Polacy chcą rozliczenia sprawy tajnych więzień CIA – Amnesty International

Polacy chcą rozliczenia sprawy tajnych więzień CIA

80% osób przyznaje, że sprawę tajnych więzień CIA należy rozliczyć - tak wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego specjalnie z okazji 4 czerwca przez agencję SW Research.

logo_SWAnkieta miała na celu zbadanie oceny systemu demokratycznego  oraz opinii na temat tajnych więzień CIA w Polsce.

– Pomimo dużego krytycyzmu wobec funkcjonowania demokracji  w Polsce, ucieszyło nas zainteresowanie prawami człowieka, wiedza na temat tajnych więzień CIA i domaganie się wyjaśnienia tej sprawy – mówi Aleksandra Zielińska, koordynatorka kampanii Amnesty International.

Amnesty International prowadzi kampanię na rzecz wyjaśnienia sprawy tajnych więzień CIA w Polsce. 12 czerwca opublikowany zostanie raport na ten temat. – Funkcjonowanie na terenie Polski tajnych więzień CIA, podejrzenia o stosowaniu tortur, sprawia że Polska powinna stanąć na wysokości zadania, jako demokratyczne państwo prawa, i być pierwszym krajem, który tę sprawę wyjaśni – mówi Aleksandra Zielińska.

W badaniu zapytano się każdego o ocenę funkcjonowania demokracji w Polsce. Opinie rozłożyły się w większości po stronie dobrej oceny demokracji (51%), ale w zdecydowanej większości (ponad 80%) respondentów bardzo źle oceniło kulturę polityczną w Polsce, również słabo oceniany jest poziom udziału obywateli w życiu politycznym (ponad 60% negatywnych wskazań).

Ciekawa jest opinia Polaków o przestrzeganiu w Polsce konstytucji i praw człowieka. Większość (57%) twierdzi, że konstytucja jest w Polsce przestrzegana, lecz aż 67% respondentów słyszało o jej łamaniu w Polsce, a aż 16% deklaruje, że sami doświadczyli naruszeń przepisów konstytucji. Respondenci zapytani czego dotyczyły te naruszenia w większości wskazują na takie sfery jak: swobody obywatelskie, wymiar sprawiedliwości, czy łamanie przepisów przez administrację rządową.

Badanie opinii o tajnych więzieniach CIA pokazuje jednak, że Polacy przywiązani są do demokratycznych zasad. Co ważne zdecydowana większość respondentów słyszała o sprawie (80%). 82% zapytanych osób uważa, że sprawa tajnych więzień CIA w Polsce powinna zostać wyjaśniona. Aż 78% stwierdziło, że osoby odpowiedzialne za złamanie konstytucji i naruszenie praw człowieka w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce powinno się pociągnąć do odpowiedzialności karnej. 59% osób stwierdza, że nie powinno się utajniać informacji o śledztwie w sprawie tajnego więzienia CIA w Polsce.

Badanie przeprowadzono w dniach 24.05-3.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research na próbie 1618 osób w wieku 16-65 lat. Próba badawcza miała charakter losowy. Kwestionariusz wywiadu składał się z 26 pytań badawczych i był uzupełniony o pytania demograficzne.

Poniżej szczegółowe wyniki badania:

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1822