Polityka Węgier, podważająca podstawowe wolności i prawa, została odrzucona przez Parlament Europejski – Amnesty International

Polityka Węgier, podważająca podstawowe wolności i prawa, została odrzucona przez Parlament Europejski

W reakcji na decyzję Parlamentu Europejskiego o uruchomieniu wobec Węgier artykułu 7 unijnego traktatu, Berber Biala-Hettinga, ekspertka Amnesty International ds. praw człowieka w UE, powiedziała:

“W dzisiejszym historycznym głosowaniu Parlament Europejski słusznie stanął w obronie społeczeństwa węgierskiego i Unii Europejskiej. Pokazał, że prawa człowieka, praworządność i wartości demokratyczne nie podlegają negocjacjom”.

“Zdecydowana większość posłanek i posłów do PE odrzuciła i potępiła dzisiaj uwsteczniającą politykę węgierskiego rządu, za sprawą której Węgry zbaczają z drogi wspólnych unijnych wartości. Węgry zdecydowanie należą do Unii Europejskiej, ale na ksenofobię i brak szacunku dla podstawowych wolności i praw nie ma w Unii miejsca” – dodała Berber Biala-Hettinga.

“Dzisiaj europejskie parlamentarzystki i parlamentarzyści walczyli o to, co słuszne. Europejskie państwa członkowskie muszą teraz pójść w ich ślady i podjąć pilne działania, zanim Węgry osuną się w stronę arbitralnych rządów poza punkt, z którego nie ma już powrotu”.


Tło

Dziś posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosowali za poparciem wniosku o wszczęcie postępowania na mocy art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w odpowiedzi na obawy dotyczące alarmującego kroku wstecz tego kraju w zakresie praw podstawowych i praworządności.

Artykuł 7 TUE umożliwia UE promowanie i ochronę podstawowych zasad, takich jak praworządność i poszanowanie podstawowych praw i wolności.

Jeżeli Rada Europejska jednogłośnie uzna rząd Węgier za “poważnie i trwale naruszający” zasady podstawowe UE, postępowanie prowadzone w trybie art. 7 może ostatecznie doprowadzić do sankcji, takich jak zawieszenie węgierskich praw głosu w Radzie. Niezliczone organizacje, w tym Komisja Europejska, organy ONZ i Rada Europy, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech i w innych częściach UE wielokrotnie zwracały uwagę na fakt, że na Węgrzech nie udało się utrzymać w ostatnich latach podstawowych praw i praworządności

Amnesty International, Węgierski Komitet Helsiński i Węgierska Unia Wolności Obywatelskich zwracały uwagę na alarmujące wydarzenia od czasu ponownego zwycięstwa wyborczego partii rządzącej Fidesz w wyborach w kwietniu 2018 r.

Raport, nad którym posłowie do PE zagłosowali 12 września, wymienił liczne powody poważnego zaniepokojenia sytuacją na Węgrzech. Obejmowały one kwestie związane z funkcjonowaniem systemu konstytucyjnego kraju, niezawisłości sądownictwa, wolności słowa i wolności zrzeszania się, a także prawo do równego traktowania, prawa osób należących do mniejszości, w tym Romów i Żydów, oraz podstawowe prawa migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców oraz wiele innych.

Fot. © Grzegorz Żukowski/Amnesty International
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

18915