Polska: Apel do Prezydenta w sprawie antykoncepcji awaryjnej – Amnesty International

Polska: Apel do Prezydenta w sprawie antykoncepcji awaryjnej

Amnesty International zaapelowała do Prezydenta o zawetowanie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, która przewiduje, że antykoncepcja awaryjna będzie dostępna wyłącznie na receptę.

– Ograniczenie dostępu do pigułki ellaOne będzie miało katastrofalne skutki dla kobiet i dziewcząt mieszkających w Polsce, gdzie obowiązuje jedno z najbardziej restrykcyjnych praw antyaborcyjnych w Europie – powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska.

– W połączeniu z tak zwaną „klauzulą sumienia”, która pozwala lekarzom odmówić wykonania świadczeń medycznych niezgodnych z jego sumieniem, nowe prawo tworzy kolejną przeszkodę dla tych, którzy potrzebują antykoncepcji awaryjnej.

Przeszkody te mogą okazać się nie do pokonania dla nastolatek oraz osób mieszkających w mniejszych miejscowościach i będą miały szczególnie katastrofalne konsekwencje dla osób, które doświadczyły gwałtu.

Tło

Ustawa została przyjęta przez Senat RP w dniu 1 czerwca i – jeśli zostanie podpisana przez Prezydenta – wejdzie w życie w ciągu 30 dni od jej ogłoszenia. Po tym czasie, wbrew zaleceniom Unii Europejskiej, antykoncepcja awaryjna w Polsce będzie dostępna wyłącznie na receptę.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

13455