Pogarszającą się sytuacja w Izraelu i na Terytoriach Palestyńskich – Amnesty International

Pogarszającą się sytuacja w Izraelu i na Terytoriach Palestyńskich

Amnesty International:

  • wzywa do dyskusji na temat sytuacji w Izraelu i Terytoriach Okupowanych pod kątem praw człowieka – praw wszystkich ludzi zamieszkujących ten region, nie zaś praw Izraelczyków lub Palestyńczyków – jak również dyskusji na temat Porozumienia Oslo, Raportu Mitchella i Planu Teneta. Jakiekolwiek porozumienie o zawieszeniu broni musi zawierać mechanizmy kontrolujące nienaruszalność praw człowieka, w tym zapis o międzynarodowej grupie monitorującej.
  • potępia pogardę wobec międzynarodowych standardów praw człowieka, jaką wykazują siły izraelskie zabijające osoby nieuzbrojone, otwierające ogień do ambulansów i personelu medycznego, dziennikarzy, niszczące własność prywatną, na wiele dni odcinające ludność palestyńską od elektryczności, wody i opieki medycznej przy zmniejszających się zapasach żywności wśród palestyńskich cywili;
  • domaga się by na Terytoria Okupowane zostali pilnie wysłani obserwatorzy międzynarodowi, których misja obejmować będzie wyraźny element kontrolowania sytuacji praw człowieka;
  • wzywa rząd Izraela do natychmiastowego zaprzestania praktyki egzekucji bez sądu, zarówno nakazanych przez organa państwowe, jak i zawartych w zasadach operacyjnych sił bezpieczeństwa. Oznacza to: zaprzestanie użycia czołgów, helikopterów, myśliwców F-16 i materiałów wybuchowych w celu eliminacji osób, podejrzanych o planowanie ataków na Izrael, w których giną niewinni i przypadkowi ludzie. Egzekucje podejrzanych należą do kategorii najpoważniejszych wykroczeń przeciwko prawom człowieka i powodują, że wysiłki wprowadzenia zawieszenia broni kończą się fiaskiem. Izrael wielokrotnie udowodnił w ciągu ostatniego tygodnia, iż jest w stanie aresztować podejrzanych.
  • żąda, by rząd Izraela uszanował specjalny status dziennikarzy i personelu medycznego, zaprzestał blokad i opóźniania pomocy lekarskiej dla rannych Palestyńczyków, pomagał w niesieniu pomocy medycznej w każdym przypadku, zgodnie z Konwencją Genewską.
  • domaga się, by rząd Izraela natychmiast zaprzestał prześladowania i niszczenia biur lokalnych grup monitorujących przestrzeganie praw człowieka, w tym al-Haq, Addameer i UNHCR, zgodnie z zasadami Konwencji Genewskiej.
  • podkreśla, iż badała i będzie badać wszelkie przypadki palestyńskich ataków na izraelskich cywili oraz zabójstw Palestyńczyków oskarżonych o "kolaborację". Jednak przestępstwa te nie mogą być uzasadnieniem lub wytłumaczeniem dla licznych przypadków łamania praw człowieka ze strony rządu Izraela.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5196