

Z kopią na adres przedstawicielstwa dyplomatycznego Syrii w Polsce:

Ambasada Arabskiej Republiki Syrii w Polsce
Ul. Goszczyńskiego 9, 02-610 Warszawa
Fax: 22 848 91 78
E-mail: embsyria(at)palmyra.neostrada.pl


Prosimy też o przesłanie kopii na adres Stałego Przedstawiciela Arabskiej Republiki Syrii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych:

His Excellency Bashar Jaafari, Ph.D.,
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary,
820 Second Avenue,
15th Floor, New York,
NY 10017, USA
Fax: +1212 983 4439;
E-mail: syrianmission(at)verizonmail.com

Infomacje dodatkowe

Jihad Asad Mohamed pracuje w Syrii od lat jako pisarz i dziennikarz. Był redaktorem komunistycznego czasopisma Kassiun, finansowanego przez Narodowy syryjski komitet jedności syryjskich komunistów. Po wybuchu protestów w Syrii w marcu 2011 napisał szereg tekstów nawołujących do pokojowych reform, krytykując syryjskie służby bezpieczeństwa za brutalne ataki na pokojowych demonstrantów. Wywiad, którego udzielił dla programu Russia Today, i po którym był przesłuchiwany, jest dostępny w języku arabskim: http://www.youtube.com/watch?v=YkPAldu0E4o. Wybrane artykuły jego autorstwa dostępne są w języku arabskim: http://www.aleftoday.info/author.php?id=60.

Amnesty International udokumentowała liczne naruszenia praw człowieka kierowane przeciw pisarzom i dziennikarzom w Syrii, popełniane przez siły rządowe jak również przez niektóre z działających w kraju ugrupowań zbrojnych. Więcej informacji na ten temat podano w tekście Shooting the messenger: Journalists targeted by all sides in Syria (Index: MDE 24/014/2013) z maja 2013: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/014/2013/en.

Powszechnie stosowane w syryjskich więzieniach tortury i inne ciężkie naruszenia praw człowieka opisane zostały w raporcie Chciałem umrzeć: Głosy ofiar tortur w Syrii (Index: MDE 24/016/2012) z marca 2012, do pobrania u dołu strony. W więzieniach syryjskich służb bezpieczeństwa życie straciło tysiące osób. Amnesty International przedstawia podstawowe dane w raporcie Deadly detention: Deaths in custody amid popular protest in Syria (Index: MD 24/035/2011) z sierpnia 2011: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/035/2011/en.

Chociaż znakomitą większość ciężkich naruszeń praw człowieka udokumentowanych przez Amnesty International popełniły siły rządowe oraz pro-rządowe bojówki zwane shabiha, naruszeń praw człowieka dopuściły się również grupy opozycyjne. Należą do nich tortury i zabójstwa schwytanych członków służb bezpieczeństwa, członków bojówek shabiha oraz ich znanych lub domniemanych współpracowników, jak również porywanie cywilów w celu negocjowania wymiany więźniów. Amnesty International potępia bez wyjątku wszelkie naruszenia i wielokrotnie wzywała dowództwo wszystkich opozycyjnych formacji zbrojnych w Syrii do publicznego piętnowania takich działań jako zakazanych, oraz do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu powstrzymania takich czynów w oddziałach sił opozycyjnych. Patrz również: Summary killings and other abuses by armed opposition groups (MDE 24/008/2013), 14 marca 2013. www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/008/2013/en/8d527c4e-2aff-4311-bad8-d63dbc97c96a/mde240082013en.html. 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uratujmy rosyjską artystkę uwięzioną za antywojenny protest

Powiązane tematy

Powiązany temat

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1690