Polska/Białoruś: Chrońmy Afgańczyków przetrzymywanych na granicy – Amnesty International

Polska/Białoruś: Chrońmy Afgańczyków przetrzymywanych na granicy

Polska musi umożliwić wstęp i zapewnić pomoc humanitarną grupie 32 osób z Afganistanu, którzy od ponad dwóch tygodni przetrzymywani są na granicy Polski i Białorusi bez czystej wody, żywności, schronienia i leków po bezprawnym cofnięciu z terytorium Polski.

Polska straż graniczna z jednej strony i białoruska z drugiej unieruchomiły ich na skrawku przygranicznej ziemi, podczas gdy rządy przerzucają się odpowiedzialnością za los tych 4 kobiet, 27 mężczyzn i 15-letniej dziewczyny.

24 sierpnia przedstawiciele Amnesty International odwiedzili Usnarz Górny, gdzie od 15 dni przetrzymywani są Afgańczycy i Afganki. Amnesty International otrzymała też doniesienia o użyciu siły i groźbach przemocy ze strony polskich strażników granicznych, gdy ci wyrzucali grupę z powrotem na terytorium Białorusi.

“Ci ludzie uciekają przed dramatyczną sytuacją zagrażającą im w Afganistanie. Otaczając ich uzbrojonymi strażnikami, Polska okazuje bezduszność w obliczu ich dramatu” – powiedziała Aleksandra Fertlińska z Amnesty International Polska.

Do przetrzymywanych nie dopuszczono służby zdrowia ani prawników chcących przeprowadzić ich przez procedurę ubiegania się o azyl. Również innym organizacjom praw człowieka odmówiono bezpośredniego dostępu do tych 32 osób.

Znane są doniesienia o białoruskiej straży granicznej ułatwiającej ludziom przekraczanie granicy z Polską i Litwą. Prezydent Białorusi Alaksander Łukaszenka w dniu 6 lipca ostrzegł, że nie będzie powstrzymywał masowego przekraczania granicy.

W ubiegłym tygodniu Rząd RP zapowiedział nowelizację Ustawy o cudzoziemcach oraz Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Zmiany te uniemożliwią osobom, które w sposób nieuregulowany przekraczają granicę, ubieganie się o ochronę międzynarodową w Polsce. 20 sierpnia Minister Spraw Wewnętrznych wydał rozporządzenie zamykające granice przed osobami, które przekraczają je w sposób “nieuregulowany” i zobowiązujące je do bezzwłocznego opuszczenia terytorium Polski.

Na mocy prawa Unii Europejskiej oraz międzynarodowego prawa uchodźczego Polska jest zobowiązana zapewnić indywidualne rozpatrywanie wszystkich wniosków o azyl. Amnesty International wzywa polski rząd do zakończenia odpychania od granic [pushbacs], uchylenia rozporządzeń dotyczących zamknięcia granic oraz zapewnienia dostępu do terytorium tym, którzy potrzebują ochrony.

“W minionych latach narastają rażące uchybienia i naruszenia praw uchodźców oraz osób ubiegających się o azyl – na różnych granicach w obrębie Unii Europejskiej – w atmosferze całkowitej bezkarności. Stan faktyczny jest taki, że odpychanie od granic [pushbacks] i zasieki stały się wiodącym dogmatem polityki migracyjnej wielu europejskich państw”.

“Ci ludzie usiłują zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jedyną właściwą odpowiedzią ze strony Polski i innych państw UE jest wypełnienie na granicy z Białorusią ich międzynarodowych zobowiązań, pokazanie solidarności i zapewnienie tym, którzy starają się o azyl, dostępu do swojego terytorium i właściwych procedur.”


Zdjęcie w nagłówku: Granica polsko-białoruska, Usnarz Górny, 24 sierpnia 2021. Foto Piotr Rojewski
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

Powiązany temat

Katar: na miesiąc przed mundialem pracownicy-migranci wciąż są wyzyskiwani, ujawnia raport Amnesty International

119369