Podręcznik sprawiedliwego procesu – Amnesty International

Podręcznik sprawiedliwego procesu

Amnesty International przygotowała polską wersję „Podręcznika sprawiedliwego procesu” - praktycznego podręcznika po międzynarodowych i regionalnych standardach sprawiedliwego procesu. Dotyczy on praw w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i odwoławczym. Podręcznik wyjaśnia w jaki sposób prawa człowieka dotyczące sprawiedliwego procesu zostały zinterpretowane przez trybunały międzynarodowe i organy ochrony praw człowieka. Zawiera bezpośrednie linki do obowiązujących instrumentów prawa międzynarodowego i do poszczególnych orzeczeń czy decyzji trybunałów i organów międzynarodowych.

Niesprawiedliwość gdziekolwiek jest zagrożeniem dla sprawiedliwości wszędzie

Martin Luther King

Każdy proces karny testuje zaangażowanie państwa w sprawiedliwość i poszanowanie praw człowieka.

System wymiaru sprawiedliwości traci swoją wiarygodność, gdy procesy są niesprawiedliwe, a ludzie niesłusznie uznawani za winnych i karani, gdy ludzie są torturowani lub źle traktowani przez funkcjonariuszy publicznych, gdy procesy są w sposób widoczny nierzetelne i gdy procedury są skażone dyskryminacją. Dopóki prawa człowieka nie są przestrzegane na komisariatach policji, w aresztach, sądach i więzieniach, państwo nie zdaje egzaminu z ciążących na nim obowiązków.

Sprawiedliwość opiera się na poszanowaniu praw człowieka każdej jednostki. Kiedy ktoś staje jako oskarżony przed sądem, musi skonfrontować się z machiną państwową. To, w jaki sposób jest traktowana osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa pokazuje, w jakim stopniu państwo szanuje prawa człowieka i praworządność.

Prawo do sprawiedliwego procesu jest prawem człowieka. Podstawowe zasady sprawiedliwego procesu obowiązują w każdym czasie i sytuacji, w tym podczas stanów wyjątkowych i konfliktów zbrojnych.

Prawo to rozwinięto w licznych standardach opracowanych tak, by wdrożyć je do systemów prawnych na całym świecie z uwzględnieniem całej różnorodności procedur prawnych. Określają one minimalne gwarancje w zakresie zatrzymań i aresztowań, w trakcie postępowania przygotowawczego, procesu sądowego, postępowania odwoławczego oraz procesu odbywania kary.

Dla wyjaśnienia co te standardy oznaczają w praktyce, Podręcznik zawiera interpretacje poszczególnych standardów dokonane przez ONZ i instytucje regionalne, Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka i niektóre międzynarodowe trybunały karne.

Podręcznik omawia również szczególne przypadki, w tym procesy w sprawach, w których grozi kara śmierci, w sprawach prowadzonych przeciwko dzieciom oraz procesy prowadzone w trakcie konfliktów zbrojnych.

CEL PODRĘCZNIKA – po co i dla kogo?

Podręcznik przeznaczony jest dla wszystkich osób, które oceniają stopień, w jakim krajowy system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych zapewnia poszanowanie międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu sądowego.

Może służyć także jako przewodnik dla prawników, sędziów, prokuratorów i obrońców lub jako narzędzie szkoleniowe.

Może być wykorzystywany przez obserwatorów rozpraw i innych osób oceniających standardy rzetelności w odniesieniu do indywidualnych przypadków.

Ściągnij wersję elektroniczną podręcznika>>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Ukraina: bezprawne przesiedlanie ludności cywilnej przez Rosję stanowi zbrodnię wojenną i może stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości – nowe ustalenia Amnesty International

Powiązany temat

Iran: Co najmniej 23 dzieci bezkarnie zabitych podczas brutalnego tłumienia młodzieżowych protestów

Powiązany temat

Rosja/Ukraina: Rosyjskie ataki na Kijów i inne miasta na terytorium Ukrainy stanowią wyraźny przejaw eskalacji agresji i naruszenia praw człowieka

28359