Pilne Akcje 20-09-2007 Etiopia – Amnesty International

Pilne Akcje 20-09-2007 Etiopia

SUŁTAN FOWSI MOHAMED ALI (M), AHMED MOHAMED TARAH (M), INŻYNIER

Więźniowie sumienia/Obawa stosowania tortur      

Sułtan Fowsi Mohamed Ali i Ahmed Mohamed Tarah zostali aresztowani 28 sierpnia w mieście Dżidżiga, stolicy regionu Somali (znanego pod nazwą Ogaden) we wschodniej części kraju. Są przetrzymywani w odosobnieniu w koszarach wojskowych w Dżidżidze, narażeni na tortury oraz znęcanie się.

Obydwaj mężczyźni to szanowani członkowie starszyzny klanu – Fowsi Mohamed Ali nosi tytuł sułtana. Od dłuższego czasu przy przyzwoleniu władz pełnili rolę niezależnych mediatorów w konflikcie w Ogadenie.
 
Więźniowie są przetrzymywani niezgodnie z prawem, według standardów międzynarodowych w ciągu 48 godzin powinny zostać im przedstawiony akt oskarżenia lub powinni zostać postawieni przed sądem, do czego nie doszło. Według doniesień ich aresztowanie miało na celu uniemożliwienie im spotkania z przedstawicielami misji rozpoznawczej ONZ, która odwiedziła Ogaden 29 sierpnia. Celem misji było sprawdzenie informacji o wstrzymaniu pomocy humanitarnej w niektórych regionach kraju oraz zabójstwach domniemanych zwolenników Narodowego Frontu Wyzwolenia Ogadenu (ONLF) – separatystycznej grupy partyzanckiej.

Amnesty International uważa Sułtana Fowsi Mohadeda Ali i Ahmeda Mohameda Taraha za więźniów sumienia uwięzionych z powodu wyrażani krytycznych opinii na temat łamania praw człowieka w Ogadenie. 

TŁO WYDARZEŃ

W Ogadenie niemal całkowicie zamkniętej strefie wojskowej rząd Etiopii przez ponad 13 lat walczył z uzbrojoną opozycją zrzeszoną w ONLF domagającą się oderwania regionu. W trakcie trwania konfliktu etiopska armia wielokrotni dopuszczała się bezprawnych egzekucji oraz innych form łamania praw człowieka. 24 kwietnia 2007 r. ONLF zaatakował chińską rafinerię w Abule zabijając  74 cywili, w tym 65 Etiopczyków i 9 obywateli Chin. ONLF został również posądzony przez rząd o zorganizowanie majowej próby zamachu na Prezydenta Regionu Somali w Dżidżidze.

W maju rząd zintensyfikował operacje wojskowe przeciwko ONLF. Wprowadził blokadę handlu i zakazał przewożenia żywności. Ograniczył też dostęp do regionu międzynarodowych organizacji niosących pomoc humanitarną. Skutkiem tych działań był głęboki kryzys. W lipcu rząd wydalił z Etiopii organizację Lekarzy Bez Granic oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, który przez 12 lat był zaangażowany w projekty humanitarne w regionie, w tym projekty dotyczące systemu sanitarnego i zaopatrzenia w wodę oraz wizyt w więzieniach. Według doniesień wojsko dopuszczało się bezprawnych egzekucji domniemanych zwolenników ONLF, zatrzymywało przypadkowe osoby, stosowało tortury, a nawet wysiedlało ludzi z wsi, by zniwelować poparcie dla ONLF.

ZALECANE DZIAŁANIA:
Prosimy o jak najszybsze wysyłanie e-maili, faksów, apeli w języku polskim lub angielskim:
– wyrażając głębokie zaniepokojenie aresztowaniem Sułtana Fowsi Mohameda Ali-ego i Ahmeda Mohameda Faraha w dniu 28 sierpnia w Dżidżidze, przetrzymywaniem ich w odosobnieniu w koszarach wojskowych w tym mieście oraz faktem narażenia ich na tortury;
– pytając o przyczyny aresztowania i opieszałość w związku z postawieniem ich przed sądem w ciągu wymaganych 48 godzin;
– wzywając władze do ich niezwłocznego i bezwarunkowego zwolnienia;
– nalegając, aby władze zezwoliły im na kontakt z rodzinami, prawnikami oraz dostęp do opieki medycznej.

tłum: Aleksandra Szkudłapska
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

Premiera
Jego Ekscelencja Meles Zenawi,
Office of the Prime Minister,
PO Box 1031, Addis Abeba, Etiopia

Fax: +251 11 1552020
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency

Prezydenta Regionu Somali
Abdullahi Hassan
Somali Regional State Council, PO Box 11, Jijiga (Dżidżiga), Etiopia

KOPIE DO:

Ministra Sprawiedliwości
Assefa Kesito, Ministry of Justice, PO Box 1370, Addis Abeba, Etiopia
Fax: +251 11 5517775
        +251 11 5520874
E-mail: ministry-justice@telecom.net.et
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
Oficjalnej Etiopskiej Komisji Praw Człowieka
Ambasador Dr Kassa Gebreheywot, Chief Commissioner, Ethiopian Human Rights Commission, PO Box 1165, Addis Abeba, Etiopia
Fax: +251 11 618 0041
E-mail: hrcom@ethionet.et
Nagłówek: Szanowny Panie Komisarzu Generalny / Dear Chief Commissioner

PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI. W przypadku wysyłania apeli po 26 października 2007 r., prosimy o kontakt z Sekretariatem Międzynarodowym lub Zespołem Pilnych Akcji.

 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uwolnijmy zaginione i więzione osoby w Xinjiang w Chinach

3775