Polska: (Nie)codzienna odwaga obywatelska – Amnesty International

Polska: (Nie)codzienna odwaga obywatelska

Kim są odważni ludzie broniący praw człowieka? Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji Amnesty International prezentuje sylwetki osób, które swoją codzienną pracą upominają się o wolność i równość wszystkich ludzi.

Ludmiła, nauczycielka z Bolesławca, od kilkudziesięciu lat, niezależnie od obowiązujących podstaw programowych, uczy o prawach człowieka. Kolejne pokolenia jej uczniów i uczennic kończą szkołę ze świadomością wagi przyrodzonych im praw. Dla Gosi, aktywistki z Płocka, własna walka o życie wolne od przemocy dała ogromną siłę do działania na rzecz tych osób, które tej siły jeszcze w sobie szukają. Wreszcie Marcin, student z Gdańska, otwarcie sprzeciwiający się przejawom dyskryminacji na swojej uczelni.

– Iskra odwagi jest w każdym z nas. Ludmiła, Gosia i Marcin poprzez swoje działania pokazują nam, że każdy może być obrońcą praw człowieka – powiedziała Katarzyna Tekień, koordynatorka edukacji praw człowieka w Amnesty International.

Spot został wyprodukowany w ramach projektu Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Jego głównym celem jest zbudowanie sieci świadomych liderów i liderek społeczeństwa obywatelskiego posiadających motywację i kompetencje, by mobilizować swoje lokalne społeczności na rzecz świata wolnego od dyskryminacji, mowy nienawiści i przemocy.

– Jak zbudować świat, w którym fundamentalne prawa wszystkich ludzi są faktyczne przestrzegane? Pierwszy krok to edukacja praw człowieka, drugi – mobilizacja lokalnych społeczności.

Tło

Projekt Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi jest finansowany przez Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu powstała publikacja Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi: Pakiet materiałów edukacji praw człowieka. Publikacja składa się z pięciu modułów tematycznych. Każdy moduł zawiera wprowadzenie teoretyczne oraz część warsztatową. Ich autorzy i autorki posiadają niezwykle bogate i różnorodne doświadczenie w obszarze edukacji praw człowieka i edukacji antydyskryminacyjnej. Różne punkty widzenia zaprezentowane w niniejszej publikacji to również różne strategie edukacji i aktywizmu, które wzbogacą pracę z młodymi ludźmi na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego świata.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

14919