Pismo Amnesty International do Premier Ewy Kopacz w sprawie uchodźców – Amnesty International

Pismo Amnesty International do Premier Ewy Kopacz w sprawie uchodźców

W obliczu największego kryzysu uchodźczego na świecie od czasów II wojny światowej, Unia Europejska stoi przed kluczowymi decyzjami, aby na ten kryzys odpowiedzieć.

We wtorek 22 września odbędzie się posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej, natomiast w środę 23 września spotkanie rady Europejskiej.

Amnesty International wzywa przywódców państw Unii Europejskiej do głębokiej reformy polityki migracyjnej. Państwa członkowskie, w tym Polska, powinny między innymi dbać o rozwijanie bezpiecznych i legalnych dróg dotarcia do Unii Europejskiej, wspierać procesy relokacji, a także zwiększyć wsparcie finansowe, techniczne i operacyjne dla państw, przez których granice uchodźcy i migranci docierają do Unii Europejskiej.

Szczegółowe rekomendacje znajdują się w liście skierowanym dzisiaj do Premier Ewy Kopacz. Podczas zbliżających się posiedzeń polski rząd ma szansę przyczynić się do przyjęcia rozwiązań, które zapewnią ochronę praw uchodźców i będą adekwatne do rozmiarów trwającego kryzysu uchodźczego.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1099