Po raz pierwszy w 21. wieku – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka: światowa koalicja w ich obronie jest koniecznością – Amnesty International

Po raz pierwszy w 21. wieku – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka: światowa koalicja w ich obronie jest koniecznością

Podczas swojej wizyty w obozach dla uchodźców w Peshawar członkowie misji Amnesty International spotykali się z ludzi, którzy doznali cierpień i represji z rąk grup sprawujących władzę lub walczących o nią – zrozpaczone matki, dzieci, które nigdy nie miały szansy chodzić do szkoły, obrońców praw człowieka wciąż pełnych nadziei mimo wielu niepewności co do rozwoju sytuacji w ich kraju, afgańskie kobiety bardziej niż kiedykolwiek zdecydowane brać udział w budowaniu nowego Afganistanu.

Zubaida, przebywająca w obozie przejściowym, powiedziała delegatom Amnesty International, że nie może się doczekać powrotu do Kabulu, gdzie chce studiować nauki przyrodnicze. Shahjoul opisała swoje doświadczenia w obozie, w którym przebywa już od roku – od czasu ucieczki z Kanduz wraz z czwórką dzieci. Rothan, pochodząca z Narin, opowiadała jak zbiegła z kraju wraz z upośledzoną córką i trójką innych dzieci po tym, jak talibowie zabrali jej męża.

W pierwszym w tym stuleciu Dniu Praw Człowieka uchodźcy wciąż opuszczają w panice Afganistan; na Terytoriach Okupowanych i w Izraelu rodziny opłakują swoich bliskich; uchodźcy i ludzie poszukujący azylu zawracani są z krajów Europy, z Australii i innych państw w innych częściach świata; w Afryce wciąż zmusza się dzieci do udziału w walkach; w Ameryce Łacińskiej i w innych krajach obrońcom praw człowieka grozi się śmiercią, a Organizacja Narodów Zjednoczonych wstydliwie milczy, kiedy parlamenty wielu krajów podważają międzynarodowe ustalenia odnoszące się do obrony praw człowieka.

-Nie możemy przyglądać się bezczynnie jak politycy w imię bezpieczeństwa niweczą z trudem wypracowane postanowienia dotyczące praw człowieka. Przestrzeganie praw człowieka umacnia bezpieczeństwo jednostki i każde posuniecie, które ogranicza te prawa, godzi w zapewnienie bezpieczeństwa każdej istoty ludzkiej- – stwierdza Sekretarz Generalny AI, Irene Khan.

-Trzeba pilnie wyprowadzić debatę na temat bezpieczeństwa i praw człowieka z pozycji stawiania jej na głowie: prawa człowieka nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa, a są właśnie kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi- – podkreśla Irene Khan.

Tragiczne wydarzenia z 11 września i prowadzona obecnie kampania przeciwko -terroryzmowi- bywają wykorzystywane w niektórych krajach do usprawiedliwienia wzrastających represji. Żerując na poczuciu zagrożenia i lęku, niektóre rządy podsycają klimat, w którym rozkwita ksenofobia i myślenie w kategoriach rasizmu. Ludzie są atakowani za to kim są: wyznawcami islamu, Arabami czy Azjatami. W ostatnich miesiącach zjawisko ataków rasistowskich nasiliło się nie tylko w USA, Kanadzie czy w Zachodniej Europie, lecz również w Azji i w Afryce.

-Musimy podjąć walkę nie tylko ze stosowaniem tortur, samowolnymi przetrzymywaniami ludzi i niesprawiedliwymi procesami sądowymi, ale również z wszelką dyskryminacją, nędzą i analfabetyzmem. Pogłębiająca się niesprawiedliwość społeczna doprowadza pozbawionych głosu, prześladowanych ludzi do desperacji i w takiej sytuacji cykl stosowania przemocy może trwać bez końca- – ostrzega Irene Khan.

-To, co usłyszeli delegaci Amnesty International od afgańskich mężczyzn i kobiet, jest powtarzane przez miliony ludzi na całym świecie, ponieważ globalizacja jednym przynosi bogactwo, innych wpędza w desperację i nędzę.-

-Dzisiaj, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, zobowiążmy się do budowania światowej koalicji na rzecz praw człowieka. Połączmy nasze wysiłki dla zapewnienia spokojnej przyszłości wszędzie na świecie tym, którzy dzisiaj są jeszcze dziećmi- – powiedziała Irene Khan.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5231