Polska musi zastosować się do wyroku Trybunału w Strasburgu w sprawie nastolatki, której odmówiono aborcji – Amnesty International

Polska musi zastosować się do wyroku Trybunału w Strasburgu w sprawie nastolatki, której odmówiono aborcji

Polskie władze powinny podjąć natychmiastowe działania, by zapewnić kobietom i dziewczynkom dostęp do przysługujących im praw reprodukcyjnych - stwierdza Amnesty International po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska złamała prawa nastolatki ubiegającej się o legalną aborcję.

Wyrok w sprawie “P i S przeciwko Polsce” stwierdza, że Polska złamała prawa dziewczynki, która zaszła w ciążę w wieku 14 lat w wyniku gwałtu. Mimo to dziewczynce odmówiono przeprowadzenia bezpiecznej i legalnej aborcji. Ponadto, w wyniku upokarzającego traktowania, jakiemu została poddana przez personel szpitala, policję i inne osoby, naruszono szereg innych przysługujących jej praw. Została m.in. umieszczona w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gdzie pozbawiono ją kontaktu z rodziną.

Według orzeczenia nie przyłożono odpowiedniej wagi do młodego wieku dziewczynki, sytuacji szczególnego zagrożenia, w jakiej się znalazła, jej własnych poglądów i uczuć. Stwierdzono, że została potraktowana przez władze w sposób haniebny (deplorable manner), co stanowiło naruszenie zakazu tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania (artykuł 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).

– Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdza, że polskie państwo zawiodło tę nastoletnią ofiarę gwałtu. Władze muszą zrobić więcej, by zapewnić, że kobiety i dziewczynki mają dostęp do bezpiecznej aborcji zgodnie z obowiązującym prawem – mówi Marek Marczynski, Wice-dyrektor programu Amnesty International ds. Europy i Azji Centralnej.

Podczas gdy polscy prawodawcy debatują nad nowymi przepisami dotyczącymi aborcji, orzeczenie to przypomina o niesprawiedliwości, która naraża kobiety i dziewczynki w Polsce na łamanie ich praw. Zastosowanie się przez Polskę do orzeczenia Trybunału będzie oznaczało, że kobiety w Polsce w podobnych sytuacjach nie będą musiały korzystać z niebezpiecznych i nielegalnych aborcji.

Dopiero kilka tygodni po tym, jak 14-latka wraz ze swoją mamą prosiła po raz pierwszy o przerwanie ciąży, zabieg mógł być przeprowadzony w szpitalu oddalonym o 500 km od jej miejsca zamieszkania. Wcześniej szpitale w dwóch różnych miastach odmówiły dokonania zabiegu, mimo że przysługiwało jej do niego prawo. W poważny sposób naruszono prawo do życia prywatnego i rodzinnego, podając do wiadomości publicznej jej dane osobowe (artykuł 8 EKPCz). Ponadto Trybunał orzekł, że umieszczenie dziewczynki w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowiło naruszenie prawa skarżącej do wolności i bezpieczeństwa osobistego (artykuł 5 EKPCz).

Dziewczynka i jej matka wniosły sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka reprezentowane przez prawników z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Amnesty International, podobnie jak inne organizacje, złożyła w tej sprawie opinię przyjaciela sądu (amicus curiae).

Polska została zobowiązana do wypłacenia odszkodowania w wysokości 30 tys. euro nastolatce i 15 tys. euro jej matce. Należy im się również 16 tys. euro na pokrycie kosztów procesu sądowego.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Polska: „Przyjechaliśmy tu, nie chcieli nas wpuścić”. Romowie z Ukrainy traktowani jak niechciani uchodźcy

Powiązany temat

Iran: Społeczność międzynarodowa musi pilnie podjąć odpowiednie kroki w obliczu brutalnego tłumienia demonstracji po śmierci Mahsy Amini

1980