Pokojowa Nagroda Nobla dla chińskiego obrońcy praw człowieka Liu Xiaobo – Amnesty International

Pokojowa Nagroda Nobla dla chińskiego obrońcy praw człowieka Liu Xiaobo

54-letni pisarz i uczony, nagrodzony za wielki wkład w walkę o obronę praw człowieka, w tej chwili odsiaduje wyrok 11 lat więzienia za -działalność wywrotową-, otrzymany w nierzetelnym procesie. Liu jest znanym krytykiem chińskiego rządu. Wielokrotnie wzywał do ochrony praw człowieka, polityczną odpowiedzialność i demokratyzację w Chinach.
-Liu Xiaobo w pełni zasługuje na Pokojowego Nobla. Mamy nadzieję, że to utrzyma w centrum uwagi walkę o elementarną wolność i rzeczywistą ochronę praw człowieka – sprawy, którym poświęcony jest Lui Xiaobo i wielu innych aktywistów w Chinach– – powiedziała Catherine Baber, zastępca dyrektora Amnesty International ds. A Azji I Pacyfiku.
Ta nagroda przyniesie rzeczywistą zmianę tylko wtedy, gdy wywoła więcej międzynarodowych nacisków na uwolnienie Liu oraz innych więźniów politycznych zamkniętych w chińskich więzieniach za korzystanie z prawa do wolności słowa-.
Liu Xiaobo jest współautorem Karty 08 – manifestu wzywającego do prawnych i politycznych reform w Chinach, które stworzyłyby system demokratyczny, respektujący prawa człowieka.
Pierwotnie Kartę 08 podpisało 10 grudnia 2008 około 300 chińskich uczonych i prawników, w tym dniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Liu został zatrzymany 8 grudnia 2008 roku. Karta została opublikowana w Internecie dzień później. Od tego czasu wielu pierwszych sygnatariuszy Karty było przesłuchiwanych I szantażowanych przez chińskie władze. W międzyczasie Kartę podpisało w Internecie kolejnych 12000 osób.
Liu Xiaobo został skazany 25 grudnia 2009 roku – po dwugodzinnym procesie, który odbył się poprzedniego dnia, i ponad roku, który upłynął od jego pierwszego zatrzymania. Jako dowód -działalności wywrotowej- podczas procesu cytowano między innymi artykuł, który Liu napisał na temat pro-demokratycznegych ruchów z lipca 1989 roku.
Amnesty International prowadziła kampanię na rzecz zwolnienia aktywistów, którzy sygnowali Kartę 08, w tym Liu Xianbin, aresztowanego w czerwcu. Kilku innych sygnatariuszów karty 08 wniosło o współdzielenie kary, którą otrzymał Liu, a grupa seniorów partii komunistycznej zakwestionowała legalność wyroku Xiabao.
Wśród tych, którzy poparli nominację Liu Xiabao do tegorocznej nagrody byli Vaclav Havel I Dalajlama – laureaci pokojowej nagrody Nobla. Vaclav Havel jest współautorem karty 77 – dokumentu z 1977 roku wzywającego do respektowania praw człowieka w Czechosłowacji, na której wzorowana była Karta 08.
Tłumaczyła Anna Bobczuk

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2571