Pismo Amnesty w sprawie projektu przyjęcia przez Polskę rodzin chrześcijan z Syrii – Amnesty International

Pismo Amnesty w sprawie projektu przyjęcia przez Polskę rodzin chrześcijan z Syrii

Dyrektorka Amnesty International zwróciła się do Premier Ewy Kopacz z prośbą o wyjaśnienie w sprawie kryteriów i szczegółów planu przyjęcia rodzin chrześcijan z Syrii.

W piśmie Draginja Nadażdin przypomniała o międzynarodowych standardach w zakresie kryteriów identyfikowania osób pilnie potrzebujących przesiedlenia, stosowanych przez UNHCR, według których  powinno się dawać priorytet kolejno grupom takim jak dzieci i kobiety narażone na ryzyko (np. samotne kobiety z dziećmi), osoby małoletnie bez opieki, ofiary tortur lub przemocy (w tym przemocy seksualnej), osoby wymagające opieki medycznej, a w następnej kolejności osoby narażone na niebezpieczeństwo z powodu cech takich jak orientacja seksualna czy przynależność do mniejszości etnicznych i religijnych.
Dyrektorka AI Polska wezwała również polski rząd do niekwestionowania propozycji Komisji Europejskiej przedstawionych w Europejskiej Agendzie Migracyjnego, które zakładają m.in. rozszerzenie operacji ratowniczych na Morzu Śródziemnym, relokację uchodźców wewnątrz UE zgodnie z zasadą solidarności między państwami członkowskimi i wspólny europejski program przesiedleń uchodźców z krajów ościennych Syrii.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1147