Polska: Ignorowanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE jest niebezpieczne – Amnesty International

Polska: Ignorowanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE jest niebezpieczne

W odpowiedzi na dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o tym, że Polska nie zastosuje się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, które chroniłoby niezawisłość polskiego sądownictwa, Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska, powiedziała:

„Dzisiejsze orzeczenie, które w rzeczywistości pozwala Polsce ignorować orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, jest naruszeniem prawa europejskiego i otwiera drogę do politycznie umotywowanych postępowań karnych oraz kolejnych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce”.

„Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w zeszłym roku oraz ponownie dzisiaj, że polska Izba Dyscyplinarna musi zawiesić swoje orzekanie w sprawach przeciwko sędziom z powodu obaw o jej niezawisłość i bezstronność. Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego świadczy o rażącym lekceważeniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE”.

Obecnie sędzia Igor Tuleya, znany z walki o niezależność sądownictwa w Polsce, mierzy się z konsekwencjami odebrania mu immunitetu po tym, jak został oskarżony w upolitycznionej sprawie sądowej. Amnesty International uważa go za obrońcę praw człowieka.

„To niebezpieczne posunięcie dla ludzi w Polsce, a w szczególności dla sędziego Tuleyi, który teraz podlega ryzyku oskarżenia karnego po prostu za wykonywanie swojej pracy” – powiedziała Draginja Nadaždin.

„Komisja Europejska powinna podjąć natychmiastowe działania w celu ochrony polskiego sądownictwa. Nie może stać z boku i pozwolić polskim władzom na dalsze łamanie praw człowieka i niszczenie praworządności w UE za pośrednictwem upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego”.

Tło wydarzeń

Po szeregu ataków na niezawisłość sędziowską w Polsce Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości UE o zastosowanie środków tymczasowych w celu zawieszenia uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do rozstrzygania wniosków o uchylenie immunitetu sędziowskiego, co uczyniła m.in. 8 kwietnia 2020 r. oraz ponownie w dniu 14.07.2021 r.

W listopadzie 2020 r. Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi. Grozi mu teraz postępowanie karne, ponieważ zezwolił na nagrywanie rozprawy publicznej przez media. W Polsce jest też wielu innych sędziów, którym grozi uchylenie immunitetu przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej na stronie kampanii Wolne Sądy, Wolni Ludzie.


Zdjęcie w nagłówku: Marsz Tysiąca Tóg, protest w obronie niezawisłości sądów, Warszawa, 11 stycznia 2020, Copyright Grzegorz Żukowski
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie pozwól na uciszanie i zastraszanie sędziów!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

116413