Polska: Śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA – Amnesty International

Polska: Śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA

Organizacja podkreśliła, że śledztwo musi być przeprowadzone w sposób niezależny oraz wyraziła troskę o jego zakres i prawidłowość przebiegu. Byli członkowie rządu mieli rzekomo oświadczyć, że chcą rozmawiać ze śledczymi, jednak ich zeznania będą ograniczone przez polskie prawo mówiące o zachowaniu tajemnicy państwowej. To oznacza, że zakres prokuratorskiego śledztwa ograniczy się do przestępstw z artykułu 231 Polskiego Kodeksu Karnego, obejmując tylko wysokich urzędników publicznych, którzy przekroczyli swoje uprawnienia. Natomiast osoby przetrzymywane w tajnych więzieniach CIA były ofiarami -wymuszonych zaginięć- oraz tortur, co uznane byłoby za przestępstwa według prawa międzynarodowego.
Żądania Amnesty International:
Polski rząd musi wszcząć niezależne, bezstronne i efektywne śledztwo, udostępniając śledczym wszystkie niezbędne materiały i informacje mogące mieć wpływ na rezultaty postępowania, które będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie czy tajne więzienia CIA znajdowały się w Polsce i, jeśli tak było, to jakich środków używano w celu ich założenia i utrzymania.
Prokuratura musi zostać wyposażona w odpowiedni zestaw narzędzi umożliwiających przeprowadzenie niezależnego śledztwa. W jego wyniku zbadane i zweryfikowane muszą zostać pojawiające się coraz częściej zarzuty popełniania przestępstw nielegalnego przetrzymywania, torturowania lub innego rodzaju złego traktowania więźniów na terytorium Polski.
W obliczu groźby niewyjaśnienia tajemnicy tajnych więzień CIA, które rzekomo prowadzone były na terenie Polski, prokuratura powinna zbadać wszystkie dowody i zdecydowanie potwierdzić lub zaprzeczyć pojawiającym się doniesieniom. Ponadto zbadane powinno być zaangażowanie wszystkich osób, niezależnie od pochodzenia czy kraju zamieszkania, w tworzenie, ukrywanie oraz prowadzenie zezwalania na utrzymywanie tajnych więzień. Organ śledczy musi w odpowiedni sposób informować o wynikach śledztwa oraz pojawiających się zarzutach o łamanie praw człowieka na terenie tajnych więzień.
Tło
Gra na zwłokę powoli dobiega końca. W sieprniu 2008 roku polskie media donosiły o notatce sporządzonej przez służby specjalne, w której potwierdzano istnienie tajnych więzień CIA na terenie Polski. Z notatką miało się zapoznać kilku urzędników państwowych w 2006 roku. Zarzuty istnienia tajnych więzień CIA w Europie Wschodniej po raz pierwszy pojawiły się na łamach Washington Post w listopadzie 2005; inne media oraz Human RightsWatch wskazały później Polskę jako jeden z krajów, na terenie którego CIA prowadziła tajne więzienia.
Wcześniej w 2005 Amnesty International przeprowadziła wywiad z trzema Jemeńczykami, którzy byli przetrzymywani w tajnych więzieniach. Twierdzili oni, że byli przetrzymywani w Europie. Relacje uprzednio aresztowanych z innych krajów były podobne.
W 2007 roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy potwierdziło w raporcie, że -istnieje wystarczająca liczba dowodów potwierdzających, że tajne więzienia stworzone przez CIA istniały w Europie w latach 2003-2005. Zarzuty te w szczególności dotyczą Polski oraz
Rumunii-.
Rząd polski zarządził wewnętrzne śledztwo w listopadzie i grudniu 2005. Przeprowadziła je Sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych, jednak nie opublikowano ani rezultatów ani metodyki prowadzonego śledztwa. Pomimo tego rząd stwierdził, że -bezsprzecznie- tajne więzienia w Polsce nie istniały.
Tłumaczył Łukasz Ponikiewski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

3445