Pisanie listów w sprawie uwolnienia Aleksandra Kazulina! – Amnesty International

Pisanie listów w sprawie uwolnienia Aleksandra Kazulina!

Wspólnie z Inicjatywą Wolna Białoruś napisaliśmy 550 listów!
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli się do naszej inicjatywy i napisali list. Głęboko wierzymy, że wysłane listy znajdą swój oddźwięk na Białorusi i przyczynią się do poprawy sytuacji Aleksandra Kazulina.

TŁO WYDARZEŃ

Aleksander Kazulin to białoruski więzień polityczny, jeden z opozycyjnych
kandydatów w wyborach prezydenckich w marcu 2006 roku, przetrzymywany przez władze w ciężkim łagrze. W marionetkowym procesie został skazany na 5,5 roku więzienia.
Irena Kazulin, jego żona przez cały ten czas wytrwale szukała pomocy dla
męża, między innymi przyjechała w zeszłym roku do Polski.

23 lutego Iryna Kazulin po ciężkiej chorobie zmarła. Reżim Łukaszenki bardzo
długo nie zezwalał na udział Kazulina w pogrzebie. Rodzina Iryny, łącznie z
Aleksandrem rozpoczęła głodówkę domagając się uwolnienia Kazulina.
Być może właśnie dzięki naciskom zagranicznej opinii publicznej, w nocy z
poniedziałku na wtorek Łukaszenka podjął decyzję o wypuszczeniu Kazulin z
więzienia na 3 dni. Uważamy, że jest to krok w dobrym kierunku i domagamy
się pozostawienia Aleksandra Kazulin na wolności.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3652