Pilna Akcja Zimbabwe: Jestina Mukoko i Broderick Takawira więźniami sumienia. – Amnesty International

Pilna Akcja Zimbabwe: Jestina Mukoko i Broderick Takawira więźniami sumienia.

Jestina Mukoko jest przetrzymywana obecnie w więzieniu Chikurubi w stolicy kraju, Harare. Jest to więzienie o zaostrzonym rygorze. W różnych innych miejscach zatrzymań w Harare przebywają Broderick Takawira (porwany 8 grudnia ub. r.) i około 30 innych działaczy praw człowieka oraz działaczy opozycyjnej partii Ruch na rzecz Demokratycznych Przemian (Movement for Democratic Change, MDC), porwanych pomiędzy październikiem a grudniem. Władze notorycznie uchylają się od wykonania postanowień sądu, nakazujących ich uwolnienie. Amnesty International uznaje Jestinę Mukoko i Brodericka Takawirę za więźniów sumienia, przetrzymywanych za korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i stowarzyszania się.
5 stycznia sędzia Wysokiego Trybunału (High Court) w Harare orzekł, że policja musi się zastosować do wcześniejszego postanowienia tegoż trybunału, nakazującego przewiezienie Jestiny Mukoko, Brodericka Takawiry i pozostałych działaczy do szpitala celem przeprowadzenia obdukcji i ew. leczenia, w związku z doniesieniami o ich torturowaniu podczas przetrzymania. Policja nie wykonała dotąd postanowienia sądu.
Jestina Mukoko, porwana ze swojego domu 3 grudnia, została odwieziona przez -porywaczy- na posterunek policji Matapi w Harare 23 grudnia. Wcześniej policja zaprzeczyła, jakoby miała aresztować Jestinę i poinformowała Wysoki Trybunał, że traktuje jej sprawę jako porwanie.
Kontrolowana przez rząd gazeta Herald doniosła, że Jestina Mukoko, Broderick Takawira i 8 spośród ok. 30 zatrzymanych działaczy MDC mają być oskarżeni o -rekrutację lub usiłowanie rekrutacji osób na szkolenie wojskowe celem obalenia rządu.- Nie jest jasne, czy zarzuty te postawiono im już formalnie. Powszechnie uważa się, że są one sfabrykowane.
TŁO SPRAWY
Porwania, bezprawne aresztowania i więzienie działaczy praw człowieka i członków MDC wpisuje się w schemat naruszeń praw człowieka dokumentowanych przez Amnesty International od marca 2007 r., czyli od aresztowania 32 działaczy MDC oskarżonych o podkładanie bomb na posterunkach policji. Aresztowani byli podobno torturowani i nie mieli dostępu do adwokata. Zarzuty przeciwko nim później uchylono.
Bezprawne aresztowania i więzienie to stała praktyka władz Zimbabwe mająca na celu nękanie i zastraszanie krytyków reżimu. Natomiast ZPP to jedna z czołowych organizacji monitorujących i dokumentujących naruszenia praw człowieka (m.in. zlecane przez władze pobicia, tortury i zabójstwa) przed wyborami z 27 czerwca.
Obrońcy praw człowieka w Zimbabwe działają w nieprzyjaznym środowisku. Doświadczają wielokrotnych aresztowań, tortur, zastraszania, nękania przez policję i ugrupowania powiązane z prezydentem Mugabe i jego partią ZANU – PF  (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front = Afrykańska Unia Narodowa Zimbabwe – Front Patriotyczny).
W zeszłym roku Amnesty International udokumentowało kilka przypadków wymuszonych zaginięć podobnych do sprawy Jestiny Mukoko. W niektórych przypadkach odnajdywano później porzucone ciała zaginionych. Władze Zimbabwe nie wykazują woli znalezienia sprawców tych zbrodni.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o wysyłanie apeli po polsku lub angielsku, w których własnymi słowami:
– wezwą Państwo władze Zimbabwe do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Jestiny Mukoko i Brodericka Takawiry, których Amnesty International uznaje za więźniów sumienia;
– zaapelują Państwo o to, żeby 30 zatrzymanym działaczom praw człowieka i działaczom MDC niezwłocznie postawić zarzuty lub uwolnić ich bezwarunkowo;
– wyrażą Państwo swoje zaniepokojenie doniesieniami o torturowaniu Jestiny Mukoko i pozostałych osób w trakcie przetrzymywania w areszcie;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia aresztowanym traktowania zgodnego z międzynarodowymi standardami w tej dziedzinie, w szczególności do zagwarantowania im ochrony przed torturami i innymi formami nieludzkiego, okrutnego lub poniżającego traktowania i karania;
– wyrażą Państwo swoje zaniepokojenie podważaniem przez władze postanowień Wysokiego Trybunału (High Court), co ma im ułatwić dalsze naruszanie praw człowieka;
– zaapelują Państwo do Prokuratora Generalnego i Komisarza Generalnego Policji o zbadanie doniesień o bezprawnym aresztowaniu, przetrzymywaniu i torturach w odniesieniu do wszystkich zatrzymanych (w tym   Jestiny Mukoko i Brodericka Takawiry).
ADRESACI APELI:
Prokurator Generalny – Attorney General of Zimbabwe
Mr Johannes Tomana
Office of the Attorney General
Private Bag 7714
Causeway
Harare
Zimbabwe
Fax:   + 263 4 777 049
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze / Dear Attorney General
Komisarz Generalny Policji – Commissioner-General of Police
Mr Augustine Chihuri
Zimbabwe Republic Police General Head Quarters
PO Box 8807
Causeway
Harare
Zimbabwe
Fax:   + 263 4 253 212
Nagłówek: Szanowny Panie Komisarzu / Dear Commissioner
KOPIE DO:
Zimbabwe Peace Project
PO Box BE 427
Belvedere
Harare
Zimbabwe
Fax:   +263 4 778311
Apele można wysyłać do 18 lutego 2009 r.
Pilna Akcja Nr 333/08, pierwsza kontynuacja.
AI Index: AFR 46/001/ 2009 (pierwotna akcja AFR 46/039/2008).
Tłumaczenie: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3248