Polska podpisała Traktat o Handlu Bronią – Amnesty International

Polska podpisała Traktat o Handlu Bronią

Polska stała się 75 państwem, które podpisało Traktat o Handlu Bronią. To kolejny krok w stronę wprowadzenia w życie postanowień pierwszego powszechnego dokumentu regulującego handel bronią i chroniącego prawa człowieka. Czekamy na jego ratyfikację.

Traktat o Handlu Bronią może zapobiec przepływom broni do krajów, w których zostałaby ona użyta w celu popełnienia zbrodni. Zobowiązuje wszystkie rządy do oceny ryzyka transferu broni, amunicji lub ich elementów do innego kraju, w którym mogą być one wykorzystane do popełnienia lub ułatwienia poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka. Państwa zgodziły się powstrzymać transfer w przypadku, gdy istnieje realne ryzyko łamania praw człowieka i nie może być ono złagodzone.

3 czerwca 2013 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ nastąpiło uroczyste otwarcie Traktatu do podpisów i ratyfikacji. Jak dotąd swoje podpisy złożyło 75 państw, w tym Polska. Wydłużającą się listę sygnatariuszy można śledzić na bieżąco na stronie Biura ONZ ds. Rozbrojenia (UNODA).

Jak po podpisaniu Traktatu będzie wyglądał proces jego wejścia w życie? Warunkiem koniecznym jest ratyfikowanie dokumentu przez minimum 50 państw. Traktat zyska moc prawną i zacznie obowiązywać w praktyce 90 dni po dacie ratyfikacji. Artykuł 5 Traktatu zobowiązuje państwa do implementacji jego postanowień. Jesteśmy zatem w połowie drogi – konieczna jest ciągła presja opinii publicznej, aby zapisane w dokumencie regulacje stały się rzeczywistością, a prawa człowieka były chronione.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy zbrodnie w Mjanmie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

Powiązany temat

Kara za wsparcie osoby w potrzebie. Uwagi prawne do sprawy Justyny Wydrzyńskiej

1797