Pinior: Więzienia CIA w Polsce były. Ustalmy, kto o nich wiedział – Amnesty International

Pinior: Więzienia CIA w Polsce były. Ustalmy, kto o nich wiedział

Uważam, że powinno się tutaj zastosować nadzwyczajne procedury. Spodziewam się wiarygodnych ustaleń w trzech sprawach: czy była zgoda polskich władz na istnienie takich więzień; czy władze polskie były poinformowane o tym, że przez stosowanie tortur na podejrzanych łamie się tam prawa człowieka; wreszcie czy w te działania byli zaangażowani funkcjonariusze polskich służb specjalnych. Czytaj rozmowę z Józefem Piniorem – Gazeta Wyborcza

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3480