Pióro Nadziei 2020: rusza zbieranie kandydatur!

Amnesty International po raz 19. przyzna nagrodę Pióro Nadziei osobie, której praca w ciągu minionych 12 miesięcy przyczyniła się do pozytywnej zmiany w zakresie praw człowieka. Do udziału w konkursie zgłaszać można kandydatury dziennikarzy, blogerów, pisarzy i innych osób związanych z mediami.

Szukamy osoby, która ze szczególną uważnością i rzetelnością przedstawia otaczającą nas rzeczywistość, a relacjonując zdarzenia zwraca uwagę na aspekt praw człowieka – mówi Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International w Polsce. – Chcemy nagradzać nie tylko osoby, które cenimy za warsztat, ale także za to, że swoją pracą niosą nadzieję na bardziej sprawiedliwy świat – dodaje.

Kandydatów i kandydatki do nagrody mogą zgłaszać osoby indywidualne, redakcje, organizacje pozarządowe lub firmy do godziny 23:59 25 stycznia br., posługując się zamieszczonym poniżej formularzem lub przesyłając wiadomość bezpośrednio na adres: rzecznik@amnesty.org.pl.

Osobę, która otrzyma statuetkę Pióro Nadziei, z nadesłanych zgłoszeń wybierze jury, z ramienia Amnesty International: Draginja Nadaždin i Witold Klaus, członek Rady Programowej Stowarzyszenia oraz zewnętrzne ekspertki: Ewa Ewart i Agata Kowalska, laureatki nagrody w ubiegłych latach.

Nagrodę Pióro Nadziei 2019 otrzymali Tomasz i Marek Sekielscy.
W związku z jubileuszem 30-lecia Amnesty International w Polsce przyznana została także nagroda specjalna za całokształt pracy w mediach na rzecz praw człowieka. Statuetka została wręczona Ewie Ewart.

Wkrótce więcej informacji o tegorocznej edycji!

Regulamin nagrody >>> 

Wyślij zgłoszenie do Pióra Nadziei

Jeśli chcesz, załącz plik z dodatkowymi informacjami

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016) w ramach konkursu "Pióro Nadziei 2019" na czas realizacji działań statutowych. Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. W sprawie danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem: dane@amnesty.org.pl.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
93160