Podejrzany o popełnienie zbrodni wojennych nareszcie aresztowany – Amnesty International

Podejrzany o popełnienie zbrodni wojennych nareszcie aresztowany

Goran Hadzić, ostatni podejrzany poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny ds. byłej Jugosławii, został aresztowany w Serbii za zbrodnie przeciwko ludzkości oraz za zbrodnie wojenne na terenie wschodniej Słowenii i Chorwacji.

Sian Jones, badacz Amnesty International ds. Serbii powiedział: – To długo oczekiwane aresztowanie nareszcie przyniesie zadośćuczynienie ofiarom zbrodni wojennych oraz ofiarom zbrodni przeciwko ludzkości w Chorwacji.

Goran Hadzić, prezydent samozwańczej Chorwacko-Serbskiej Republiki Krajiny, jest oskarżony o odpowiedzialność za morderstwa, zniewolenie oraz zmuszanie do pracy Chorwatów oraz innych cywilów nie będących Serbami. Zarzuty postawiono mu w 2004 roku i od tego czasu pozostawał w ukryciu.

Do aresztowania Gorana Hadzića doszło w dwa miesiące po zatrzymaniu Radko Mladića byłego bośniacko-serbskiego generała.

– Rada Bezpieczeństwa musi zagwarantować, by Trybunał miał czas oraz środki potrzebne do przeprowadzenia procesu Gorana Hadzića oraz Ratko Mladića zgodnie z najwyższymi standardami sprawiedliwości międzynarodowej.

– To aresztowanie pokazuje, że władze byłej Jugosławii powinny kontynuować prowadzenie dochodzeń i wnosić oskarżenia wobec podejrzanych o zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości czy ludobójstwo, gdy  dysponują wystarczającymi dowodami. Dziesiątki tysięcy podejrzanych o wymienione powyżej zbrodnie pozostaje na wolności, ponieważ władze nie przeprowadziły śledztwa.

– Muszą wykazać się wolą polityczną oraz wytrwałością, podczas gdy społeczność międzynarodowa powinna monitorować działania krajowych sądów w zakresie doprowadzania sprawców przed ich oblicze za popełnienie okrutnych zbrodni przez wszystkie strony konfliktu i zapewnić m.in. pomoc finansową, jeżeli zaszłaby taka potrzeba.

Tłumaczyła Agnieszka Pyszycka

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

2282