Podróżuj z Amnesty International ? Europa Wschodnia – Amnesty International

Podróżuj z Amnesty International ? Europa Wschodnia

Pilne Akcja Amnesty International dotyczyć będą przypadków łamania praw człowieka w krajach Europy Wschodniej. Należy do nich między innymi sprawa Sergieja Gurgurova – obywatela Mołdowy, który oskarżony o kradzież został poddany torturom podczas policyjnego zatrzymania. W skutek tortur Sergiej Gurgurov doznał obrażeń głowy, które spowodowały trudności z mówieniem i utratę słuchu w jednym uchu. W rezultacie obrażeń kręgosłupa może chodzić jedynie o lasce. Cierpi od tamtej pory na depresję. Pomimo wielu apeli międzynarodowych władze Mołdowy nie chcą przeprowadzić śledztwa w jego sprawie.

Podczas wieczoru goście będą mogli poznać Europę Wschodnią przez pryzmat fotografii przygotowanych przez Amnesty International. Każdy będzie mógł również wziąć udział w turnieju rosyjskiej gry Tetris.

Będzie to kolejne spotkanie z cyklu podróży z Amnesty International. Do tej pory odbyły się spotkania poświęcone Ameryce Łacińskiej i Afryce.

***

Więcej informacji nt. wydarzenia -Podróżuj z Amnesty-:

Grzegorz Żukowski 
Tel.: 606 180 104  
Mail: grz.zukowski@gmail.com

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3025