Polska nie może dłużej zwlekać z ratyfikacją Konwencji przeciwko przemocy wobec kobiet – Amnesty International

Polska nie może dłużej zwlekać z ratyfikacją Konwencji przeciwko przemocy wobec kobiet

Bezpłatny, całodobowy telefon dla ofiar przemocy czy rządowe kampanie społeczne to tylko niektóre rozwiązania, które gwarantuje Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W światowym dniu przeciwko przemocy ze względu na płeć Amnesty International oraz Fundacja Feminoteka wzywają rząd do jak najszybszej jej ratyfikacji.

Zachęcamy do podpisywania się pod petycją do polskiego rządu, a także do wysyłania maili do posłów i posłanek z wezwaniem do wykorzystania wszystkich możliwych narzędzi, by przyspieszyć ratyfikację.

10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i jednocześnie finale corocznej akcji 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, odbędzie się konferencja prasowa w Sejmie, na której przekazane zostaną podpisy pod petycją. Do akcji przyłączają się także Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Kobiet Konsola (Poznań), Lubuskie Stowarzyszenie Kobiet BABA

– Podpisz petycję i zachęć do tego trójkę swoich znajomych. Taki apel wysyłamy dziś do naszych odbiorców. Kwestia przemocy wobec kobiet i przemocy domowej to nasza wspólna sprawa, musi to zrozumieć także polski rząd – przekonuje Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska. Joanna Piotrowska, prezeska Feminoteki dodaje: – Szacuje się, że w Polsce od 700 tysięcy do miliona kobiet rocznie doświadcza przemocy seksualnej i fizycznej. 150 kobiet rocznie zostaje zamordowanych w wyniku tzw. nieporozumień domowych. Tymczasem w Polsce nie mieliśmy rządowej kampanii społecznej na temat przemocy wobec kobiet i przemocy domowej od 2005 roku!

Ponad 80% sprawców przemocy dostaje wyroki w zawieszeniu, czyli de facto pozostają bezkarni. To tylko kilka powodów, dla których Konwencję trzeba ratyfikować. Osoby doświadczające przemocy potrzebują pomocy i wsparcia natychmiast, a społeczeństwo – młodzież i dorośli – edukacji przede wszystkim w zakresie profilaktyki przemocy.

Feminoteka przygotowała zestaw powodów, dla których powinniśmy stać się stroną Konwencji. Wśród nich: obowiązek utworzenia ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania świadczącego porady w sprawie wszelkich form przemocy oraz zapewnienie osobom doświadczającym przemocy dostępu do usług z zakresu poradnictwa, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, edukacji, szkoleń czy pomocy w znalezieniu pracy.

Ale także zobowiązanie państw do promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na stereotypach. Ulotki te możesz przekazać posłom i posłankom ze swojego regionu.

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy 7 kwietnia 2011 roku, została podpisana przez Polskę w grudniu 2012 roku.

Od tamtej pory nie ma informacji, co do terminu jej ratyfikacji.

CO MOŻNA ZROBIĆ:

  • Podpisz naszą petycję 
  • Wydrukuj ulotki ze strony Feminoteki i przekaż je posłom i posłankom na swoim terenie;
  • Wyślij mailem apel do posłów i posłanek, wzywając do podjęcia natychmiastowych działań w celu ratyfikacji Konwencji.

Im więcej z nas włączy się do akcji, tym większe szanse na szybką ratyfikację Konwencji!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

1670