Pilna potrzeba zwiększenia sił pokojowych w Republice Środkowoafrykańskiej – Amnesty International

Pilna potrzeba zwiększenia sił pokojowych w Republice Środkowoafrykańskiej

Niewydolność Unii Afrykańskiej, która nie jest w stanie spełnić swojej obietnicy zapewnienia pełnego kontyngentu sił pokojowych, oznacza, że aktualna liczebność sił pokojowych jest niewystarczająca, by ochronić ludność.
– Ponad miesiąc po głosowaniu ONZ w Republice wciąż jest mniej niż 4000 żołnierzy Unii Afrykańskiej, którzy wspierają 1200 żołnierzy francuskich. W międzyczasie zginęło ponad tysiąc osób, a setki tysięcy pozostaje w obozach dla osób przesiedlonych ze względu na strach przed powrotem do domu – powiedziała Joanne Mariner, doradczyni Amnesty International ds. reagowania kryzysowego.
– W obliczu rezygnacji tymczasowego prezydenta napięcia w Republice Środkowoafrykańskiej będą szczególnie wysokie. Podkreśla to jak bardzo pilna jest potrzeba zwiększenia ochrony ludności cywilnej.
– Ustąpienie Djotodia może łatwo wywołać ataki zemsty ze strony chrześcijańskich jednostek Antybalaka przeciwko społeczności muzułmańskiej. Muzułmańskie siły byłej Seleka również są mocno uzbrojone, więc ryzyko eskalacji przemocy jest wysokie. Bezpieczeństwo i ochrona ludności cywilnej muszą być priorytetem.- podkreśla Mariner.
– Nienawiść i nieufność między społecznościami pogłębia się w całym kraju. Niezbędna jest jasna informacja dla ludności, jakie środki bezpieczeństwa zostaną wprowadzone.
– Przemoc trwa już zbyt długo. Czas na konkretne działania społeczności międzynarodowej na rzecz przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa w Republice Środkowoafrykańskiej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

1641